Träff på Areal | Jönköping

Träff på Areal | Jönköping

Den 20 februari genomförde Areal i Jönköping sin årligt återkommande informationsträff för medarbetare inom branschen, huvudsakligen virkesköpare och bankanställda med inriktning mot jord och skog. En uppskattad träff med 80 deltagare.

Årets föreläsare var Mattias Pontén från European Energy och Fredrik Skogsberg från Argum. De föreläste om solcellsparker och belyste möjligheter och problem, främst ur ett markägarperspektiv. Per Josefsson, Reidar Pettersson och Claes Arvidsson – samtliga från Areal – informerade om avkastningsvärden på skog, aktuell köpeskillingsstatistik samt nyheter inom beskattning.

På gång hos Areal

Visa fler