Vill du sälja din lantbruksfastighet? 

Värdera den tillsammans med oss på Areal.

Hur sätter man en prislapp på det ovärderliga? Med vår hjälp får du en samlad bild av värdet på din jordbruksfastighet: jorden, skogen, byggnaderna, inventarierna, avkastningen och läget.  

Det finns många anledningar att låta värdera sin jordbruksfastighet eller skogsfastighet. 

Många hör av sig till oss när man överväger en försäljning, men det finns också många andra fördelar med att ha en aktuell värdering. Det lägger grunden till en aktiv fastighetsförvaltning med möjlighet att utveckla gårdens värden.  

Fråga någon som vet hur du tänker 

Vi på Areal är specialister på att värdera lantbruksfastigheter och jordbruksfastigheter. Våra medarbetare är utbildade och har specialkompetens inom lantbrukets drift och ekonomi; jord såväl som skog. Många av oss har dessutom egen gård med skogsbruk eller jordbruk. 

Vi förstår de olika processer som leder fram till ett beslut att sälja.  

När du ska sälja 

Beslutet att sälja en jordbruksfastighet är ett stort, och ibland svårt, beslut. Många års blod, svett, tårar, glädje och skratt ligger nedplöjda i markerna och planterade i skogen – ibland sedan flera generationer tillbaka. Ålder, hälsa, skilsmässa och ekonomi kan vara bakomliggande orsaker. Men lika ofta handlar det om ett steg framåt i form av generationsskifte eller en önskan om att helt enkelt ägna sig åt något annat i livet.  

Oavsett bakgrunden så hjälper vi dig med en professionell värdering av din jordbruksfastighet. Vår förhoppning är att vi även ska få förtroendet att sälja din fastighet: att hitta den där köparen som både ser fastighetens värde och ger dig den rätta magkänslan. Om du inte vill gå ut på den öppna marknaden har vi också ett stort kontaktnät med intresserade köpare för en diskret försäljning underhand.  

När du ska investera 

Att värdera lantbruks- eller jordbruksfastigheten kan också vara ett steg i en investeringsprocess. Kanske har du en vision om att bygga ut verksamheten, eller vill köpa mer mark? Att ha en aktuell värdering ger ett bra underlag för din affärsplan och underlättar dialogen med kreditgivarna. Den är också väldigt bra att ha när det där dags att lägga om lånen eller när du känner att det är dags att byta bank.   

Så går det till att värdera en jordbruksfastighet 

Värdet på en lantbruks- eller jordbruksfastighet är en komplicerad bedömning som bygger på flera olika faktorer. När du låter oss på Areal värdera din fastighet tar vi hänsyn både till avkastningsvärdet och de icke monetära värdena. Tillsammans bildar de fastighetens marknadsvärde. Vid sidan av värdet på jorden, skogen, byggnaderna och lönsamheten så tar vi också hänsyn till läget – till exempel om fastigheten ligger vackert nära vatten eller i anslutning till en större tätort. Vi använder oss av beprövade metoder och beräkningar beroende på fastighetens förutsättningar, bland annat ortsprismetoden och produktionskostnadsmetoden. I samband med värderingen går vi också igenom de olika förutsättningarna vid en eventuell försäljning. Förutsättningarna varierar beroende på om det rör sig om vanlig försäljning, gåva eller arv. Vilket alternativ är bäst ekonomiskt och känslomässigt för just dig? 

Så kan du förbereda 

ad kostar det att värdera en jordbruksfastighet? Det självklara svaret är att det beror på hur komplex bilden är. När du vill ha hjälp med en värdering så skapar vi oss först en bild av läget för att sedan lämna en offert. Du kan också själv påverka processen genom att ta fram det underlag som behövs för en korrekt värdering av din fastighet. Kartor, skogsbruksplaner och uppgifter om jordarrenden, hyresarrenden och jakträttsavtal. Du hittar en checklista i  vår guide ”Sälja gård”. 

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier