Darhult

Lantgård nära Älvsered
Areal: 8 ha
Kommun: Falkenberg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 850 000 SEK
Trivsam gård med lantligt boende, skog och beteshagar. Möjlighet till enklare djurhållning och odling.

Strax utanför Älvsered finner ni denna trivsamma lantgård. Omgivningen präglas av småbrutna marker där skog varvas med beteshagar. Markerna omfattar totalt 8 ha varav 3 ha produktiv skogsmark och ca 4 ha betesmark. Gården passar dig som söker ett trevligt lantligt och bra boende/generationsboende med möjlighet till enklare djurhållning och odling. För den som vill finns även goda möjligheter att hugga egen ved för husbehov och utöva småskalig jakt på småvilt. Gården ligger endast 20 minuter från Ullared med Gekås, ett aktivt näringsliv och service. Välkomna till Darhult, strax utanför Älvsered!

Kontakta Areal

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Darhult

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Jacob Nord, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset ligger vackert beläget med utsikt över omgivande beteshagar. Bostadshuset är uppfört i 1 1/2 plan och består av två lägenheter med en total boyta
om 141 kvm och biyta om 93 kvm enligt taxeringsuppgifter. Bostadshuset är uppfört på en källargrund/torpagrund år 1937. Huset är rymligt och kan användas antingen som en gemensam bostad alternativt som två lägenheter. Köket och badrummet på andra våning är nyligen renoverat.

På husets första plan finns en stor groventré med trevligt ljusinsläpp, hall, stort lantligt kök med köksö och öppet valv till matsal. Köket är renoverat 2015. Därutöver finns det på första plan ett sovrum, stort vardagsrum med öppet valv och braskamin i täljsten, hall med trappa ner till källaren, helkaklat badrum med golvvärme, ytterligare en hall med trappa ner till källaren samt ett mindre oisolerat rum/uterum med stort ljusinsläpp och utgång till altan.

På husets andra plan finns hall, vardagsrum med stort ljusinsläpp, sovrum, ett kaklat badrum med våtrumsmatta, kök som renoverades åren 19/20 samt två stora sidogarderober som ger bra förrådsutrymme.

På källarplan finns teknikrum för vedpannan och ackumulatortank, matkällare, tvättstuga, hobbyrum, sovrum/gästrum, förrådsutrymmen samt två trappor upp till första plan.

Uppvärmning sker genom vedpanna med ackumulatortank och med elpatron. Värmesystemet är vattenburet och kopplat till radiatorer. Huset har enskilt vatten som fås från egen borrad brunn med vattenfilter installerat. Det finns även förberett med ett borrhål för bergvärme. Avloppet består av en äldre tvåkammarbrunn som behöver åtgärdas.

Energideklaration

Energideklaration från 2015 finns. Byggnaden har i deklarationen erhållit energiklass E med 135 kWh/m2 och år som energiprestanda.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Vid gårdscentrum finns en äldre ladugård. Ladugården har en bedömd byggnadsarea om ca 240 kvm och är uppförd i trä och sten. Bjälklag och stomme är i trä. Ladugården utgörs av mjölkrum, potatiskällare, f.d djurstall som idag används som förråd, garage och stort ränne där hela släkten ryms vid midsommar. Byggnaden har ett eternittak och grunden till byggnaden är gjuten. Vatten och el finns indraget. Ladugården används idag som förråd. Vidbyggt till ladugårdens ena gavel finns en äldre gödselstad med tak. För den som vill ha hästar finns möjlighet att inreda boxar i ladugården eller i garaget. I Älvsered finns Ätrabygdens ridklubb.

Garage

Bredvid ladugården finns ett garage med plats för två bilar. Byggnadsarean är bedömd till ca 50 kvm. Garagets tak och fasad är i plåt och el finns indraget. Garaget kan lämpligen också användas till förvaring eller som mindre verkstad. Garaget har delvis gjutet och delvis grusat golv.

Vedbod

Vid sidan av garaget finns en vidbyggd vedbod i trä med plåttak. Vedboden har en bedömd byggnadsarea om ca 15 kvm.

Bredvid garaget finns ytterligare en vedbod med en byggnadsarea om ca 30 kvm. Vedboden är uppförd i trä och har ett täckande plåttak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till gården hör 4,3 hektar inägomark enligt skogsbruksplanen som ligger i direkt anslutning till gårdscentrat. Inägomarken utgörs av betesmark och är idag muntligt upplåten för bete. Som ny ägare har du tillgång till marken direkt och det är perfekt för hästar eller får där du har uppsikt över dina djur från bostadshuset. På betesmarken finns ett enklare utestall.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark omfattar totalt 3 hektar enligt upprättad skogsinventering i mars 2023 av Carl Lundsgård EF. Skogsmarken har en bedömd virkesvolym om totalt 225 m3sk och en bedömd genomsnittlig produktionsförmåga om 5,0 m3sk per ha och år.

Skogsmarken bjuder på både ungskog, gallringsskog av lärk och avverkningsmogen skog där flertalet trädslag finns representerande. Skogen varvas med gårdens betesmark. Lövdominerande bestånd som enligt skogsbruksplanen ingår i skogsmarken lämpar sig även för skogsbete.

Nyckelbiotoper

Enligt Skogsstyrelsens inventering finns inga nyckelbiotoper registrerade (Källa www.skogsstyrelsen.se).

Jakt

För den jaktintresserad finns möjligheter att i mindre skala själv bedriva jakt på småvilt. För högviltsjakten ingår markerna i ett större älgjaktslag.

Rättsförhållande

Fastighet

Falkenberg Darhult 1:19

Ägare

Irene Helgesson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 8,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 3,0 ha
Inägomark 4,3 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 8,0 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

I fastigheten finns uttaget tre penninginteckningar om totalt 1 887 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Falkenbergs kommun den senaste tolvmånadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Göteborg

Torpavallsgatan 11
416 73   Göteborg
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier