Fröland

Gångavstånd från Härnösand
Areal: 197 ha
Kommun: Härnösand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 750 000 SEK
Anbudsdag: 28/10 2022
Skogsfastighet om 197 ha som erbjuder en trevlig naturmiljö med vandringsleder, utflyktsmål och jakt med gångavstånd från Härnösands centrum.

Centralt belägen skogsfastighet några kilometer söder om Härnösands centrum. Fastigheten är belägen inom Fällebergets friluftsområde och erbjudet en trevlig naturmiljö med vildmarkskänsla. Det finns flera vandringsleder på fastigheten som går genom skog, myrar och berg. Man kan vandra till Lomtjärn som har ett rikt fågelliv, till Fällestugan som ligger vid fastighetens gräns i nordöst eller upp på Lomtjärnsberget där det finns urskogsartad naturskog. Fastigheten har en areal om 197 ha och den produktiva skogsmarken är 63 ha med ett virkesförråd om ca 8 500 m³sk där största andelen är skog som uppnått slutavverkningsbar ålder. Övrig areal är bergimpediment om 118 ha och myr om 15 ha. Fastigheten erbjuder även jakt möjligheter.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Fröland

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Video

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2022 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.
Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 62,6 hektar med totalt virkesförråd om ca 8 500 m³sk, vilket ger ett medeltal om 135 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 270 m³sk per år och boniteten ligger på 4,3 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är tall som upptar 56% av virkesförrådet, gran 38% och löv 6%. Största andelen är skog som uppnått slutavverkningsbar
ålder och som är i huggningsklasserna S1 och S2 G1, 68% (42,1 ha) med ett virkesförråd om ca 7 500 m³sk, röjningsskog är näst högts av arealen, 22% (13,9 ha) och gallringsskog är 11% (6,6 ha) med ett virkesförråd om ca 650 m³sk. Det finns ingen skog som är yngre än 20 år på fastigheten.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som röjning om 8,3 ha under planperioden.

Naturvärden

Det finns kända naturvärden på fastigheten som tre nyckelbiotoper som till stor del är belägna på bergimpedimenten. Lomtjärnsbergets naturskog, urskogsartat objekt, stort inslag av senvuxna träd, spärrgreniga grova träd. Lomtjärnsbergets södra del, storblockigt ,stort inslag av senvuxna träd, urskogskaraktär, tydliga tecken, rikligt med död ved, spärrgreniga grova träd och Malarna, naturskog, urskogsartat objekt, stort inslag av senvuxna träd, spärrgreniga grova träd. Det finns även områden på fastigheten som är bedömda som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns flera kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Många av forn- eller kulturlämningar ligger på bergimpedimenten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ingår i Härnösands Älgskötselområde.
För närvarande bedrivs jakt på egen fastighet.

Vägar

Fastigheten har del i Fröland GA:1. Väg från E4:an och som går parallellt och väster om fastigheten och upp mot Spjutåsberget.

Vandringsleder

Fastigheten ligger inom Fälle friluftsområde och det finns flera vandringsleder som går genom fastigheten till trevliga utflykstmål.

Arrendeavtal vindkraft

Fastigheten berörs av anläggningsarrende med HEMAB om de två vindkraftverk som finns på Spjutåsberget. Fastigheten berörs av mindre del och arrendeintäkten är ca 1 000 kr/år.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Rättsförhållande

Fastighet

Härnösand Fröland 1:2

Ägare

Fredrik Bergman 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 195,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 62,6 ha
Myr/kärr/mosse 15,3 ha
Berg/hällmark 117,7 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 196,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 637 000 kr
Skogsimpediment 195 000 kr
Summa: 1 832 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 230 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Fröland & vill bli kontaktad

Mäklaren för Fröland kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier