Gård i Eriknäsbo

Gård med 111 ha jord och skog strax utanför Bollnäs
Areal: 111 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 300 000 SEK
Anbudsdag: 14/10 2019
Lantbruksfastighet med boende belägen strax utanför Bollnäs. Marken ligger väl samlad intill gården som omfattar ca 111 ha varav ca 41 ha inägomark och ca 66 ha välskött skog med en volym om ca 9 900 skogskubikmeter. Flertal rymliga ekonomibyggnader ger möjlighet till djurhållning och lokaler för verksamhet. För den hästintresserade finns ca 2 km fina rid- och körvägar belägna på fastigheten. Med fastigheten följer rätt till jakt i Bollnäs västra viltvårdsområde om ca 6 370 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (50)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostad i 1,5 plan med en boarea om 100 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnaden är uppförd ca år 1920, stående på torpargrund och med tak av plåt. Tvåglas kopplade fönster, delvis utbytta på senare tid. Uppvärmning via bergvärme installerad 2009 med värmepump, Nibe Fighter 1225, placerad i ekonomibyggnad. Hela fastigheten har vatten via egen djupborrad brunn (120 m), samt enskilt avlopp: trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Fiber finns inkopplat i bostaden.

Ingång till huvudentré med hall och rymligt kök rakt fram.   I anslutning till hall och kök finns utgång till uteplats samt trappa till övre plan. Vidbyggt köket finns ett vardagsrum med öppen spis. Helkaklat badrum och ett sovrum utgör övriga utrymmen i markplan. Övre plan består av hall samt tre rum.

Bostaden har ett bra läge med vacker utsikt över åker- och betesmark.

Driftskostnad

Redovisade driftskostnader avser det senaste året då bostaden bebotts av 2 personer.

Elförbrukning, ca 12 000 kWh ca 23 000 kr
Renhållning 1 500 kr
Slamtömning 1 200 kr
Försäkring 4 000 kr
Sotning 500 kr
Totalt 30 200 kr

Tillkommer fastighetsavgift om fn 2 295 kr / år.

Ekonomibyggnader

Ladugård, ligghall

Äldre om- och tillbyggd ladugårdsbyggnad som utöver   förvaringsutrymmen även inrymmer tvättstuga med   dusch, wc, bergvärmepump samt en fin snickarverkstad   om ca 50 kvm. Snickarverkstaden som är uppförd år 2018   är isolerad och uppvärmd genom vattenburet   värmesystem (samma som bostaden). I söder finns en   rejäl ligghall uppförd år 1998 om ca 20 x 38 m, ca 760   kvm. Takhöjd ca 5,40 m. I anslutning till ligghallen finns   en gjuten rastgård om ca 500 kvm samt en gödsellagun   om ca 400 kvm.

Maskingage, verkstad

Ekonomibyggnad bestående av maskingarage om ca 300   kvm samt 2 verkstadsutrymmen varav den ena välisolerad och den andra med enklare isolering. Den välisolerade verkstaden uppgår till ca 55 kvm och är invändigt klädd med plåt. Verkstaden med enklare isolering är ca 50 kvm och invändigt klädd med gips.

Äldre ekonomibyggnad

Äldre hölada om ca 150 kvm med tillbyggd vedförvaring.

Växthus

Växthus om ca 170 kvm uppfört år 1996.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens inägomark uppgår enligt bifogad skogsbruksplan till 41,6 ha. Ca 38 ha utgörs av åkermark och resterande areal av betesmark. Marken är välarronderad och belägen i anslutning till brukningscentrum. Inägomarken är utarrenderad tom   31/3-2020. Inga stödrätter följer med fastigheten.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår totalt till 65,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 9 900 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 151   m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m³sk. Av virkesförrådet utgör 52 % tall, 32 % gran och 16 % löv.   Skogsmarken är väl samlad runt gården med god tillgänglighet. Större delen av skogsmarken består av välskötta och gallrade skogar i åldrarna 40-70 år. Utförda skogsvårdsåtgärder såsom röjning och stamkvistning (ca 10,7 ha) ger goda förutsättningar att producera virke av hög kvalité. Se vidare detaljerade uppgifter i bilagd skogsbruksplan som är upprättad av Mellanskog, Olle Andersson i maj 2019.

Lantmäteriförrättning

Ett markområde om ca 0,6 ha kommer att överföras till annan fastighet genom fastighetsreglering och ingår därmed ej i denna försäljning. Säljaren har ansökt om fastighetsbildning. Området är markerat med röd färg på bifogad fastighetskarta. Redovisade arealer i detta   prospekt är ej justerade med hänsyn till denna   marköverföring

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Med fastigheten följer rätt till jakt i Bollnäs västra viltvårdsområde om ca 6 370 ha. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. För kartor och mer information se viltvårdsområdets hemsida www.bollnasvastravvo.se

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Heden 23:2

Ägare

Erik Nyholmer 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 108,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 3,1 ha
Skogsmark 65,7 ha
Skogsimpediment 0,6 ha
Inägomark 41,6 ha
Summa: 111,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Småhusmark 48 000 kr
Bostadsbyggnader 258 000 kr
Ekonomibyggnader 594 000 kr
Summa: 900 000 kr

Inteckningar

Inteckningar om 1 300 000 kr finns uttaget i fastigheten Heden 23:2. Inteckningarna gäller även i Hamre 4:183. Inteckningarna kommer att dödas i Hamre 4:183 och kan därmed övertas av ny ägare till Heden 23:2. Inga lån övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Fastighetsmäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Jag är intresserad av fastigheten Gård i Eriknäsbo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning