Hagen

Hagen
Areal: 96 ha
Kommun: Vimmerby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 6/10 2023
Skogsgården Hagen. Produktiv skogsmark om 73 ha, 12 500 m3sk, jakt och byggnation.

Vackert belägen gård knappt två mil från Vimmerby. Gården omfattar ett skifte på drygt 96 ha, varav 73 ha är produktiv skogsmark och 16 ha är inägomark. Gården har två bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. Markerna domineras av tall och virkesförrådet uppskattas till 12 564 m3sk. Det är generellt nära till vägar över hela fastigheten vilket ger korta drivningsavstånd. Fina jaktmarker med älg, dovvilt, kronvilt, vildsvin och rådjur.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Hagen

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 35 bilder
Visa alla 35 bilder

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Gårdens mangårdsbyggnad är ett klassiskt trähus från 1940-talet som genomgick en omfattande renovering 2010. Köket går i klassiskt lantlig stil och har plats för matgrupp. Från köket nås matsalen, nedervåningen rymmer också ett väl tilltaget vardagsrum med kakelugn. Innanför köket finns en groventré samt wc med dusch och tvättmaskin. I hallen vid huvudentrén finns ett mindre förrådsutrymme samt en trappa som leder till husets övervåning. Det övre planet utgörs av en möblerbar hall som har mycket goda förvaringsmöjligheter. Vidare finns här två stora sovrum, ett badrum och flertalet isolerade kattvindar. Husets vind är inredd och här finns två rum samt ett förråd. Uppvärmning sker via ett vattenburet system med radiatorer kopplade till en kökspanna med tre ackumulatortankar samt solfångare på husets fasad. Vatten tas från djupborrad brunn och avloppet är till en trekammarbrunn, med godkänd efterfiltrering 2018. Huset står på torpargrund med stomme av trä och brädfodrad fasad och tak av betongtegel. Runt huset finns en väl tilltagen trädgård med stor gräsmatta, fruktträd, rabatter samt en jordkällare. I trädgården finns en trevlig uteplats med ett fristående uterum .

Lillstugan

Gårdens Lillstuga har tidigare varit uthyrd men inte använts på senare år. Här finns kök, allrum, hall och wc på nedre plan. På övre plan finns två sovrum. Huset har behov av renovering.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Ladugård
Gårdens ekonomibyggnader utgörs av en ladugårdslänga i enklare skick som rymmer loge, vedskjul, bod, mjölkrum, ladugårdsdel samt ett garage. Vatten och el finns i byggnaden.

Vidare finns en länga som rymmer verkstad, ett mindre garage och ett utedass, denna byggnad har el indraget.

Det finns också en maskinhall i plåt på gjuten platta med el indraget.

I övrigt finns också ett vagnsskjul samt två enklare garage med plats för två bilar vardera, i det ena garaget finns el indraget och det andra garaget har en stor vedbod.

Vid Övre Hagen som är en avstyckning på fastigheten, finns en loge och en ladugård som delvis är raserad.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken uppgår till 16,5 ha enligt skogsbruksplanen. Marken har brukats av en granne utan ersättning och ägarna har inte sökt några EU-stöd.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 73,2 ha och virkesförrådet till
12 564 m3sk eller 172 m3sk per ha. Tall är det dominerande trädslaget med 64 % följt av gran och löv som utgör 20 % respektive 16 %. Medelboniteten beräknas till 6,4 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 5 200 m3sk och sammanlagt ca 7 000 m3sk är slutavverkningsbart.

Enligt skogsbruksplanen är 10,5 ha klassat som K1, att svara för markberedning och återbeskogning av dessa ankommer köparen. GROT som ligger på fastigheten är såld och ingår ej i försäljningen.

Enligt Skogsvårdslagen så får en fastighet som består av 50 ha till 100 ha produktiv skogsmark inte ha mer än 50 ha kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 26,2 ha.

På fastigheten finns känd förekomst av knärot i avdelning 30.

Jakt

Hagen erbjuder jakt på älg, kronvilt, dovvilt, rådjur och vildsvin samt övrigt småvilt. Jakten är tillgänglig för ny ägare från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i Locknevi älg- och kronskötselområde.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i sjöarna Övre Ämten, Ösjön och Långgöl.

Rättsförhållande

Fastighet

Vimmerby Locknevi-Östantorp 1:29

Ägare

Bernt Jonsson 1/3
Monica Walfridsson 1/3
Tomas Sporre 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 90,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 73,2 ha
Impediment 5,0 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Inägomark 16,5 ha
Övrigmark 0,6 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 96,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 231 000 kr
Betesmark 70 000 kr
Skogsmark 5 482 000 kr
Skogsimpediment 33 000 kr
Tomtmark 107 000 kr
Ekonomibyggnader 103 000 kr
Bostadsbyggnader 732 000 kr
Summa: 6 758 000 kr

Inteckningar

Sex inteckningar om totalt 1 600 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för juridisk person och för fysisk person som ej är bosatt inom glesbygdsområde inom Vimmerby kommun.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Fastighetsmäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier