Holmanäs

Samlad ägofigur vid Höllviken
Areal: 51 ha
Kommun: Vellinge
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 35 000 000 SEK
Trevlig gård med utsikt över hav och öppna landskap

Holmanäs gård har ett fantastiskt läge med en samlad ägofigur som sträcker sig från Foteviken i öster till Öresund i väster. Trevlig gårdssamling med en total areal om ca 51 ha fördelat på ca 37 ha åkermark, ca 3 ha betesmark och resterande del tomt/övrig mark.

Gårdssamlingen på fastigheten är i sig en riktig pärla med utsikt över hav och öppna landskap där det moderna bostadshuset och ekonomibyggnaderna bildar en karaktärsfull gård med trevlig innergård och stor trädgård med bla poolområde. Ekonomibyggnaderna innehåller två lägenheter om vardera ca 110 kvm i boyta, förrådsbyggnad, stall, traktorgarage och en loge.

Fastigheten är belägen ute på Lilla Hammar strax norr om Höllvikens samhälle.

​Tillträde till fastigheten under våren 2024.

Kontakta Areal

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Holmanäs

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder

Visa alla 55 bilder
Visa alla 55 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostaden är uppförd i 1,5 plan med en total boarea om 280 kvadratmeter enligt taxeringsuppgifter. Byggnaden är uppförd 2016 i stomme av isolerade lecablock ( 40 cm finjablock) på en gjuten platta under tak klätt med papp med trekantslist.

Bottenvåning
Entréhall med badrum, klädkammare och skafferi. Till vänster härifrån når man bostadens stora kök med matplats. Från köket finns utgång till uteplats i väster samt till innergården. Rakt fram från entréhallen kommer vi till ett öppet, stort sällskapsrum/matsal med öppen spis. Därefter finns ytterligare en hall vilken man når från innergården. Från hallen når man ett stort uterum med utgång till pool och trädgård. Vidare innehåller nedanvåningen sovrum med garderober, grovkök med separat entré från innergården och badrum med tvättmöjlighet.

Ovanvåning
En trappa upp finns två sovrum, wc och ett stort allrum med två stora kuper.

Uppvärmning av bostaden sker genom ett vattenburet system (golvvärmeslingor) via en grundvattenvärmepump vilken installerades 2012. Kommunalt avlopp och vatten. Fiber är installerat.

Energideklaration upprättas ej.

För information om driftskostnaderna på fastigheten kontakta ansvarig mäklare.

Ekonomibyggnader

Lägenheter

Lägenhet 1
Byggnaden är uppförd i 1,5 plan 2009 i stomme av isolerade lecablock på en gjuten platta under tak klätt med papp med trekantslist. Byggnaden innehåller pannrum/poolrum samt en en lägenhet om ca 110 kvm i boyta ( ej uppmätt). Lägenheten är inredd i 1 1/2 plan och värms upp med vattenburen golvvärme på nedanvåningen och vattenburet system med radiatorer på ovanvåningen. Lägenheten håller en god standard och innehåller kök, badrum, sovrum mm. För nuvarande är lägenheten uthyrd.

Lägenhet 2
Byggnaden är uppförd i 1,5 plan i stomme sten/leca med gjuten platta under tak klätt med plåt och papp med trekantslist. Denna del av byggnaden innehåller en lägenhet om ca 110 kvm i boyta (ej uppmätt) och är inredd i enplan och värms upp med vattenburen golvvärme. Lägenheten håller en god standard och innehåller kök, stort allrum, badrum, sovrum. För nuvarande är lägenheten uthyrd.

Värmekälla till de båda lägenheterna är gårdens värmepump. Båda lägenheterna är anslutna till kommunalt vatten och avlopp och har fiber installerat.

Loge, traktorgarage och stall

I förlängningen av byggnaden där lägenhet 2 ligger finns förrådsutrymmen och gammalt stall. Sammanbyggt med denna byggnad finns en stor loge uppförd i trästomme delvis klädd med plåt. Vidare finns ett gammalt traktorgarage där bla inkommande el till fastigheten finns samt ett utestall med tre boxplatser.

Övrigt

Ägaren Lars Göran Persson skall ha möjlighet att hyra Lägenhet 1 på gården mot en marknadsmässig hyra tom 6 månader efter tillträdesdagen.

Samtliga uppgifter om angivna boytor i detta prospekt är ej exakt uppmätta utan skall enbart ses som vägledning för en köpare. Köparen får på egen hand skaffa sig kännedom om den exakta boytan i bostadsbyggnaden respektive de två lägenheterna.

Skog och mark

Åkermark

Enligt SJV blockarealer 2023 omfattar åkermarken på fastigheten ca 37 ha, 34 ha enligt gällande arrendeavtal och 38 ha enligt taxeringsuppgifter. Åkermarken ligger väl samlad kring gårdscentrum med god åtkomst via vägar. Åkermarken ligger inom klass 8 enligt den fysiska riksplaneringen. Dräneringen är normalt fungerade över större delen av åkermarksarealen. Två dräneringspumpar finns vilka pumpar ut dräneringsvattnet.

Betesmark

Enligt SJV blockareal 2023 uppgår arealen betesmark till ca 3 ha. Taxeringsuppgifter anger 13 ha men markerna i väster och öster utmed havet bedöms mer som våtmark/vassområden.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad med ett femårsavtal till och med 13 mars 2027. I arrendet ingår också 3,16 ha beteshagar.

All jakt på fastigheten är upplåten till och med 30 juni 2025.

Två markområden om totalt ca 1,15 samt en väg är upplåtna med vederlagsfri nyttjanderätt i 25 år from år 2016.

För mer information om ovannämnda avtal kontakta ansvarig mäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Vellinge Lilla Hammar 3:69

Ägare

Lars Göran Persson 1/2
Ingegerd Persson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 51,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 10 419 000 kr
Betesmark 945 000 kr
Tomtmark 1 123 000 kr
Bostadsbyggnader 4 471 000 kr
Ekonomibyggnader 384 000 kr
Summa: 17 342 000 kr

Inteckningar

Antal 6 st
Totalt belopp 6 380 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt & Dokument

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Malmö

Stortorget 15
235 31   Vellinge
Alla objekt från Malmö

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier