Klintsjön

Tillväxtfastighet med bra jakt
Areal: 109 ha
Kommun: Robertsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 700 000 SEK
Välskött fastighet med bördig skogsmark i viltrika områden.

Skogsfastigheten är belägen längs E4:an – mellan Umeå och Skellefteå – i och runt omkring byn Klintsjön, ca 13 kilometer nordöst om Robertsfors samhälle. Området är allmänt känt för bördig skogsmark och viltrika jaktområden. Med Fastigheten följer jakträtt och här finns inga byggnader. Fastigheten är välskött samt består av åtta skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 115 ha varav ca 77 ha är produktiv skogsmark tillsammans med ca 18 ha åkermark. Virkesförrådet mäter ca 7 500 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,1 m3sk per hektar och år. Tillgängligheten är bra genom ett välunderhållet vägnät.

På fastigheten finns eventuellt möjlighet till framtida tomter med havsläge.

Kontakta Areal

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Klintsjön

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Fredrik Norlin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten består av åtta skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 115 ha varav ca 77 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 7 500 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,1 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 61% tall, 27% gran och 12% löv. Tyngdpunkten i virkesförrådet ligger på yngre och medelålders skog.

Tillgängligheten är bra genom ett välunderhållet vägnät.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen ansvarar själv för framtida skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitetsoch volymtillväxt. På fastigheten finns ett visst skogsvårdsbehov i form av röjning.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark / Inägomark

Det finns ca 17,7 ha inägomark på fastigheten. Åkermarken är utarrenderad – skriftligt avtal finns.

Naturvärden

Fastigheten har naturvärden i form av hällmarksområden, myrmarksområden, lövbiotoper och sumpområden. (Källa: Skogsbruksplanen)

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten har några registrerade forn- och kulturlämningar. (Källa: Skogsbruksplanen)

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande i Klintsjöns- och Granåns jaktlag. En ny ägare har möjlighet att ansöka om medlemskap i jaktlagen.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten i form av såväl hav och insjöar som strömmande vattendrag.

Vägar

Fastigheterna har bra tillgänglighet genom ett välunderhållet vägnät. Fastigheten har del i Killingsands vägsamfällighetsförening samt Sjövägarnas vägsamfällighetsförening. Kostnad uppstår vid behov och fördelas enligt andelstal.

Arrendetomt

På fastigheten finns två arrendetomter – det finns ett skriftligt arrendeavtal på den ena och en muntlig upplåtelse på den andra. Se rödfärgat på kartbild.

Norrbotniabanan

Enligt trafikverkets förslag så kommer Norrbotniabanan att gå genom två av fastighetens skiften – se kartbild.

Mantal / Skattetal

53/512

Rättsförhållande

Fastighet

Robertsfors Klintsjön 14:1

Ägare

Kjell Bäckman 1/4
Hans Erik Bäckman 1/4
Barbro Solveig Elisabet Bäckman 1/4
Sally Bäckman 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 109,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 77,2 ha
Impediment 17,9 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Inägomark 17,7 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 114,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 202 000 kr
Skogsmark 3 049 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Ekonomibyggnader 14 000 kr
Summa: 3 288 000 kr

Förvärvstillstånd

Det krävs förvärvstillstånd för såväl fysisk- som juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-10-05
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier