Klockarnäs

Välskötta tallskogar
Areal: 47 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 050 000 SEK
Anbudsdag: 22/4 2024
Här har du möjligheten att förvärva en välskött talldominerad skogsfastighet med bra vägnät ca 30 minuter norr om Falun.

Fastigheten har en gynnsam åldersklassfördelning med en stor andel växande gallringsskogar och föryngringsavverkningsbara bestånd.

Förutom ett betydande virkesförråd om ca 10 000 m³sk bjuder fastigheten även på jaktmöjligheter i Klockarnäs Hemskogs jaktlag samt del i Envikens Besparingsskog.

Kontakta Areal

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Klockarnäs

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är fördelad på två närbelägna skiften norr om Klockarnäs. Bestånden består till största del av välskötta gallrings och föryngringsavverkningsbara tallbestånd.

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 46,7 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 9665 m³sk, vilket motsvarar ca 207 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med hela 90% av virkesförrådet medan gran har 9% och löv 1%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,9 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 317 m³sk. För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättats i februari 2023 av Foran Forest och sedan uppräknats ett år med teoretisk tillväxt.

På fastigheten utförs en mindre gallring för väg till grannfastigheten. Sträckning går västerut från vändplanen. Se skyltar på fastigheten utplacerade av Rundvirke.

Jakt

Fastigheten ingår i Klockarnäs Hemskogs jaktlag med en jaktbar areal om ca 1 500 ha. Alla som jagar betalar en avgift till jaktklubben, för närvarande ca 400kr för småvilt samt en ytterligare kostnad för den som vill vara med på gemensamhetsjakten på älg.

För ny markägare finns möjlighet att ansöka om medlemskap i jaktklubben.

För ytterligare frågor kring jakten vänligen kontakta jaktledare Kenneth Hansols på 070-321 74 09.

Väg

Fastigheten har genom andelstal i Falun Klockarnäs GA:1 och Falun Linghed GA:13 del i de vägar som sträcker sig från byn Klockarnäs och upp genom fastigheten.

Falun Klockarnäs GA:1 förvaltas av Klockarnäs-Yttertängers samfällighetsförening. Utdebiteringen sker årligen med en fast avgift om 100 kr samt en rörlig avgift baserat på andelstal och underhåll. Utdebiteringen för 2022 uppgick till 572 kr.

Falun Linghed GA:13 förvaltas av Spjersbo vägsamfällighet. Utdebitering baseras på andelstal och uppgick till 1735kr för 2022.

Envikens Besparingsskog

Fastigheten har del i Envikens Besparingsskog genom andelstal i Envikens Besparingsskog S:2 (0,21666%).

Envikens Besparingsskog är en större marksamfällighet om ca 2 500 ha som ägs och förvaltas gemensamt av delägarna.

Besparingsskogen genomför årlig ekonomisk utdelning till delägarna baserat på andelstal och intäkter. Utbetalningen för 2022 uppgick till 3050 kr.

Taxeringsvärde för Envikens Besparingsskog S:2 (2023): 122 248 000 kr.

För mer information se:
https://sasf.se/skogar/envikens-besparingsskog/

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Klockarnäs 14:1

Ägare

Erik Andersson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,7 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 47,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 3 098 000 kr
Summa: 3 098 000 kr

Inteckningar

Fastigheten belastas av 1 inteckning om 84 000kr i form av ett skriftligt pantbrev från 1978. Nuvarande fastighetsägare kommer att ansöka och begära om dödning av pantbrevet. Fastigheten säljs fri från lån.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Falun

Stallgränd 7
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Fastighetsmäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Klockarnäs & vill bli kontaktad

Mäklaren för Klockarnäs kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier