Kommande

Ljusfallet

Virkesrikt i Garpenberg
Areal: 20 ha
Kommun: Hedemora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 850 000 SEK
Anbudsdag: 10/9 2024
Lättillgänglig skogsfastighet med stor andel S2 bestånd och hög bonitet.

Öster om Garpenberg med direkt anslutning till större väg återfinns denna obebyggda skogsfastighet som domineras av äldre granbestånd i ett sammanhängande skifte. Fastighetens mark utgörs av ca 19 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om hela 3885 m3sk.

Välkommen till Ljusfallet!

Kontakta Areal

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Ljusfallet

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Åkerlada

I det sydöstra hörnet invid en gammal inäga återfinns en äldre åkerlada.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är väl samlat i ett skifte som klyvs av länsväg 740. På den nordliga sidan av vägen återfinns fastighetens yngre bestånd med god tillväxt. På resterande del av fastigheten dominerar den äldre skogen med hela 76% av arealen i huggningsklass S2.

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 18,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3885 m³sk, vilket motsvarar ca 207 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar gran med 86% av virkesförrådet medan tall har 10% och löv 4%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till fina 7,4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 52 m³sk.

För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättats i maj 2024 av Christer Carlsson.

Inägomark

På fastigheten finns några mindre inägor utspridda som ej brukas.

Jakt

Jakten på fastigheten är enskild.

Rättsförhållande

Fastighet

Hedemora Ljusfallet 9:1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,8 ha
Inägomark 0,9 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 20,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet enbart med ekonomibyggnad (typkod 122) och har ett taxeringsvärde avseende 2023 enligt följande:   Skogsmark 1 402 000 kr  Ekonomibyggnad 26 000 kr Totalt 1 428 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Ljusfallet & vill bli kontaktad

Mäklaren för Ljusfallet kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier