Markområde

En kil in i Åstorp
Areal: 24 ha
Kommun: Åstorp
Objektstyp: Åker
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 8/5 2023
Fastighet med attraktivt framtida läge i Åstorp.

Det salubjudna området består av del av fastigheten Åstorp Åstorp 113:137 och fastigheten Åstorp Åstorp 113:246 vilka tillsammans omfattar ca 23,5 ha. Större delen av arealen består av åkermark. Attraktivt läge i anslutning till Åstorp och mellan två riksintressanta järnvägar. Del av fastigheten ligger inom detaljplanerat område.

Kontakta Areal

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Markområde

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Markområde

Det salubjudna området består av del av fastigheten Åstorp Åstorp 113:137 och fastigheten Åstorp Åstorp 113:246 vilka tillsammans omfattar ca 23,5 ha enligt uppmätning. Största delen av arealen utgörs av åkermark. Åtkomst till fastigheterna sker via grusvägen Ellets väg vilken sträcker sig längs med fastigheten Åstorp 113:137 östra sida.

Ca 1,5 ha av fastigheten Åstorp 113:137 beläget i ett enskilt skifte öster om järnvägen är frånsålt till en grannfastighet via fastighetsreglering. Denna del ingår därför inte i försäljningen. Tillträde till de salubjudna fastigheterna kan därför först ske efter denna lantmäteriförrättning vunnit laga kraft.

En mindre del av fastighetens åkermark ligger inom klass 8 enligt den fysiska riksplaneringen och resterande del ligger utanför den fysiska riksplaneringen.

Ett våtmarksområde är anlagd år 2017-2018. Kontakta ansvarig mäklare för vidare information om våtmarken.

Del av fastigheten ligger inom detaljplanerat område vilket anger att den berörda marken inom detta område skall användas till järnvägsändamål.

I fastighetens sydvästra del pågår nedläggning av en kulvertledning. Arbetet beräknas vara slutfört under 2023. Nuvarande ägare har erhållit ersättning för detta intrång.

Tillträde till fastigheten sker efter avlutad lantmäteriförrättning vilken beräknas vara klar under vintern 2023/2024. Tillträde kan dock ske tidigast september 2023 efter att säljarens arrendator bärgat sin skörd på fastighetens åkermark. Köparen kan efter överenskommelse medges brukningsrätt efter nuvarande arrendator avslutat skörden för växtodlingsåret 2023. Den brukbara åkermarken överlämnas insådd med vall.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Åstorp Åstorp 113:137, 113:246

Ägare

Lennart Pehrsson 1/1

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är beräknat eftersom försäljningen avser del av en fastighet samt en hel fastighet.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 600 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfodras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Helsingborg

Stortorget 9
252 20   Helsingborg
Alla objekt från Helsingborg

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier