Markområde

En kil in i Åstorp
Areal: 24 ha
Kommun: Åstorp
Objektstyp: Åker
Prisidé: 7 000 000 SEK
Fastighet med attraktivt framtida läge i Åstorp.

Det salubjudna området består av fastigheten Åstorp 113:137 och fastigheten Åstorp 113:246 vilka tillsammans omfattar ca 23,5 ha. Större delen av arealen består av åkermark. Attraktivt läge i anslutning till Åstorp och mellan två riksintressanta järnvägar. Del av fastigheten ligger inom detaljplanerat område.

Kontakta Areal

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Markområde

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Markområde

Det salubjudna området består av fastigheten Åstorp Åstorp 113:137 och fastigheten Åstorp Åstorp 113:246 vilka tillsammans omfattar ca 23,5 ha. Största delen av arealen utgörs av åkermark. Åtkomst till fastigheterna sker via grusvägen Ellets väg vilken sträcker sig längs med fastigheten Åstorp 113:137 östra sida.

En mindre del av fastighetens åkermark ligger inom klass 8 enligt den fysiska riksplaneringen och resterande del ligger utanför den fysiska riksplaneringen.

Ett våtmarksområde är anlagd år 2017-2018. Kontakta ansvarig mäklare för vidare information om våtmarken.

Del av fastigheten ligger inom detaljplanerat område vilket anger att den berörda marken inom detta område skall användas till järnvägsändamål.

Tillträde till fastigheten sker efter överenskommelse.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Åstorp Åstorp 113:137, 113:246

Ägare

Lennart Pehrsson 1/1

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är beräknat eftersom försäljningen avser del av en fastighet samt en hel fastighet.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 600 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfodras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Helsingborg

Stortorget 9
252 20   Helsingborg
Alla objekt från Helsingborg

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier