Sjurberg

Exploateringsmark vid Siljan
Areal: 1.7 ha
Kommun: Rättvik
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 900 000 SEK
Unik möjlighet att förvärva ett område om drygt 17 000 kvm med planbesked.

Tillfälle att förvärva en exploateringsfastighet i hjärtat av Dalarna. Sluttande södervänd fastighet som bjuder på milsvida utsikter över Siljan och dess omgivningar. Belägen endast ca 3 km nordväst om Rättvik centrum med bra kommunikationer och förbindelser.

Omgivningarna domineras av äldre bebyggelse med gårdar i klassisk dalaarkitektur med vackra dekorationer och utsmyckningar. Siljansbygden bjuder på ett rikt kulturliv med bland annat närhet till Dalhalla, dalahästtillverkning i Nusnäs, keramik i Nittsjö, skidåkning i Orsa eller Vasaloppsmålgången i Mora, Leksand sommarland, Tällberg med mera!

För mer information angående planbesked och fastighetskartor – vänligen kontakta ansvarig mäklare eller besök vår hemsida.

Kontakta Areal

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Sjurberg

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Video

Bilder

Visa alla 8 bilder
Visa alla 8 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Mark

Fastighetens mark sluttar i sydvästlig riktning mot Siljan och bjuder på milsvida utsikter över öppna landskap. Tidigare bestod marken av planterade och anlagda gårdsytor tillhörande Siljansborgs hotell som revs 1982. Sedan dess har växtligheten delvis tagit över och består idag av glest växande träd. Vissa spår från tiden då marken tillhörde hotellet finns dock kvar i form flaggstångsfundament, fruktträd och planterade träd.

Planbesked

Ägarna till fastigheten har ansökt om planbesked vilket beviljats av Rättviks kommun den 25 oktober 2022. Syftet med ansökan var att ansöka om ny detaljplan för fastigheten. Enligt ansökan är syftet med detaljplanen att tillskapa bostadsmark med målbilden att skapa bostadstomter för villor i klassisk dalaarkitektur.

Från planbeskedet kan utläsas - ”Aktuellt område ligger i anslutning till redan bebyggt område. En förtätning av aktuellt område bedöms som lämpligt. Bedömningen är att området kan nyttja befintlig infrastruktur och området har goda förutsättningar för service och kollektivtrafik. Detaljplanen bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanens intentioner”.

Planbeskedet gäller fastigheterna Rättvik Sjurberg 5:4, 5:5 samt 25:1. Denna försäljning avser dock endast Rättvik Sjurberg 5:5 samt 25:1.

För mer detaljerad information – vänligen besök fastighetsmäklarens hemsida där planbeskedet finns i sin helhet. Eller kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Rättvik Sjurberg 25:1 & 5:5

Ägare

Siljansborgs Stugby ek för 1/1

Areal

Areal (enligt fastighetsdatautdrag) Sjurberg 5:5 3 059m² Sjurberg 25:1 14 051m² Summa areal 17 110m²

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade och saknar fastställda egna taxeringsvärden.

Inteckningar

Fastigheterna är samintecknade med ytterligare fastigheter och belastas av 11 stycken inteckningar till ett sammanlagt belopp om 3 315 000kr. Fastigheterna försäljs fria från inteckningar och pantbrev.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Falun

Stallgränd 7
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Fastighetsmäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Sjurberg & vill bli kontaktad

Mäklaren för Sjurberg kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier