Spolstad gård

Spolstad gård
Areal: 237 ha
Kommun: Söderköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 45 000 000 SEK
Anbudsdag: 6/2 2023
Representativt boende vid Söderköping med skog, åker och fina jaktmarker.

Vackert belägen gård med representativ huvudbyggnad knappt två mil från Söderköping. Gården omfattar ett skifte på drygt 237 ha, varav 163 ha är produktiv skogsmark och 53 ha är åkermark. Gården har två bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. Markerna domineras av tall och virkesförrådet uppskattas till 36 956 m3sk. Det är generellt nära till vägar över hela fastigheten vilket ger korta drivningsavstånd. Fina jaktmarker med älg, vildsvin och rådjur. Närmaste stad är Söderköping belägen en kvart bort, och inom 30 minuter tar man sig till både Linköping och Norrköping.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Spolstad gård

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 24 bilder
Visa alla 24 bilder

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Den vackra mangårdsbyggnaden är ursprungligen från 1700-talet men fick sin nuvarande utformning vid en ombyggnad under 1930-talet. Bottenvåningen fördelas på ett stort kök, tre sällskapsrum, jungfrukammare och hall. Övervåningen rymmer en möblerbar hall, badrum och tre sovrum. Under halva huset finns en källare med pannrum och ett garage. I pannrummet står gårdens pelletspanna som värmer båda bostadshusen. Vatten tas från grävd källa och enskilt avlopp. Huset är uppfört i en stomme av timmer med brädfodrad fasad på källar- och torpargrund under tak av tegel. På tomten finns även en bod som är en andra flygelbyggnad. Bostaden har stått tom under många år.

Fastighetens avlopp är utdömt av kommunen och måste bytas ut senast 23-04-30. Kostnaden för att byta avloppet står köparen för. Bredband via fiber finns i båda bostäderna.

Flygeln

Gårdens andra bostadshus, Flygeln har på entréplan kök, hall, wc och tre rum. På övervåningen finns en separat wc, badrum, hall och två rum. Vatten, avlopp och värme är gemensamt med mangårdsbyggnaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på stenfot under tak av plåt och eternit. Byggnadsytan uppgår till 1 635 kvm enligt taxeringen fördelat på en stor loge, ladugård och stall. I logen finns en äldre spannmålsanläggning.

Traktorgarage

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på stenfot under tak av eternit.

Övriga ekonomibyggnader

Gårdens övriga ekonomibyggnader belägna på samma sida av landsvägen som bostäderna. De består av tre jämnstora träbyggnader med plåttak. Nyttjas bl.a. som förråd, garage och vedbod. Utöver dessa byggnader så finns också det lilla mejeriet.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken uppgår till 53,55 ha enligt arrendekontraktet och arrendeperioden löper på fem år t.o.m. 2024-03-14 och är ej uppsagt. Arrendeavgiften är 96 000 kr ex. moms. Jordarten som dominerar på fastigheten är mellanlera. Fastigheten är dränerad med ett äldre system. Betesmarken uppgår till 12,2 ha enligt skogsbruksplanen.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades i november 2022. Den produktiva skogsmarken uppgår till 162,9 ha och virkesförrådet till 36 956 m3sk eller 227 m3sk per ha. Tall är det dominerande trädslaget med 62 % följt av gran och löv som utgör 34 % respektive 4 %. Medelboniteten beräknas till 7,2 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 7 200 m3sk och sammanlagt ca 29 400 m3sk är slutavverkningsmoget.

Enligt skogsbruksplanen är 4,8 ha klassat som K1, markberedning och återbeskogning är beställd av Södra och kostnaden för detta står säljaren.

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 % av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 10,9 ha eller 5 %.

Jakt

Spolstad erbjuder jakt på älg, rådjur och vildsvin samt övrigt småvilt. Jakten är tillgänglig för ny ägare från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i ett älgskötselområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderköping Spolstad 4:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 234,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 162,9 ha
Impediment 1,8 ha
Väg och kraftledning 2,0 ha
Inägomark 68,6 ha
Övrigmark 1,9 ha
Summa: 237,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 3 672 000 kr
Betesmark 222 000 kr
Skogsmark 16 779 000 kr
Skogsimpediment 41 000 kr
Tomtmark 350 000 kr
Ekonomibyggnader 192 000 kr
Bostadsbyggnader 1 494 000 kr
Summa: 22 750 000 kr

Inteckningar

Fyra inteckningar om totalt 644 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier