Stor-Degersjön

Skog vid Stor-Degersjön
Areal: 173 ha
Kommun: Örnsköldsvik
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 750 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2022
Obebyggd fastighet i ett skifte med 124 ha produktiv skog med lång strandremsa mot Stor-Degersjön. Virkesförråd 10 800 m³sk.

Vackert belägen skogsfastighet om ca 141 ha land och 32 ha vatten i ett sammanhängande skifte med god tillväxt. Fastigheten är obebyggd och ligger med lång strandremsa mot Stor-Degersjön i Örnsköldsviks kommun. Produktiv skogsmark om 123,7 ha med ett virkesförråd om ca 10 800 m³sk där största andelen är gallringsskog om 76 ha med virkesförråd om ca 8 850 m³sk. God årlig tillväxt om ca 500 m³sk. Åldersklassfördelning visar på övervägande andel tillväxtskog yngre än 65 år. Jakt i Sidensjö Älgskötselområde.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Stor-Degersjön

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Video

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i maj månad år 2022 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.

Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 123,7 hektar med totalt virkesförråd om ca 10 800 m³sk, vilket ger ett medeltal om 87 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 490 m³sk per år och boniteten ligger på 4,2 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är tall som upptar 43% av virkesförrådet, gran 38% och löv 19%.

Största andelen skog är gallringsskog i huggningsklassen G1 61% (76 ha) med ett virkesförråd om ca 8 850 m³sk, kalmark K2 som kommer att markberedas och planteras är 15% (18,5 ha) och skog som nyligt är planterad K2 är 15% (16,9 ha), skog som uppnått slutavverkningsbar ålder är 6% (7,3 ha) med ett virkesförråd om ca 1 500 m³sk samt röjningsskog är 4% (5 ha). Andelen yngre skog än 20 år är 29% (35,4 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som markberedning om 18,5 ha samt plantering om 18,5 ha under planperioden.

Säljaren har ingått avtal med Nätraälven om att de skall markbereda avdelning 1 och 3 om ca 18,5 ha samt plantera avdelningarna som markbereds.
Åtgärderna skall utföras av Nätraälven och säljaren skall stå för kostnaden av åtgärderna via medel som är avsatta hos Nätraälven. Planerad tid för utförande av åtgärderna är markberedning 2022 och plantering 2023.

Naturvärde

De kända naturvärdena som finns på fastigheten är fyra områden som är bedömda som sumpskog samt ett mindre område lövvrik barrnaturskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Sidensjö Älgskötselområde. För närvarande bedrivs jakten genom Brynge jaktlag. Jaktlaget jagar över ca 1 300 ha och det är 6 jägare i jaktlaget. Jaktledare Sven-Erik Vedin 070 246 85 43.

​Småvilt jagas på egen fastighet eller efter överenskommelse över hela området.

Vägar

Fastigheten berörs av Märraviksvägen samt skogsbilväg som går över fastigheten till grannfastigheter.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Sidensjö

Sidensjö är en tätort i Örnsköldsviks kommun och kyrkbyn i Sidensjö socken i Ångermanland. Sidensjö är beläget mellan sjöarna Bysjön och
Drömmesjön, 23 kilometer väster om Örnsköldsvik. I Sidensjö finns förskola, skola 1-6, mataffär, bensinpump, äldreboende, bank och pizzeria
samt kyrka från 1300-talet och hembygdsgård. Det finns många sjöar i området och flera har badplatser och goda fiskemöjligheter.
Sidenjö med omnejd ger goda frilufts möjligheter som bad, fiske, kanotpaddling, skidåkning, skoteråkning mm.

Gård samt skog till försäljning

Säljarna har också en bebyggd jord och skogsfastighet om ca 10 ha till försäljning, Nätersjö 1:2 samt en obebyggd skogsfastighet om ca 98 ha, Nätersjö 1:17.
Gården består av bostadshus uppfört 1959-60, äldre bostadshus med bakugn, ladugård, gårdsverkstad/garage samt några övriga mindre byggnader. Det ligger i ett av Sidensjös bästa lägen med mark mot Drömmesjön med mycket lång strandremsa mot sjön. Till fastigheten hör det ca 10 ha mark, skog 2 ha, åker 5,5 ha, tomt 0,8 ha samt mark vid sjön som är lite sankt 1,4 ha.

Nätersjö 1:17 är en obebyggd skogsfastighet om 57,5 ha produktiv skogsmark med virkesförråd om ca 10 500 m³sk som ligger i anslutning till gården Nätersjö 1:2.

Fastigheterna är ute till försäljning och mer information om fastigheterna finns på Areals hemsida, areal.se.

Rättsförhållande

Fastighet

Örnsköldsvik Nätersjö 1:18

Ägare

Sara Doris Näslund Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 172,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 123,7 ha
Myr/kärr/mosse 16,3 ha
Summa: 140,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2022
Summa: 2118000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Örnsköldsvik

Örnsköldsgatan 4
891 32   Örnsköldsvik
Alla objekt från Örnsköldsvik

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Stor-Degersjön & vill bli kontaktad

Mäklaren för Stor-Degersjön kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier