Tomter i Stojby

Tomter i Stojby
Areal: 0,3 ha
Objektstyp: Övrigt
Prisidé: 1 500 000 SEK
Stora och trevliga tomter på bra läge

Nu finns möjligheten att bygga nytt mellan Stojby och Långarör. Tomterna ligger på lantligt läge med närhet till både Växjö stad och Helgasjön. Goda förbindelser mellan Växjö och Rottne. De två tomterna är nyligen avstyckade och storleken uppgår till ca 3 000 m² per tomt.

Försäljningen är ett utomordentligt tillfälle för att förverkliga Era husdrömmar om att bygga, bo och leva på lantligt och samtidigt tätortsnära läge.

Försäljningen sker genom öppen budgivning med utgångspris 1 500 000 kr för respektive tomt.

Kontakta Areal

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Tomter i Stojby

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Tomtmark

De båda tilltänkta tomterna är lugnt belägna längs mindre grusväg omgivet av skog samt betesmark. Köparen får själv möjligheten att välja prefabricerat hus eller
lösvirkeshus. Tomtmarken består idag av nyligen avverkad skogsmark.

Säljaren har sökt och beviljats förhandsbesked om bygglov 2022-10-26 samt bekostat fastighetsbildning (avstyckning) av tomterna.

Köparen svarar sedan för samtliga resterande anläggningar (ex. elanslutning, fiber, enskilt vatten och avlopp, markarbeten, byggnation m.m.) samt myndighetstillstånd (ex. bygglov och tillstånd för enskild avloppsanläggning).

Väg

Vägen till tomterna är gemensam för flera fastigheter och förvaltas av Stojby samt Hultets samfällighetsförening. Vägen underhålls idag genom allmänna medel.

Förhandsbesked

Lagakraftvunnet beslut om förhandsbesked om bygglov föreligger, beslutsdatum 2022-10-26. Utdrag ur beslutet:

”Byggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked meddelas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL), för lokalisering av två tomter med enbostadshus och garage.”

”Bebyggelse får uppföras till en byggnadshöjd om högst två våningar.”

”Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov inkommer till byggnadsnämnden inom två år från att beslutet vunnit laga kraft.”

För kopia av förhandsbesked m.m. – vänligen kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

För information om bygglov, enskilda avlopp mm hänvisas ni till Växjö Kommun.

Rättsförhållande

Fastighet

Växjö Stojby 15:15 och 15:16

Areal

För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Tomter i Stojby & vill bli kontaktad

Mäklaren för Tomter i Stojby kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier