Bastebergsholmen

Tilltalande skogsegendom
Areal: 94 ha
Kommun: Tidaholm
Objektstyp: Gård
Prisidé: 16 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/9 2023
Skogsegendom med karaktärsfulla byggnader, vacker omgivning och produktiva marker.

I södra delen av Tidaholms kommun ligger Bastebergsholmen. En skogsegendom omgiven av vacker natur och produktiva marker. Byggnadsbeståndet är karaktärsfullt och placerat på en liten höjd i centrum av fastigheten.

Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bastebergsholmen

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Bilder

Visa alla 52 bilder
Visa alla 52 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Äldre och karaktärsfull bostadsbyggnad i 1,5 plan med ursprung från år 1880. Byggnaden står på stenfot ovan krypgrund och med timrad stomme, fasad av stående träpanel samt tak av enkupigt lertegel. År 1981 gjordes en tillbyggnad med rymlig köksentré samt badrum. Uppvärmning sker med vedpanna och tillhörande ackumulatortankar som via kulvert från lillstugan, förser bostaden med vattenburen värme. Elpatron finns för alternativ uppvärmning. Enskilt vatten från grävd brunn samt enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Fiber finns ansluten.

Boarean uppgår enligt taxeringsinformationen till 182 kvm. I markplan finns huvudentré till hall med avhägningsytor och trapp till övre plan. Till höger om hallen ett vardagsrum med trägolv och kakelugn. Vidare når man matsalen som är ett sällskapsrum med plats för matsalsbord. Även här finns en kakelugn bevarad. Köket har den gamla järnspisen kvar med tillhörande spiskupa. Köksinredning med ljusa luckor och vitvaror av varierande ålder, där kyl/frys byttes till nytt år 2022. Från köket når man tvättstuga som leder vidare till köksentré samt badrum med wc, handfat och duschplats samt en vv-beredare. Till vänster sett från huvudentrén finns ytterligare ett rum som varit tv-rum under senare tid. På övre plan finns en möblerbar hall, två sovrum, en toalett med duschplats samt inredda snedgarderober och övriga förvaringsutrymmen.

Bostaden har flera välbevarade detaljer och omges av en grönskande trädgård med enastående vyer ut över inägorna och skogsmarken. Grusgången och rundeln framför bostaden, pryds av en majestätisk gammal ek som hälsar välkommen till Bastebergsholmen.

Lillstugan

Även lillstugan är en karaktärsfull byggnad med äldre ursprung som finns placerad på tomten, i vinkel med mangårdsbyggnaden. Lillstugan är uppförd med timrad stomme, träfasad och enkupigt lertegel på taket. En del av byggnaden har den gamla drängkammaren bevarad, men utrymmet har under senare tid nyttjats för förvaring. Intill finns ett vedförråd med gjutet golv. Övrigt utrymme är pannrum på gjutet golv. Här finnns gårdens vedpanna samt två ackumulatortankar á 750 l placerade. Pannrummet är rymligt med plats för förvaring av arbetskläder, ved m.m.

Ekonomibyggnader

Ladugården

Ladugården har en tegelsatt djurdel med ovanliggande ränne. Djurdelen är moderniserad med plangjutet golv samt en separat stalldel med tre boxplatser för hästar. F.d. mjölkrum. Logen är uppdelad i flera fack varav ett par avdelningar med plangjutna golv som gjordes nytt för ca 10 år sedan. Den gamla "körlogen" med trägolv finns bevarad. I en ända finns uppgång till magasinsloft i två våningar med trägolv. Byggnaden har stomme och väggar i trä samt plåt på taken.

Garage m.m.

Ekonomibyggnad som till en del är inredd med garage på gjutet golv och takvikport. Resterande del av byggnaden är ett f.d. hönshus med vitputsade väggar och betonggolv. Denna del nyttjas idag som förråd. Taket är omlagt för ca 20 år sedan med tegelmönstrad plåt.

Skog och mark

Skogsmark

Bastebergsholmen omfattar ca 70 ha produktiv skogsmark, huvudsakligen väl samlad i ett sammanhängande skifte samt ett mindre friliggande skifte. Samtlig skogsmark har god tillgänglighet där merparten av skogen återfinns på frisk och bördig mark. Skogsskötseln är god med endast några få föreslagna åtgärdsbehov avseende en mindre areal ungskogsröjning samt 0,5 ha K1, som planeras att självföryngras med tall. Medelboniteten uppgår enligt skogsbruksplan till 8,9 m³sk och den löpande tillväxten är för närvarande ca 500 m³sk/år. Åldersfördelningen är attraktiv med drygt 60 % av arealen inom åldrarna 30 - 60 år.

Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till ca 15 400 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 220 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är gran
44 %, tall 47 % och löv 9 %. Avverkningsförslaget ligger på ca 4 000 m³sk varav ca 2 400 m³sk som föreslagen volym slutavverkning och resterande volym som gallringsuttag.

För mer information om skogens tillstånd se skogsbruksplanen.

Åkermark

Inägomarken utgörs av åkermark om 17,9 ha som finns fördelade inom fastighetens ägor. Skiftesindelningen är bra och merparten av åkermarken finns i anslutning till gårdscentrum samt utmed vägarna. Jordart av normal beskaffenhet för området med tillfredsställande dränering och produktionsförmåga. Brukningen är idag muntligen upplåten, men övergår till ny ägare inför brukningsåret 2024.

Övrig mark m.m.

Den övriga landarealen uppgår sammanlagt till ca 6,5 ha och omfattar vägar, ledningsgator, gårdsplan och annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakträtt

Bastebergsholmen erbjuder trevliga jaktmarker i det småbrutna landskapet. Jakträtten önskas av säljaren att förbehållas till jaktårets slut 2024-06-30. Mer information kring jakträtten och ägarens önskemål kan erhållas via ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Tidaholm Bastebergsholmen 1:2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 69,6 ha
Åkermark 17,9 ha
Väg och kraftledning 5,1 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 94,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 1 543 000 kr
Skogsmark 7 038 000 kr
Tomtmark 207 000 kr
Bostadsbyggnader 932 000 kr
Ekonomibyggnader 182 000 kr
Summa: 9 902 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 800 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Mäklare

Areal | Ulricehamn

Strandgatan 42
523 31   Ulricehamn
Alla objekt från Ulricehamn

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier