Fagerhult

Fagerhult
Areal: 81 ha
Kommun: Lessebo
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 6 800 000 SEK
Anbudsdag: 22/8 2024
Fint skogsskifte utan byggnader väster om Kosta.

Rationell och väl sammanhållen skogsfastighet utan byggnader. Skogen håller ca 9 000 m3sk virke därtill kommer säsongens tillväxt om ca 400 m3sk. Fastigheten domineras av välskötta tallbestånd i gallringsåldrar. Bra skogsbilväg genom fastigheten ger korta skotningsavstånd och enkel förvaltning.

Fagerhult är belägen ca 7 km väster om Kosta och avståndet till Växjö är ca 40 km.

Kontakta Areal

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Fagerhult

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Södra med planperiod 2015-02-06 till 2025-02-06. Planen är framskriven och uppdaterad av Södra 2022 varvid fältkontroll av hela fastigheten utförts av planläggaren. Inför denna försäljning har planen framskrivits till 2024-02-06 med tillväxt samt uppdaterats med hänsyn till utförd avverkning. Notera att bilagan avverkning och tillväxt visar skogstillståndet vid innevarande planperiods utgång, dvs 2025-02-06.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 71,9 ha och virkesförrådet bedöms till ca 9 000 m3sk. Tillväxt för säsongen 2024 tillkommer för köparen med ca 400 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 75 % tall, 20 % gran och 5 % löv. Medelboniteten anges till ca 5,7 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 410 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 409 m3sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 4,5 %.
Huggningsklasserna S1 och S2 omfattar ca 12,1 ha med ett virkesförråd om ca 2 750 m3sk.

Inägomark

Vid det gamla torpstället Frejdatorpet finns ca 0,4 ha inägomark som kan vara lämplig som viltåker.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns ett objekt med naturvärde,
N 8272-1996, Å eller bäckmiljö. Området berör avd 3 m fl, se markering på skogskarta.

Jakt

Fastigheten ingår idag i jaktlag där såväl älg som småvilt jagas gemensamt. Fastigheten ingår i Glasrikets älgskötselområde. Befintliga jakttorn och eventuell annan jaktutrustning följer ej fastigheten.

Ny ägare disponerar jakträtten från tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

LESSEBO FAGERHULT 2:35

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 71,9 ha
Myr/kärr/mosse 4,0 ha
Berg/hällmark 0,2 ha
Inägomark 0,4 ha
Väg och kraftledning 4,8 ha
Summa: 81,3 ha

Taxeringsvärde

Fagerhult 2:35 är nybildad genom avstyckning våren 2024 och saknar åsatt taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i så kallad glesbygd enligt jordförvärvslagen vilket innebär att förvärvstillstånd i vissa fall erfordras. Tillstånd erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Lessebo kommun i någon av församlingarna Ljuder eller Ekeberga de senaste 12 månaderna. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Fagerhult & vill bli kontaktad

Mäklaren för Fagerhult kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier