Gussåsen

Större bolagsägd skog
Areal: 714 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 35 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/10 2024
Bolagsägd skogsfastighet naturskönt belägen om totalt 714 ha, med ett virkesförråd om hela 89 781 m³sk!

Naturskönt belägen strax söder om Gäddede i norra Jämtland ligger denna större skogsfastighet om totalt 714 ha! Fastigheten är virkesrik med hela 89 781 m³sk och fint arronderad i ett samlat skifte. Den ägs idag av juridisk person och kan således även förvärvas av annan juridisk person. Angränsar i norr mot Övre Gäddtjärnen och sträcker sig söderut över Gussåsen ner till sjön Hetögeln. Totalt 584,3 ha skogsmark med uteslutande andel äldre skog (S2) 48 745 m³sk och växande gallringsskog (G1) 33 410 m³sk och god årlig tillväxt om hela 2 852 m³sk. Fastigheten har ett genomsnittligt virkesförråd om 154 m³sk/ha och en medelbonitet om 4,3 m³sk/ha. God tillgänglighet med både egna vägar samt anslutning till allmän väg.

Fastigheten erbjuder en välskött och välarronderad produktionsenhet med stor andel äldre avverkningsbar skog, som kan ge bra tillskott vid
finansiering samt löpande driftskostnader. Utöver detta en betydande areal växande gallringsskogar med god årlig tillväxt, för framtida produktion.
Dessutom tillkommer goda rekreationsmöjligheter med utsikt över de omkringliggande fjällen, vilket i sin tur ger ett naturligt högt rekreationsvärde i form av möjlighet till jakt och fiske i vacker natur.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Gussåsen

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fin och välskött skogsfastighet mycket fint arronderad i ett väl samlat skifte. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2024 av Kalle Lennartsson,
Högarna Skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 584,3 ha och har ett virkesförråd om 89 781 m³sk varav 48 745 m³sk är S2 skog och 33 410 m³sk G1 skog. Årlig tillväxt om hela 2 852 m³sk. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,3 m³sk per ha. Trädslagsfördelning med gran (81 %), löv (18 %) och tall (1 %). Åldersfördelningen visar på uteslutande andel äldre slutavverkningsmogen skog samt växande gallringsskogar.

Skogsvård

Inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder föreligger på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

Fastigheten ligger inom den så kallade fjällnära gränsen vilket medför samråd samt ökad hänsyn vid skogliga åtgärder. Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. Dock återfinns ett bäckdrag som är registrerat som naturvärde hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Det finns i övrigt idag inga andra områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornlämningar eller dylikt registrerade. (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Jakten bedrivs på egen fastighet. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i angränsande jaktlag, alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på tillträdesdagen, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällt fiske i delar av sjön Hetögeln som är en del av Ströms vattudal.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Gussåsen 1:9

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 716,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 584,3 ha
Myr/kärr/mosse 79,9 ha
Väg och kraftledning 7,1 ha
Vatten 43,4 ha
Summa: 714,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 18 167 000 kr
Skogsimpediment 142 000 kr
Summa: 18 309 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 2 600 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier