Lövberget

Skogsskiften i Lövberget
Areal: 75 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/8 2024
Virkesförråd om cirka 7 000 m³sk. Jakt i Kärrbackstrands VVO.

Skogsfastighet om 75 hektar på västra sidan Klarälven strax norr om Kärrbackstrand, söder om Höljes. Fastigheten består av två skiften som genomkorsas av skogsbilväg.

Skogen består huvudsakligen av yngre gallringsskog och röjningsskog virkesförråd om cirka 7 000 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 112 m³sk per hektar. Medelboniteten uppgår till 5,3 m³sk per år och hektar. Den årliga tillväxten bedöms till ca 350 m³sk .

Jakt i Kärrbackstrands VVO.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Lövberget

Tomas Karlsson

Skogsmästare
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad av Rolf Ljungberg under 2017. Sedan dess har skogsbruksplanen löpande uppdaterats med åtgärder och tillväxt av markägarens utförande skogsbolag. Tillväxten är beräknad t.o.m. 2023.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 62,9 hektar med ett beräknat virkesförråd om 7045 m³sk vilket ger ett medelförråd om 112 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,3 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 354 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Den volymmässiga trädslagsfördelningen är 19 % tall, 69 % gran och 12 % löv. Skogsbeståndet har en åldersfördelning med en tyngdpunkt på röjningsskog och yngre gallringsskog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Kärrbackstrands VVO där jakt bedrivs på 6213 hektar, enligt uppgifter i Länsstyrelsens viltkarta. Jakträtten är upplåten under jaktåret 1/7 2024 till 30/6 2025.

Fiske

Fastigheten har andel i fiskesamfälligheterna:
Torsby Skyllbäck FS:1 0,406%
Torsby Lövberget FS:1 2,195%

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Lövberget 1:67

Ägare

Ola Lander 2/3
Ulf Lander 1/6
Per Lander 1/6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 75,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 62,9 ha
Skogsimpediment 11,7 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 74,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2024. Skogsmark 1 602 000 kr, Skogsimpediment 36 000 kr, Summa 1 638 000 kr.

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad med andra fastigheter. Inför tillträdet kommer fastigheten att frigöras från penninginteckningar och överlåtas fri från pantbrev och obelånad.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygdsområde i Torsby kommun. Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit folkbokförd i glesbygdsområde i Torsby kommun under den senaste tolvmånadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Mäklarassistent

Oskar Nilsson
Oskar Nilsson
Skogsmästare
Civilekonom
076-106 97 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Lövberget & vill bli kontaktad

Mäklaren för Lövberget kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier