Pirttiniemi

Pirttiniemi skog
Areal: 807 ha
Kommun: Pajala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 250 000 SEK
Anbudsdag: 23/4 2024
Talldominerad och väl samlad fastighet med del i sjön Vankajärvi och jakt i viltvårdsområde.

Större talldominerad skogsfastighet naturskönt belägen vid Pirttiniemi med del i sjön Vankajärvi där det även finns en fin tallås med fina stuglägen mot sjön. Fastigheten är väl samlad i två rejäla skiften med ett väl utbyggt vintervägssystem och erbjuder trevliga markområden med fina gallringsskogar och en del slutavverkningsbar skog. Skogsmarken uppgår till 283,4 ha och har ett virkesförråd om 20 917 m³sk. Fastigheten erbjuder även älgjakt i viltvårdsområde på 4 341 ha.

Anbud kan lämnas på helheten eller delar av fastigheten.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Pirttiniemi

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan som upprättades i november 2012 av Harry Niemi, Niemi skogskonsult AB. Denna är sedan uppdaterad och uppräknad med tillväxt. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 283,4 ha och har ett virkesförråd om 20 917 m³sk varav 11 543 m³sk är G1 skog och 2 529 m³sk är S1 och S2 skog. Trädslagsfördelningen är 55% tall, 24% gran och 21% löv. Medelboniteten är 3,1 m³sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten ingår i Pirttiniemi VVO som förfogar över 4 341 ha. Älgtilldelningen för 2023/2024 är nio vuxna och nio kalvar.

Byggnad på ofri grund

Det finns en jaktkoja i avdelning 139 på skifte 1. Byggnaden är uppförd av annan än fastighetsägaren och är därför en byggnad på ofri grund. Det finns inte något avtal för tomt runt byggnaden.

Rättsförhållande

Fastighet

Pajala Pirttiniemi 5:5

Ägare

Ingemar Larsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 806,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 283,4 ha
Impediment 493,1 ha
Berg/hällmark 0,7 ha
Övrigmark 0,2 ha
Vatten 48,3 ha
Summa: 825,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 2 661 000 kr
Skogsimpediment 481 000 kr
Summa: 3 142 000 kr

Inteckningar

Det finns tre inteckningar om totalt 2 250 000 kr, dessa följer med det som säljs.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är skriven i Pajala kommun sedan 12 månader. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Mäklarassistent
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier