Råskberget

Skogsskifte och fäbodskifte
Areal: 57 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 300 000 SEK
Anbudsdag: 21/8 2024
Skogsskifte med strand i Nedre Långtjärnen och obebyggt skifte med sjöutsikt!

Naturskönt beläget skogsskifte med strand i Nedre Långtjärnen. Skogarna är talldominerade och ger möjlighet till skogsbruk, rekreation och jakt. Det följer även med ett obebyggt skifte i Kvarnvålens fäbod med vacker utsikt över sjön Gryssen.

Kontakta Areal

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Råskberget

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är belägen vid nedre Långtjärnen söder om Björbo, samt ett mindre fäbodskifte vid Lövbergets fäbodar. Markerna är lättillgängliga med närhet till väg. För skogen finns en ny skogsbruksplan upprättad under maj/juni 2024 av Martin Spånberg. Planen visar att den produktiva skogsmarken uppgår till 57,2 hektar. Virkesförrådet bedöms till 6 977 m³sk. Detta ger medeltal på 122 m³sk per hektar. Medelboniteten för fastigheten bedöms till 5,7 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen är tall 67 %, gran 24 %, löv 9 %. Tillväxten per år under planperioden bedöms till 330 m³sk per år och under den första tillväxtsäsongen till 325 m³sk.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande ett område med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen, det avser halva avdelning 13 med 0,2 ha och består av barrskog med höga naturvärden. Inventering skedde i oktober 1999 och ärendenumret är N 1470-1999.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Björbo VVO med en jaktbar areal på småvilt om totalt 11 700 ha. Älgjakten bedrivs i 5 olika jaktlag. En jakträtt per 50 ha, markägare jagar på påbörjad areal. För frågor gällande jakten kontakta ordförande Tomas Bustad 070- 291 29 89.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Floda-Björbo fvof. Som fiskerättsinnehavare räknas du som ortsbo, se vidare på flodafiske.se. Fastigheten har även andel i ett antal fiskesamfälligheter, se Rättsförhållanden.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Handbacken 8:33

Ägare

Ola Enmalm 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 57,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 57,2 ha
Myr/kärr/mosse 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Vatten 2,4 ha
Summa: 60,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 2 114 000 kr
Skogsimpediment 15 000 kr
Summa: 2 129 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Falun

Stallgränd 7
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier