Solskensberg

Bra bonitet vid sjön
Areal: 95 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 450 000 SEK
Naturskönt belägen med 78,1 ha skogsmark, 6 982 m³sk, och jakt i jaktklubb.

Skogsfastighet naturskönt belägen vid Hollsvattnet och Bredträskheden. Skogsmarken uppgår till 78,1 ha och har ett virkesförråd om 6 982 m³sk där största delen av virkesförrådet ligger i äldre avverkningsbara skogar men det finns även en betydande andel växtliga gallringsskogar. Fastigheten erbjuder även älgjakt i jaktklubb.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Solskensberg

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 10,7 ha inägomark på fastigheten som är upplåten till lantbrukare i området. Det finns inget skriftligt avtal för upplåtelsen.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan som upprättades i juni 2024 av Nils Kemi. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 78,1 ha och har ett virkesförråd om 6 982 m³sk varav 4 000 m³sk är S1 skog och 1 654 m³sk är G1 skog. Trädslagsfördelning med gran (38%), tall (33%), löv (28%) och contorta (1%). Medelbonitet om 4 m³sk/ha och år. Det finns ett K1 område om 5,4 ha.

Jakt

Fastigheten ingår i Holsvattnets Jaktklubb som förfogar över 911 ha. Älgtilldelningen 2023/2024 är en vuxen och tre kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Solskensberg 1:31

Ägare

Owe Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 94,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 78,1 ha
Impediment 6,7 ha
Inägomark 10,7 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 96,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsimpediment 27 000 kr
Åkermark 61 000 kr
Skogsmark 2 039 000 kr
Betesmark 64 000 kr
Summa: 2 191 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning om totalt 200 000 kr registrerade på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Mäklarassistent
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier