Strandberget

Skog vid Kärrbackstrand
Areal: 233 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 16 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/8 2024
Välskött skogsfastighet med ett virkesförråd om cirka 37 000 m³sk. Väl utbyggt vägnät.

Skogsfastighet om 233 hektar på västra sidan Klarälven i höjd med Kärrbackstrand, cirka en mil söder om Höljes. Fastigheten består av fyra skiften där tre av dem ligger i sluttningen ned mot Klarälven. Det fjärde skiftet ligger vid Kojvallen väster om Krokolaknölen. Fastigheten är lätt tillgänglig med ett väl utbyggt vägnät.

Skogen är välskött och består huvudsakligen av äldre gallringsskog med ett sammanlagt virkesförråd om cirka 37 000 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 167 m³sk per hektar. Medelboniteten uppgår till 5,7 m³sk per år och hektar. Den årliga tillväxten bedöms till ca 1400 m³sk .

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Strandberget

Tomas Karlsson

Skogsmästare
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad av Rolf Ljungberg under 2014. Sedan dess har skogsbruksplanen löpande uppdaterats med åtgärder och tillväxt av markägarens utförande skogsbolag. Tillväxten är beräknad t.o.m. 2023.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 221,9 hektar med ett beräknat virkesförråd om 37 127 m³sk vilket ger ett medelförråd om 167 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,7 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 1439 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Den volymmässiga trädslagsfördelningen är 30 % tall, 52 % gran, 12 % löv och contorta 6 %. Skogsbeståndet har en åldersfördelning med en tyngdpunkt på gallringskogar i åldersspannet 50 till 60 år.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Kärrbackstrands VVO där jakt bedrivs på 6213 hektar, enligt uppgifter i Länsstyrelsens viltkarta. Jakträtten är upplåten under jaktåret 1/7 2024 till 30/6 2025.

Fiske

Fastigheten har andel i fiskesamfälligheterna: Torsby Strandberget FS:6, 2,003 %, Torsby Norra Persby FS:2, 2,003 %, Torsby Strandberget FS:1, 4,212 %, Torsby Strandberget FS:2, 1,823 %

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Strandberget 2:19

Ägare

Ola Lander 2/3
Ulf Lander 1/6
Per Lander 1/6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 221,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 221,9 ha
Skogsimpediment 9,6 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Summa: 233,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 6 591 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Summa: 6 612 000 kr

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad med andra fastigheter. Inför tillträdet kommer fastigheten att frigöras från penninginteckningar och överlåtas fri från pantbrev och obelånad.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygdsområde i Torsby kommun. Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit folkbokförd i glesbygdsområde i Torsby kommun under den senaste tolvmånadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Mäklarassistent

Oskar Nilsson
Oskar Nilsson
Skogsmästare
Civilekonom
076-106 97 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Strandberget & vill bli kontaktad

Mäklaren för Strandberget kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier