Ha inte för högt taxeringsvärde

Just nu pågår fastighetstaxeringen för Sveriges 350 000 lantbruksfastigheter.

Sedan förra taxeringen 2011 beräknas taxeringsvärdena i snitt öka med 9 procent. Bland de län som ökar mest finns Dalarna med 16 procent, medan Värmland är det enda länet i landet vars värde minskar en aning. Ett för högt taxeringsvärde kan få onödiga konsekvenser efter riksdagsvalet nästa år, varnar Martin Lindskog, VD på Areal.

Alla fastighetsägare har nu fått sitt föreslagna taxeringsvärde eller sin fastighetsdeklaration. Senast den 1 november ska deklarationen eller eventuella synpunkter på förslaget vara inne hos Skatteverket. De nya taxeringsvärdena börjar gälla den 1 januari 2014, men det slutliga beskedet skickas ut till skogsägaren först vid midsommar 2014.

Taxeringsvärdet skall motsvara ¾ av fastighetens marknadsvärde och ligger till grund för bl a viss beskattning. I nuläget finns dock ingen förmögenhets-, arvs- eller gåvoskatt i Sverige. Inte heller finns det i nuläget någon sorts fastighetsskatt på jord eller skog. Det är bara tomter och bostadsbyggnader på en gård som kan träffas av viss fastighetsavgift.

Sveriges skog hade 2011 ett totalt taxeringsvärde om 592 miljarder kr. Detta kommer att öka till hela 650-700 miljarder kr nästa år.

– De senaste åren har det i allmänhet inte gjort något att ha ett lite för högt taxeringsvärde. Men, beroende på valutgången förstås, finns en stor risk att för höga taxeringsvärden är av ondo efter nästa val, säger Martin Lindskog på Areal och pekar på om det exempelvis skulle införas en ny fastighets- eller förmögenhetsskatt baserad på taxeringsvärdet.

Det är förstås bara spekulationer, men att beskatta skogen och skogsbruket med någon sorts ”Naturvårdsavgift” är nog ganska frestande för en ny regering som kanske är beroende av Miljöpartiet. Skatten blir nog i så fall inte så hög från början, men skatter är ju så lätta att höja när de väl är införda, kommenterar Martin Lindskog. Den gamla s.k. Skogsvårdsavgiften slopades 1991 och låg på 0,8 % av skogens taxeringsvärde.
Andra typer av näringsfastigheter, såsom hyreshus, industrier och vattenkraftverk fastighetsbeskattas för övrigt redan i dagsläget med rätt höga skattesatser på sina taxeringsvärden.

Därför bör man titta extra på förslaget från Skatteverket i år och kontrollera att de förtryckta uppgifterna om skogens virkesförråd stämmer. Särskilt angeläget är det för dem som har mycket skog.

Har man gjort avverkningar behöver man i allmänhet justera ner virkesförrådet. Det sänker ofta taxeringsvärdet avsevärt. Skatteverket har nämligen inte uppgift om avverkningar som skett sedan den förra taxeringen 2011, utan utgår från att inga avverkningar har gjorts.

Om du är osäker på hur ditt virkesförråd har förändrats, ta kontakt med din virkesköpare.

Vänta kanske inte heller för länge med att göra generationsväxling av gården inom familjen om du går i sådana tankar, avslutar Martin Lindskog. Förhoppningsvis blir skattereglerna för exempelvis gåvor inte försämrade efter ett regeringsskifte, men risken finns!

På gång hos Areal

Visa fler