Södra Blommaberg

Gård i Södra Blommaberg
Areal: 19 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 600 000 SEK
Gård bebyggd med bostadshus och ekonomibyggnader. 2,4 hektar inägomark och 16,6 hektar skog med ett uppskattat virkesförråd om ca 2 700 m³sk.

Mindre gård med bostadshus, bagarstuga och ekonomibyggnader i byn Södra Blommaberg, 15 km norr om Voxnabruk i Ovanåkers kommun. Gården har ett högt läge med utsikt över den egna åkermarken och omges av ett vackert skogslandskap. Gården lämpar sig för den som söker ett aktivt friluftsliv med närhet till skog och mark. Goda fiskemöjligheter finns i närområdet i både sjöar och rinnande vatten med Voxnan som närmaste vatten ca 500 m från bostaden. Fastigheten omfattar totalt ca 19 hektar mark, varav 2,4 hektar inägomark och 16,6 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 2 700 m³sk vilket ger medelförråd om 163 m³sk/ha. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar men även ca 900 m³sk i slutavverkningsbar ålder.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Södra Blommaberg

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 36 bilder
Visa alla 36 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad om 3 rum och kök fördelat på 1½ plan. Boarea 83 kvm, tillbyggnadsyta (år 1996) 31 kvm enligt fastighetstaxeringen. Byggnaden är uppförd på stensockel och plintar med stomme av timmer och träreglar under plåttak. Kopplade tvåglasfönster och fasad av stående träpanel. Uppvärmning med luft-luftvärmepump, två kaminer, vedspis och ett el-element. Borrad vattenbrunn (ca 25 meter djup) och trekammarbrunn till infiltration (ca -95). Vattenprov är taget med godkända värden.

Nedre plan inrymmer farstu, entréhall, rymligt kök med vedspis och luftvärmepump, tvättstuga med groventré, separat wc med element, duschrum med bastu, två förråd och ett sovrum.

Övre plan inrymmer stort allrum och ett sovrum, med möjligheter att skapa fler. Hela övre plan har ryggåstak med synliga takbjälkar.

Bostadshuset har ett högt, enskilt läge och fri utsikt över den egna åkermarken. Vidbyggd carport för en bil på byggnadens norra kortsida, en altan på baksidan och en på framsidan.

Driftskostnader

Nedan redovisade driftskostnader baseras på nuvarande ägares förbrukning för det senaste året med 1 person i hushållet.

Elförbrukning inkl värme: 29 835 kr
Elförbrukning kWh/år: 11 197 kWh
Försäkring: Hem 8 153 kr, Lantbruk 2 359 kr
Renhållning: 4 682 kr (inkl slamtömning)
Sotning: 2 012 kr inkl. besiktning
Vägavgift/snöröjning: 2 610 kr

Totalt: 49 651 kr

Tillkommer fastighetsavgift om för närvarande 3 780 kr/år.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Ekonomibyggnader

Bagarstuga

Bagarstuga uppförd på stensockel med stomme av timmer och kopplade tvåglasfönster under tegeltak. Byggnaden inrymmer entréhall, sovrum och kök med vedspis och bakugn (ej besiktigade).

Maskinhall

Ekonomibyggnad uppförd på stenplintar med stomme av trä, fasad av liggande träpanel under plåttak. Två vidbyggda förråd.

Lada

Ekonomibyggnad uppförd på stenplintar med stomme av trä och fasad av stående träpanel under plåttak.

Verkstad

Ombyggd container med fasad av liggande träpanel under plåttak. Byggnaden har nyttjats som verkstad och el finns indraget.

Övriga byggnader

Vedbod med stomme av trä, fasad av stående träpanel under plåttak. Kvarvarande ved kommer att lämnas kvar till köparen.

Jordkällare i sämre skick.

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Belton Konsult, Bo Rosén under maj månad 2024.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 16,6 hektar med ett beräknat virkesförråd om 2 707 m³sk vilket ger ett medelförråd om 163 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 6,4 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 105 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelningen är 45 % tall, 34 % gran och 21 % löv. Ca 900 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på skogar i 50-70 års ålder.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 2,4 hektar. Inägomarken består av åkermark belägen i anslutning till gården. Marken är för närvarande muntligen upplåten.

Jakt

Fastigheten har enskild jakt.

Fiske

Fisket i närområdet administreras av Voxna Norra fiskevårdsförening. Området erbjuder ett antal fina och väl rekommenderade sjöar och vattendrag med gädda, abborre men även harr, öring och röding. I närhet till försäljningsobjektet, ca 500 meter, rinner Voxnan förbi.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa: SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa: SeSverige, Skogsstyrelsen).

Väg

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Njupan Ga:5, som förvaltas av Voxnabruk-Noppikoski samfällighetsförening.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Städning och lös egendom

Bostadshus överlåtes i städat skick. Säljaren kan komma att lämna en del lösöre i byggnaderna. Marken och övriga byggnader överlåtes utan ytterligare städning. Lös egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av skog och mark kan ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Blommaberg Södra 7:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 18,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,6 ha
Inägomark 2,4 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 19,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Betesmark 15 000 kr
Skogsmark 776 000 kr
Tomtmark 137 000 kr
Bostadsbyggnader 367 000 kr
Ekonomibyggnader 10 000 kr
Summa: 1 305 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Voxna församling det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Bollnäs

Långgatan 7 B
821 43   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier