Djäknehyttan

Skog och åker i centrala Avesta
Areal: 75 ha
Kommun: Avesta
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 7 300 000 SEK
Anbudsdag: 11/6 2024
Lättillgänglig obebyggd fastighet som består av ca 34 ha produktiv skogsmark och åkermark om ca 40 ha.

Nu säljs en lättillgänglig obebyggd fastighet bestående av åker och skogsmark strax utanför centrala Avesta. Skogsmarken består av ca 34 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 7500 m³sk bestående till största del av talldominerade växande gallringsskogar. Åkermarken är belägen direkt öster om skogsmarken och består av ett sammanhängande skifte om ca 40 ha. Fastigheten säljs med fördel som hel fastighet men möjlighet finns att lägga bud på antingen skogsmarken eller åkermarken. Se vidare under försäljningsförutsättningar.

Välkommen till Djäknehyttan!

Kontakta Areal

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Djäknehyttan

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är väl arronderat och består av ett sammanhängande skifte med bra tillgång till väg. Skogsmarken består till största del av produktiv skogsmark med en övervägande majoritet växande gallringsskogar i åldersklasserna 30-59 år. Enligt den nyligen upprättade skogsbruksplanen föreslås uttag av 2665 m³sk genom gallring och slutavverkning inom planperioden.

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 34,3 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 7529 m³sk , vilket motsvarar ca 220 m³sk /ha. Av trädslagen dominerar tall med 63% av virkesförrådet medan gran har 18% och löv 19%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 235 m³sk . För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättats i april 2024 av Christer Carlsson.

Inägomark

Inägomarken består av ett större sammanhängande skifte om ca 40 ha enligt skogsbruksplanen och utgörs av brukad åkermark. Fint samlad ägofigur som brukats kontinuerligt samt bra tillgång till väg.

Marken brukas för tillfället av annan än fastighetsägaren enligt överenskommelse och kan avbrytas med 1 årig uppsägning.

Jakt

Jakten på fastigheten bedrivs enskilt.
Möjlighet kan finnas för den som är intresserad att ta över ett större jaktarrende som även inkluderar kringliggande fastighet.

Nuvarande fastighetsägare vill förbehålla sig rätten att jaga småvilt på fastigheten under en fredag i september/oktober varje år.

Väg

Fastigheten har genom andelstal i Avesta Djäknehyttan GA:2 del i den väg som passerar och förbinder fastigheten österut. Förvalltas av Gammelängsvägens samfällighetsförening. Ingen debitering har skett under nuvarande fastighetsägares innehavstid.

Rättsförhållande

Fastighet

Avesta Djäknehyttan 2:7

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,3 ha
Åkermark 39,9 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 75,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som en obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) och har ett taxeringsvärde 4 395 000 kr, avseende 2023. Fastighetens taxeringsuppgifter anses vara felaktiga då varken arealer eller uppgifter om bestånd stämmer överens med nyligen upprättad skogsbruksplan och mätning på lantmäteriets ekonomiska kartor. För mer information se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärvstillstånd erfordras för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Djäknehyttan & vill bli kontaktad

Mäklaren för Djäknehyttan kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier