Hållvastby

Skogsegendom i Roslagen
Areal: 539 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Skog
Prisidé: 78 000 000 SEK
Välarronderad och virkesrik med äldre byggnader. Jakt och fiske ingår, 50 min från Stockholm.

Hållvastby är en storslagen och vacker skogsegendom i Roslagen som nu finns möjlighet att förvärva. Egendomen har en ovanligt god arrondering med en nästintill fyrkantig ägofigur och är belägen cirka 21 km sydväst om Norrtälje eller knappa 60 km nordost om Roslagstull i Stockholm, en bilresa som tar mindre än 50 minuter.

Fastigheten omfattar en landareal om cirka 539 ha, varav i huvudsak 426 ha utgör virkesrik och välskött skogsmark samt 71 ha åker- och betesmark. Tillkommer cirka 47 ha vatten fördelat över tre sjöar som helt eller delvis finns inom fastighetens gränser.

Egendomen representerar med sin fina arrondering, storlek och fördelning av de olika ägoslagen ett eget jakt- och naturparadis att förvalta. Möjligheterna till fiske är också goda i de vatten som hör till fastigheten.

Gårdscentrum på Hållvastby finns beläget i de centrala delarna av egendomen och utgörs av två bostadshus med ursprung i senare delen av 1800-talet samt ett bestånd av olika ekonomibyggnader. Bostadshusen har inte varit bebodda under en period och ett renoverings- och underhållsbehov kan noteras.

Nuvarande ägarfamilj kom till Hållvastby som gårdsarrendatorer 1964 och bedrev då jordbruk med mjölkproduktion. 1984 fick familjen möjlighet att förvärva fastigheten av JM AB, som under 1980-talet till början av 2000-talet fortsatte att bedriva täktverksamhet i fastighetens östra delar avseende naturgrus.

Efter 60 år har tiden nu kommit för ägarfamiljen att överlämna ansvaret för egendomen och låta en ny ägare få fortsätta att skriva Hållvastbys historia.

Kontakta ansvarig mäklare Jens Agensjö för att ta del av fullständigt prospekt.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Hållvastby

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Jens Agensjö och Markus Forsbäck

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier