Eckens Gård

Gård i Bryngelhögen
Areal: 10 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 750 000 SEK
Anbudsdag: 7/8 2023
Anrika gården ”Eckens” anno 1800 i ostörd miljö med vacker utsikt över omgivande kulturlandskap.

Anrika ”Eckens gård” i Bryngelhögen är nu till salu! Gården är högt belägen i den lilla byn med vacker utsikt över omgivande kulturlandskap och de blånande skogarna. Gården med byggnader anno 1800 utgörs idag av ca 10 ha mark och är bebyggd med bostadshus, två flygelbyggnader samt tillhörande ekonomibyggnader av olika karaktär, allt i välskött och bra skick. Bostadshus om 5-6 rok och flygelbyggnaderna om 4 rok vardera ger gott om plats för familjen samt goda möjligheter för uthyrning alt egen verksamhet av olika slag, allt inom 35 km från de större alpina destinationerna Vemdalen och Klövsjö.

Av fastighetens totala areal utgörs ca 5 ha av skog och ca 5 ha av åkermark. Fastigheten har egen jakt. Fastigheten lämpar sig väl för den som söker ostört boende omgiven av den egna marken i lugnt, vackert och lantligt läge. Mycket goda möjligheter för olika former av egen verksamhet inom turism alt den gröna näringen.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Eckens Gård

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 43 bilder
Visa alla 43 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Gula huset

Bostadshus uppfört i timmer i slutet på 1800-talet på grund av huggen natursten. Huset som ger ett gediget intryck är i 1 ½ plan med källare och inrett med 5 rok. Breda trägolv i merparten av rummen ger ett högt estetiskt mervärde. Byggnaden som är välskött och håller fin standard (typ 90-tal) har löpande renoverats under årens lopp. Plåttak med typ tegelprofil samt fönster av typ 3-glas. Ekonomisk uppvärmning med bergvärmepump till vattenburet system. Även fungerande vedpanna om man vill nyttja ved från den egna skogen. Huset håller enligt fastighetstaxeringen en boarea om 133 m².

Planlösning
Entréplan med hall, ljust och luftigt kök med vedspis kyl/frys och goda avlastningsytor. Vardagsrum/sal med öppen spis, kontor och toalett. Övre plan med möblerbar hall, allrum, två sovrum och praktiskt ordnat badrum med plastmatta i golv och kakel i vägg. Inrett med wc, tvättställ och dusch. Källare med hall, pannrum, tvättstuga och förrådsutrymmen.

Uppvärmning
Vattenburet system från bergvärmepump med kulvert till de övriga två bostadshusen. Övriga värmekällor är vedspisen i köket.

Gråa östra

Rustikt timmerhus även detta troligtvis uppfört i slutet på 1800-talet. Grund av huggen natursten och plåttak, med typen tegelprofil. Huset är i 1 ½ plan och inrett med 4 rok. Huset är även detta välskött och genomgått löpande renoveringar. Invändigt typ 80-tals standard. Hög mysfaktor med öppenspis och de brda trägolven som även här finn si merparten av rummen. Fönster av typ treglas. Uppvärmning med direktverkande el, samt viss del vattenburet system med kulvert från huvudbyggnaden. Huset håller enligt fastighetstaxeringen en boarea om 125 m².

Planlösning
Entréplan med hall, kök, vardagsrum med öppenspis och toalett. Övre plan med allrum med braskamin, två sovrum och badrum. Stor rymlig jordkällare under del av huset.

Gråa västra

Även detta mycket rustikt timmerhus som också troligtvis uppfört i slutet på 1800-talet. Grund av huggen natursten och plåttak, med typen tegelprofil. Huset är i 1 ½ plan och inrett med 4-5 rok. Praktiskt och bra ordnad där de utförda renoveringarna har blandats med det bevarade äldre detaljerna i olika delar av huset. Den pampiga kakelugnen i salen med de breda trägolven ger huset en speciell egen karaktär. Fönster av typ treglas. Uppvärmning med direktverkande el, samt viss del vattenburet system med kulvert från huvudbyggnaden. Huset håller enligt fastighetstaxeringen en boarea om 125 m².

Planlösning
Entréplan med hall, kök, sal med kakelugn och toalett/tvättstuga. Övre plan med allrum med braskamin, två sovrum, kontor och badrum.

Jordkällare

En av pärlorna på gården är den stora och klassiska jordkällaren som inretts med möbler och iordningsställts som en plats för samkväm. Stensatt och valvad med indragen belysning.

Vatten och avlopp

Eget vatten från borrad brunn och eget avlopp till alla tre husen och den mindre lägenheten. Gårdsbrunn med anslutet källvatten.

Energideklaration

Ej upprättad.

Driftskostnader

Driftskostnader totalt ca 38 900 kr per år. Fördelade enligt nedanstående:

El (uppvärmning och hushållsel) – 25 000 kr
Sophämtning – 1 900 kr
Slamtömning – 1 800 kr
Försäkring – 9 000 kr
Vatten – 200 kr
Sotning – 500 kr
Övrigt (gatubelysning/bystugan) – 500 kr

Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Ekonomibyggnader

Fjös/ fd ladugård och kornlada

Från början var detta två separata byggnader, men har under årens lopp byggts samman och utgör idag en större byggnad. Kornladan är uppförd i timmer med plåttak och står på natursten. Ladugårdsdelen är även den i timmer med delvis murad grund. Plåttak på båda byggnaderna. Ladugårdsbyggnaden är inredd med vagnslider, fd djurdel som idag används som snickarbod/förrådsutrymme, del med äldre stall och förrådsutrymmen. Loge på övre plan. Sommarvatten finns indraget i byggnaden, från brunn på gården med källvatten.

Maskinhall/slakteri

Byggnaden är uppförd i trästomme med plåttak. Skjutportar på framsidan och fasad av plåt. Jordgolv i maskinhallsdelen. Inrett med 2/3 maskinhall och 1/3 del älgslakteri. Varmbonad slakteridel med plåtbeklädda väggar och golv av betongplatta. El.

Maskingarage

Byggnaden är uppförd i trästomme med plåttak. Portar på framsidan. Fasadsidor av trä och bakvägg av plåt. Jordgolv. El.

Garage/lägenhet

Byggnad uppförd i delvis timmer på grund av natursten och med plåttak. Trägolv i garagedel. Fönster av kopplade tvåglas. Inredd med enklare garage för två bilar samt mindre lägenhet lämpad för generationsboende alt uthyrning. Lägenheten är fullt utrustad och utgörs av 1 rum med köksdel, matplats, säng samt badrum.

Härbre

Klassiskt härbre i fint skick. Uppfört i timmer med eternittak och grund av natursten.

Vedbod

Uppförd i trä med plåttak.

Timmerlador

4 st lågbyggda timrade lador med plåttak. Ladorna har troligtvis flyttats hit från någon fäbodvall där de ofta nyttjades som hölador.

Övriga lador

Till fastigheten finns ytterligare lador av olika skick och karaktär som sedvanligt på denna typ av fastigheter i området.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark utgörs till allra största delen av växande ungskog i åldrarna 20-30 år. Skogsbruksplanen har upprättats av Mellanskog 2013 och den har sedan uppräknats med tillväxt tom dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 4,6 ha och har ett virkesförråd om 233 m³sk. Detta ger ett medeltal om 51 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen visar på stor dominans av tall.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård.

Åker/Inägomark

Fastighetens inägomark är upplåten till lokal lantbrukare genom årlig muntlig överenskommelse.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns idag inga registrerade områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt på fastigheten. (Källa SeSverige)

Älgslakteri

I maskinhallen finns en enklare slakteridel inredd. Jaktlaget i byn har enligt överenskommelse med tidigare ägare haft tillstånd att nyttja detsamma, i samband med älgjakten.

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag.

Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i jaktlaget, annat jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 under förutsättning att tillträde har skett. Om inte tillträde har skett till ovan nämnda datum övertar köparen jakträtten på tillträdesdagen om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i ”Övre Hoans Fiskevårdsområde”.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Bryngelhögen 3:1, del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,6 ha
Inägomark 5,1 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 10,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. OBS! Då fastigheten är under nybildning och även idag är samtaxerad med andra fastigheter, har den ej ännu åsatts något eget taxeringsvärde. Nedanstående värde är en grov proportionering utifrån ursprungliga taxeringsvärdet. Tomtmarksvärde 33 000 kr, Bostadsbyggnadsvärde 420 000 kr, Skogsmark 144 000 kr, Åkermark 29 000 kr, Ekonomibyggnad 11 000 kr, Summa 637 000 kr

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att medfölja fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier