Edeby

94 ha produktiv skogsmark samt åkermark på bördiga marker. Virkesförråd uppgår till ca 22.000 m³sk.
Areal: 94 ha
Kommun: Forshaga
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/8 2021
Skogsfastighet på bördiga marker en mil norr om Deje. 94 hektar varav 89 hektar är produktiv skogsmark och 4 hektar åkermark. Virkesförrådet uppgår till cirka 22.000 m³sk och boniteten är bedömd till 8,1 m³sk per hektar. Stor andel slutavverkningsmogen skog. Försäljningsobjektet består av tre fastighetsbeteckningar, där det ges möjlighet att bjuda på de olika fastigheterna.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (14)

Foto: Tomas Karlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarksarealen uppgår till sammanlagt 4 hektar. Den är muntligt upplåten som ettårigt arrende. Det finns inga stödrätter.

Skogsmark

Fastigheternas skogsskiften ligger samlade i två skiften.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 88,8 hektar med ett totalt virkesförråd om 21.565 m³sk. 35 hektar ligger inom huggningsklass G1 och 36,2 hektar inom huggningsklasserna S1 och S2.

Gran dominerar med 72 procent av virkesvolymen medan löv utgör 16 procent och tall resterande 12 procent. Medelboniteten beräknas till 8,1 m³sk per år. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Skogsbruksplanen är upprättad under 2018 av Skogsrolf AB, Rolf och Bodil Ljungberg. Den har justerats för gjorda åtgärder och skrivits fram med beräknad tillväxt och med 2020.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs enligt skogsbruksplanen av en nyckelbiotop om cirka 1,4 hektar i avdelning 84.

Jakt

Jakten bedrivs enskilt och jakträtten är inte upplåten utan övergår till en ny ägare på tillträdesdagen. Älgjakt har bedrivits i ett lokalt älgjaktslag där förra årets tilldelning var en älgkalv.

Övrigt

Det går att lägga bud på respektive fastighet. Edeby 1:15, 1:34 och 1:42.

Rättsförhållande

Fastighet

Forshaga Edeby 1:15, 1:34, 1:42

Ägare

Lars Johan Håkansson Db 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 88,8 ha
Skogsimpediment 0,7 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 4,0 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 94,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 67 000 kr
Skogsmark 6 767 000 kr
Skogsimpediment 9 000 kr
Summa: 6 843 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 327 000 kr
För information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Edeby och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning