Elisedal

Tilltalande lantgård med stor potential
Areal: 18 ha
Kommun: Sjöbo
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 750 000 SEK
Anbudsdag: 4/10 2021
Den långa grusvägen leder ned till denna mindre gård med fina förutsättningar. I gårdens bostad har inte gjorts renoveringar på många år och sannolikheten är här större att vi ser attribut från husets byggår 1889 än något från de senare decennierna. Exteriört är såväl bostad som ekonomibyggnader väl underhållna genom åren och tillsammans skapar de en fin gårdsbild med bostaden flankerad av stallängor med gårdsplan i centrum. Den tillhörande åkermarken ligger fint samlad i det lätt böljande landskapet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder (38)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostad

Bostaden från 1889, vilken är uppförd i stenstomme med putsad fasad, har mycket av sitt ursprung bevarat. Invändigt finner vi bland annat flera brädgolv i original, ett äldre tegelgolv samt vackra kaminer. Vidare finns i bostaden attribut som AGA-spis och synliga takbjälkar. Känslan av att befinna sig på en gård med anor långt tillbaka i tiden är påtaglig i detta hem.

Byggnaden har invändigt genomgående ett renoveringsbehov men för rätt köpare finns här möjligheten att med de förutsättningar som bostaden finns skapa ett mycket trevligt boende. Uppvärmning genom direktverkande el. Enskilt vatten från egen grävd brunn, avlopp saknas. Källare under del av huset och oinredd vind. Fastigheten är ej ansluten till fiber men anmälan är gjord.

Ekonomibyggnader

Kostall och loge

Byggnad med stalldel uppfört på stenstomme med putsad fasad under tak av eternit. Stallet har äldre stallinredning. Del av byggnaden utgörs av loge uppförd på trästomme, utvändigt klädd med stående träpanel under tak av eternit. Byggnaden rymmer även magasinsdel i två våningar.

Svinstall

Äldre svinstall uppfört i sten med putsad fasad under tak av eternit med äldre stallinredning. Del av byggnaden rymmer snickarbod.

Garage

Rymligt garage uppförd i sten med putsad fasad under tak av eternit.

Skog och mark

Åkermark

Fastigheten Sjöbo Kärrstorp 7:6 består av en total areal om ca 18 ha varav ca 17,5 ha åkermark. Åkermarken ligger inom jordklass 7 enligt den fysiska riksplaneringen. Stödrätter ingår utan särskilt vederlag. Fastigheten har del i dikningsföretag Kärrstorp nr 2 och 6 samt i dikningsföretag Kärrstorps mosse till nr 6 Kärrstorp.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad på ettårsavtal till mars 2022. Arrendet är uppsagt och upphör att gälla 13 mars 2022. Arrendeavtalet avser ca 16,6 ha åkermark.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare från och med tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Sjöbo Kärrstorp 7:6

Ägare

Rosita Mårtensson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 18,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 2 765 000 kr
Betesmark 77 000 kr
Tomtmark 128 000 kr
Bostadsbyggnader 370 000 kr
Ekonomibyggnader 124 000 kr
Summa: 3 464 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 250 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning