Grangärde-Hästberg

Skog i Grangärde-Hästberg
Areal: 17 ha
Kommun: Ludvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 050 000 SEK
Anbudsdag: 16/4 2024
Lättillgänglig skogsfastighet i bördiga sydvästsluttningar i utkanten av den högt belägna byn Grangärde-Hästberg med dess vackra omgivningar.

Vackert belägen fastighet med en gynnsam och jämn åldersklassfördelning. Fastigheten bjuder på en viss andel röjning och gallringsskogar med hög tillväxt samtidigt som möjlighet finns att finansiera åtgärder genom ca 1150 m³sk föryngringsavverkningsmogna granbestånd.

Kontakta Areal

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Grangärde-Hästberg

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är fördelad på fem skiften belägna i och omkring byn Grangärde-Hästberg. Bestånden har en relativ jämn åldersklassfördelning och består av yngre röjning och gallringsskogar samt av föryngringsavverkningsbar grandominerade bestånd.

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 16,6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2465 m³sk, vilket motsvarar ca 148 m³sk/ha. Av trädslagen utgör gran 55% av virkesförrådet medan tall har 34% och löv 11%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till fina 7,1 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 123 m³sk.

För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättats i maj 2023 av Mellanskog.

Jakt

Ingen jakt bedrivs på fastigheten för tillfället.

Möjlighet finns för ny fastighetsägare att ansluta till Saxhyttans Jaktvårdsförening med en jaktbar areal om ca 1350 ha. För mer information kring Saxhyttans Jaktvårdsförening, vänligen kontakta Tommy Borg på 010-7383626.

Fiske

Ingår i Grangärde fiskevårdsområdesförening. Området erbjuder ett varierat fiske med Björken, Saxen och Bysjön som största vatten. Inom området återfinns även flertalet mindre sjöar samt rinnande åar och bäckar. Vanligt förekommande fiskarter är gädda, abborre, öring samt övrig vanligt förekommande insjöfisk. I vissa vattendrag fiskas även utplanterad ädelfisk.

Se https://grangardefiske.se/fvof för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

Ludvika Saxhyttan 78:9

Ägare

Robert Pernolf 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 0,2 ha
Summa: 17,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 13 000 kr
Skogsmark 1 000 000 kr
Summa: 1 013 000 kr

Inteckningar

Fastigheten belastas av 1 inteckning om 637 500kr. Fastigheten säljs fri från lån.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Grangärde-Hästberg & vill bli kontaktad

Mäklaren för Grangärde-Hästberg kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier