Gullberget

Fin skogsegendom i södra Hälsingland.
Areal: 535 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 20 000 000 SEK
Anbudsdag: 18/11 2020
Stor och väl arronderad skogsegendom belägen nära Edsbyn i södra Hälsingland i ett typiskt hälsingelandskap med böljande, skogklädda berg, små tjärnar och vidsträckta myrar. Egendomen har en total areal om 535 ha varav 513 ha är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 41 500 m3sk. Markerna har stor andel välskött, yngre tallskog med goda möjligheter att producera kvalitetstall. Egendomen har ett väl utbyggt och välskött vägnät. Jakt i två stora viltvårdsområden. På egendomen finns två jaktstugor och en liten fäbodvall med byggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (24)

Foto: Peter Svensson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Gullbergsbo

Stuga under renovering belägen på en höjd med fantastisk utsikt över Gullbergsbotjärn. Byggnaden står på gjuten platta och har timmerstomme utvändigt klädd med träpanel. Yttertak av plåt. Vedkamin. Enkelt avlopp till stenkista. Grävd brunn för färskvatten med nya vattenledningar dragna in till stugan. Förberett för el via solpaneler, elverk eller eget vindkraftverk. Byggnadsarea ca 60 m2. Förrådsbyggnad med utedass finns i anslutning till stugan.

Fäboden

Fäbodvall med fäbodstuga, härbre, fähus och lador. Enkla men genuina timmerbyggnader med kulturhistoriskt värde. Byggnaderna har renoveringsbehov.

Jaktstugan

Jaktstugan är strategiskt placerad mitt på egendomen. Reglad och isolerad stomme på plintgrund utvändigt klädd med träpanel. Yttertak av plåt. Tvåglasfönster. Vedkamin. El via bilbatteri. Gasolspis och gasollyktor. Inget vatten eller avlopp. Byggnadsarea ca 33 m2. Garage med förråd och ett fristående utedass finns i anslutning till stugan.

Skog och mark

Skogsmark

Till egendomen hör enligt skogsbruksplanen 513,6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 41 588 m3sk, vilket motsvarar 81 m3sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 69 % av virkesförrådet medan gran har 25 % och löv 6 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,2 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 2 323 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor. Skogsbruksplanen är upprättad i september 2020 av Foran Forest AB. I skogsbruksplanen har avdelningarna 1 och 25 fått huggningsklass K2. Markberedning är gjord och plantering kommer att utföras på säljarens bekostnad. Terrängen är kuperad och markerna ger bra förutsättningar att producera tall av bra kvalitet. Skogarna är välskötta med röjda och gallrade tallbestånd. Skogens fördelning på åldersklasser visar på stor andel ungskogar i växtlig ålder.

Nyckelbiotoper och naturvård

På fastigheterna finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen. Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Naturreservat

Ett naturreservat planeras i den sydöstra delen och omfattar totalt ca 30 ha mark. Det blivande naturreservatet kommer att beröra bestånden 83, 84, 85 och 86 samt myrmarken i anslutning till bestånden. Markägarna har erbjudits ersättningsmark men förhandlingarna är inte avslutade. Köparen får föra förhandlingarna vidare. Eventuell intrångsersättning tillfaller köparen.

Jakt

Fastigheterna ingår i Ovanåkers Södra Viltvårdsområde och i Alfta Västra Viltvårdsområde som omfattar 8 100 ha respektive 6 600 ha jaktmark. Jakt bedrivs på framför allt älg och skogsfågel kryddat med spännande jakt på björn. Vid upplåtelse av jakträtt i områdena krävs 100 ha för att få en jakträtt. För mer info om Ovanåkers Södra VVO se ovanakerssodravvo.se eller kontakta Kjell Jonsson, 070-534 54 06. För mer info om Alfta Västra VVO kontakta Kjell Wiklund, 070-346 17 88.

Övrigt

Enligt fastighetsregistret är fastigheternas markareal 507,0844 ha. Ingen utredning avseende arealskillnaden är utförd.

Ovanåker Östanå 10:1 är taxerad som lantbruksenhet med taxeringsvärde under 1 000 kr (typkod 199) och har inte något åsatt taxeringsvärde.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Alfta Kyrkby 25:23 och Ovanåker Östanå 10:1

Ägare

Tomas Eriksson 1/2
Karl Eriksson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 507,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 513,6 ha
Impediment 18,6 ha
Väg och kraftledning 2,4 ha
Övrigmark 1,0 ha
Vatten 1,6 ha
Skogsmark 0,0 ha
Summa: 537,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 26 577 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 26 583 000 kr

Inteckningar

Fastigheterna är samintecknade och det finns ett pantbrev uttaget med ett belopp om 18 200 000 kr. Säljaren löser befintliga lån på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning