Kalvsjö Gård

Skogsdominerad, gårdscentrum i gott skick och strand i Vättern.
Areal: 175 ha
Kommun: Motala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 22 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/11 2020
Visning:
6/10 2020
Kontakta ansvarig mäklare för tidsbokning.
11/10 2020
Kontakta ansvarig mäklare för tidsbokning.
Norr om Motala i det vackra skogslandskapet vid Vättern ligger Kalvsjö Gård. Gården omfattar totalt ca 175 ha varav 110 ha skogsmark med god bonitet, 41 ha åkermark och 18 ha betesmark. Utöver landarealen tillkommer även ca 35 ha vatten i Vättern och Kalvsjön. Kalvsjö Gård har en kilometerlång strandlinje mot Vättern vilket tillför stora rekreationsvärden. Mangårdsbyggnaden uppfördes på 1800-talet i klassisk stil med tillhörande flygel. Gårdscentrum består av ett omfattande byggnadsbestånd i gott skick anpassat för uppfödning av bl. a. köttdjur. På gården finns flera högbyggda större hallar vilka kan nyttjas för vitt skilda verksamheter. Byggnationen värms upp av gårdens nybyggda automatiserade flispanna. Utöver mangårdsbyggnaden finns även en bostad för uthyrning med vacker vy över Kalvsjön samt intäkter från arrendetomt vid Vättern.

Kalvsjö Gård utgör en välarronderad skogsdominerad fastighet i Östergötlands nordvästra vackra Vätternbygd. Gården erbjuder ett representativt boende, rationella ekonomibyggnader, bördig skogsmark och viltrika jaktmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 30   Vadstena
Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (55)

Foto: Johan Westman, Areal och Petter Öhman, Stavlösa Gård AB

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad och flygel

Mangårdsbyggnaden på Kalvsjö uppfördes på 1860-talet i 1 ½ plan med timmerstomme och, numera, med träfasad under sadeltak med yttertak i betongtegel. Under uppskattningsvis 1/3-del av byggnaden finns källare, resterande del vilar på en torpargrund. Enligt taxeringen uppgår boytan till 260 m2 och biytan till 40 m2. I mangårdsbyggnaden finns totalt 10 rum, två möblerbara hallar, två badrum samt kök, till detta tillkommer utrymmen i källaren. Merparten av fönstren är av 3-glastyp och uppvärmning sker från gårdens flispanna via vattenburet system. Vatten tas via gårdens pumpanläggning från Vättern och avlopp sker till 3-kammarbrunn med äldre infiltration. I mangårdsbyggnaden finns även en luftvärmepump med två tilluftsdon, som även kan avfukta och kyla.

Via veranda och huvudentré nås större entréhall med massivt trägolv, här finns även garderob och kapprum. Till höger ligger kontoret med massivt trägolv och kakelugn (ej eldningsbar). Rakt fram ligger en stor sal med massivt trägolv och kakelugn (godkänd). I fil med salen finns ytterligare två salar med massiva trägolv varav en har kakelugn (ej eldningsbar). Nedre plan har generös takhöjd och stora rum vilket ger härlig rymd. Till vänster om entréhallen ligger större kök med matplats och inredning från 1990-talet, vitvaror byttes ut på 2010-talet. I anslutning till köket finns även groventré med trapp ned till källaren samt badrum med wc, dusch och bastu. Badrummet har 2000-tals standard och våtrumsmatta på golv. Källaren, som har gjutet golv, rymmer förrådsutrymmen, grovdusch med handfat, matkällare, tvättmaskin, torktumlare och frysbox samt utrymme där värmekulvert kommer in i huset. Det finns en separat ingång på byggnadens norra gavel som leder direkt till källaren.

Via trapp i entréhallen nås stor möblerbar hall på övre plan. I hallen finns öppen spis (ej eldningsbar) och mot väster utgång till större balkong belägen över veranda och huvudentré. På övre plan finns vidare fem sovrum, fyra snedgarderober samt badrum med badkar, wc, bidé och tvättmaskin. Badrummet har våtrumsmatta och 1960-tals standard. Takhöjden på övre plan är ca 2,6 m. Mangårdsbyggnaden håller en något äldre standard men med många bevarade attribut så som massiva trägolv och kakelugnar.

Mangårdsbyggnaden omgärdas av lummig trädgård och flankeras av en flygel. I trädgården finns en badtunna som kan fyllas med varmvatten från gårdens flispanna och en lekstuga. Flygeln är en timrad byggnad uppförd i 1 ½ plan under sadeltak med yttertak i lertegel. Byggnaden rymmer bodar och bilgarage samt på övre plan vind. På den östra gaveln finns ett påbyggt snedtak med grusat golv. El finns draget i byggnaden.

Röda Huset

Bostadsbyggnad belägen strax sydväst om mangårdsbyggnaden med fin utsikt över gårdens betesmarker och Kalvsjön. Röda Huset uppfördes i trä troligtvis under 1930-talet i 1 ½ plan under sadeltak med yttertak i lertegel. Byggnaden vilar på en källargrund och fönster är av kopplad 2-glastyp. Uppvärmning sker från gårdens flispanna via vattenburet system, det finns även en bergvärmepump som ej nyttjas i dagsläget. Vatten tas från gårdens anläggning och avlopp sker till 3-kammarbrunn med äldre infiltration. Röda Huset uppfördes som arbetarbostad till gården och omfattade tidigare två lägenheter, huset är numera ombyggt till en bostad. Enligt taxeringen uppgår boytan till 148 m2 och biytan till 130 m2. Bostaden rymmer totalt nio rum, tre hallar, två badrum samt kök, till detta tillkommer även utrymmen i källaren. I flera av rummen på nedre plan är de massiva trägolven bevarade och i vardagsrummet finns en öppen spis (godkänd). Interiört har bostaden målats och tapetserats under senare år. Köket har äldre renoverad inredning och vitvarorna är moderna. Våtutrymmena håller 1990-tals standard.

Bostaden omgärdas av lummig tomt som utgör en separat fastighet, Motala Kalvsjö 2:4.

Röda Huset med tillhörande tomt är uthyrd för 7 000 kr/mån. I hyran ingår värme och vatten.

Sjötomt vid Vättern

I fastighetens sydvästra del finns ett fritidshus uppfört på ofri grund på en strandtomt vid Vättern. Husägaren arrenderar tomten, s.k. bostadsarrende, för ett årligt arrende om 14 000 kr. Se vidare under punkten ”Servitut/nyttjanderätter m. m.”.

Energideklaration

Energideklaration för fastighetens bostadsbyggnation upprättas på köparens begäran.

Ekonomibyggnader

Sammanfattning ekonomibyggnader

På gården finns ett omfattande ekonomibyggnadsbestånd anpassat för gårdens nuvarande KRAV-godkända uppfödning av köttdjur samt gårdens tidigare uppfödning av KRAV-godkända grisar. Grisproduktionen är nedlagd sedan 2019. På Kalvsjö finns flera stora högbyggda fribärande hallar vilka kan nyttjas för vitt skilda verksamheter. Byggnationen värms upp av gårdens nybyggda automatiserade flispanna och samtliga byggnader har modern el med jordfelsbrytare, gården är i dagsläget försäkrad som s.k. ”Säker Gård”.

Nötstall

Stor hall uppförd 2002 med fribärande stålstomme med betongväggar där takbenen ligger utanpå betongväggen. Byggnaden har sadeltak med yttertak i fibercement och mäter ca 29 x 78 m. Stallet är en kall hall med nockventilation, gjutna golv och rymmer 16 boxar, åtta på vardera sida om rationellt foderbord där djuren kan utfodras med traktor och mixervagn. Varje box rymmer ca 15 nötdjur varmed stallet rymmer ca 240 vuxna djur. Djuren går på djupströbädd med skrapgångar på respektive sida om foderbordet. Från skrapgångarna, som drar mot mitten, går gödseln via kulvert till gjuten platta/lagun om 20 x 50 m på den västra långsidan. Plattan är 2,5 m djup i mitten och urin pumpas till gårdens urinbrunn om 1 000 m3 belägen öster om halmlagret. Nötstallet är en rationell ekonomibyggnad med fjärrstyrda rullportar som i dagsläget hyser gårdens 110 dikor med kalv.

Fribärande hall, f. d. sinsuggstall

Stor ekonomibyggnad uppförd 2008 med fribärande stålstomme, sadeltak med plåtyttertak och nockventilation samt väggar i plåt varav stora delar med perforerad plåt med bra ljusinsläpp. Hallen mäter 22 x 48 m och på vardera långsidan finns även snedtak över gjutna plattor som breddar stallet 6 m på vardera sida. Hallen har gjutna golv och interiör skumisolering samt fjärrstyrda rullportar på vardera kortsidan. Stallet har historiskt används som sinsuggstall men kan med enkla medel byggas om till ungdjurstall, lagerlokal, ridhus eller för annan användning som kräver stora fribärande utrymmen. Det finns även ett isolerat personalutrymme med trinettkök, dusch och tvätt vid den nordvästra gaveln.

Flisanläggning och kylrum m. m.

På Kalvsjö byggdes 2016 en ny anläggning för flisuppvärmning. Anläggningen värmer alla gårdens uppvärmda utrymmen inklusive bostäder och spannmålstork via kulvertar. Anläggningen ligger i en fristående byggnad uppförd med fribärande stålstomme, träfasad med murad sockel på gjuten platta, yttermått 15 x 18 m. Byggnaden har rejäla portar och flislagret rymmer ca 500 m3 flis. I byggnaden finns murat pannrum, 5 x 5 m, som rymmer två separata flispannor från Hargassner om 100 kW vardera samt ackumulatortank om 4 m3 samt två expansionskärl till kulvertarna. Pannorna är automatiserade med matningsskruvar som förses med flis från svepskruvar i intilliggande flislager. Asklåda töms normalt en gång i månaden. I byggnaden finns även ett kylrum för vilt om ca 6 m2 med travers och 5 m takhöjd.

Ladugård och loge m. m.

På gården finns en äldre klassisk ekonomibyggnad uppförd i trä under sadeltak med yttertak i eternit, yttermått ca 15 x 65 m. Byggnaden rymmer högbyggt f. d. potatislager med gjutet golv, loge med gjutet golv som rymmer en central foderanläggning till den tidigare grisproduktionen. I ladugårdsdelen, som är isolerad med värmeväxlare från flispannan, finns äldre grisningsboxar i trä på gjutet golv. Över ladugårdsdelen finns höskulle med höfläkt och torktrapets. På den södra långsidan finns ett påbyggt vagnslider i trä med sadeltak och yttertak i eternit. Ladugården är sammanbyggd via sluss med fristående murat grisstall uppfört 1991 med delvis plåtfasad och sadeltak med yttertak i plåt, yttermått ca 20 x 32 m. Byggnaden är isolerad och har gjutet golv och fördelas på tre utrymmen med separata portar. Utanför portarna och längs med ladugården finns en stor gjuten platta som tidigare fungerat som rast- och gödselplatta. Från flispannan går en kulvert till gamla mjölkrummet vid ladugården där en stationär hetvattentvätt står. Fasta ledningar är dragna inom byggnaden och även till grisstallet samt i anslutning till den gjutna plattan norr om ladugården för tvätt av maskiner m. m.

I anslutning till stallet finns en timrad mindre byggnad med sadeltak och yttertak i eternit som tidigare fungerade som mindre grisstall.

Sapnnmålstork och planlager

På gården finns ett fristående torkhus uppfört 1995 med fribärande stålstomme och träfasad under sadeltak med yttertak i plåt. Spannmålstorken kommer från Akron och är en satstork om 15 m3 per sats. Torken står på vågceller och värms upp från gården flispanna. Det finns en 12-tons elevator och gropen rymmer ca 5 m3. Lagring sker i luftade plåtfickor från Akron om totalt 600 m3 och i planlager som mäter 6 x 12 m. I torkbyggnaden finns även en kvarn som suger spannmål från lagringsfickorna och blåser mald vara till foderanläggningen i logen.

Magasin med verkstad, personalutrymme

Magasin uppfört i tre plan i trä under sadeltak med yttertak i eternit. Byggnaden rymmer mindre uppvärmd gårdsverkstad, uppvärmning sker från flispannan, med gjutet golv, oljebod med gjutet golv, f. d. pannrum med större vedpanna som ej nyttjas idag samt på de två övre planen magasin/förrådsutrymmen. I anslutning till magasinet finns en enklare byggnad uppförd som personalutrymme med kökspentry, omklädningsrum, tvättstuga och badrum med wc och dusch. Personalboden värms upp från gårdens flispanna och konvektorelement.

Maskinhall och halmlager

Norr om ladugården ligger två hallar. Den västra är en maskinhall uppförd 1993 med fribärande stålstomme, träfasad, plåttak och gjutet golv, yttermått ca 18 x 24 m. Den östra hallen är ett halmlager uppfört 1997 med telestolpar och träfasad under plåttak, yttermått ca 16 x 36 m. Hallen har grusat golv och är öppen mot söder.

Garage och förråd

I anslutning till Röda Huset finns ett garage och förråd uppfört i trä under sadeltak med yttertak i eternit. Byggnaden rymmer två garage varav ett nyttjas av hyresgästen till Röda Huset. Vidare finns förrådsutrymmen och på övre plan vind.

Vattenanläggning

På Kalvsjö byggdes en ny vattenanläggning 2014 som förser hela gården med vatten från Vättern. I Vättern finns ett intag ca 150 m ut från stranden som förser en brunn vid strandremsan med vatten. Vatten pumpas sedan därifrån upp till gården till två tankar om 5 m3 vardera. Här finns även hydrofor och UV-filter. Fyra avstyckade tomter vid Vättern har servitut på att få ta vatten ur brunnen med egen pump.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarksarealen på Kalvsjö Gård uppgår enligt SAM-ansökan till ca 40,84 ha. Åkermarken ligger delvis i direkt anslutning till gårdscentrum men även i söder. Marken brukas ekologiskt och är certifierad enligt KRAV. Jordarna är lättare med en stor andel syrsand och dräneringen upplevs som väl fungerande. Markerna är dikade med slang och i vissa områden med äldre tegelrör. Marken brukas i dagsläget med vall, vårkorn, vårrybs och blandsäd korn/havre. Marken ligger inom tidigare region 3 för gårdsstöd och stödrätter finns motsvarande sökt areal. Dessa ingår i fastighetsöverlåtelsen utan särskilt vederlag.

På Kalvsjö finns enligt SAM-ansökan totalt ca 18,06 ha naturliga beteshagar. Betena ligger i anslutning till gårdscentrum vilket ger en rationell betesdrift. Djuren har tillgång till vatten i samtliga beten antingen via Kalvsjön eller från nedgrävda vattenledningar som går till vattenkar. Av betesarealen är ca 3,85 ha klassat med särskilda värden. Stödrätter finns motsvarande sökt betesareal vilka ingår i överlåtelsen utan särskilt vederlag.

Skogsmark

Skogen på Kalvsjö är välskött och fördelas på två större skiften med god tillväxt. Den produktiva skogsarealen uppgår enligt skogsbruksplan upprättad i juli 2020 till 109,7 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 12 944 m3sk eller motsvarande 118 m3sk/ha och boniteten är god, 8,9 m3sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget med 59 % följt av löv med 28 % och tall med 13 %. Markerna domineras av yngre och medelålders växtliga skogar i åldrarna 15–55 år. Under planperioden föreslås en avverkning om 6 011 m3sk varav 4 439 m3sk slutavverkning och 1 572 m3sk gallring. På fastigheten finns ett väl utbyggt vägnät vilket ger goda drivningsförhållanden och bra tillgänglighet vid skogsvårdsåtgärder.

Nyckelbiotoper

Enligt Skogsstyrelsens Skogens Pärlor finns inga nyckelbiotoper inom fastigheten.

Jakt

Kalvsjö Gårds arrondering och sjönära läge erbjuder fina möjligheter till jakt. Utöver klövvilts- och småviltsjakt finns det möjligheter till jakt på sjöfågel, både längs med Vätterns strand och vid Kalvsjön. Förekommande klövvilt är främst älg, kronhjort, rådjur, vildsvin samt i trakten förekommande småvilt. Jaktmarken är registrerad i Motala Västra Älg- och Kronskötselområde. För tilldelning av älg- och kronvilt se tyoskogen.se. Jakten är muntligt upplåten till och med 2021-06-30. Jaktrelaterade inventarier på fastigheten så som jakttorn tillhör jakträttsinnehavaren och ingår inte i fastighetsöverlåtelsen.

Fiske

Fastigheten har enskilt fiske inom ägda vattenområden i Vättern och Kalvsjön. I Vättern finns en god tillgång på signalkräftor och sedvanlig insjöfisk. De fem avstyckade tomterna inom fastigheten vid Vättern har enligt överenskommelse rätt till husbehovsfiske inom fastighetens vattenområden.

Övrigt

Trafikverket planerar att bygga om vägen mellan Nykyrka och Brattebro backe till en mötesfri landsväg, s.k. 2+1-väg. Sträckan omfattar ca 16 km och görs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Sträckan mellan Nykyrka och Medevi, där Kalvsjö Gård ligger, kommer enligt Trafikverket byggas om på befintlig sträckning medan man norr om Medevi planerar att bygga med ny / delvis ny sträckning. Tidsplanen för projektet har förändrats i omgångar och i dagsläget jobbar Trafikverket med en vägplan som planeras ställas ut under våren 2021. Enligt nuvarande planarbete planeras vägen breddas mot väster förbi Kalvsjö Gård och ny infartsväg m. m. till gården planeras anläggas med ny avfart från riksväg 50 i fastighetens nordöstra del. För vidare information om vägprojektet gå in på trafikverket.se och sök på hemsidans söktjänst på ”Väg 50, Nykyrka-Brattebro backe” eller kontakta fastighetsmäklaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Motala Kalvsjö 2:1, del av och Kalvsjö 2:4

Ägare

Jan Arvidsson 1/2
Catarina Arvidsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 211.7355 ha. Fastigheten Motala Kalvsjö 2:1 berörs av två pågående lantmäteriförrättningar. Den ena avser fastighetsreglering avseende ett mindre utskifte om ca 0,32 ha. Denna areal är borttagen i skogsbruksplanen. Den andra lantmäteriförrättningen avser avstyckning av tomtmark om ca 1,1566 ha öster om och i anslutning till befintliga avstyckningar vid Vättern i fastighetens västra delar. Denna areal är inte exkluderad i skogsbruksplanen men i övrigt kartmaterial. Enligt skogsbruksplanen uppgår landarealen till 176,6 ha, därtill kommer vatten om 35,1 ha. Kalvsjö Gård omfattar, efter genomförda lantmäteriförrättningar, enligt egen uppmätning totalt ca 210,2589 ha inklusive vattenområden i Vättern och Kalvsjön.

Taxeringsvärde

För fastigheternas respektive taxeringsvärden se prospektet.

Inteckningar

Antal 15 st
Totalt belopp 15 188 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Fastighetsmäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Jag är intresserad av fastigheten Kalvsjö Gård och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning