Mesta

Tillväxtskogar med sjökontakt
Areal: 200 ha
Kommun: Avesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 000 000 SEK
Anbudsdag: 7/12 2022
En större fastighet om 200 ha vackert beläget i ett sammanhållet skifte. Jakt.

Vid sjön Bäsingens norra strand återfinns en större fastighet om 200 ha vackert beläget i ett sammanhållet skifte. Fastigheten erbjuder en välskött medelålders skog med hög tillväxt samt fint belägna åkermarker, väl underhållna jaktmarker och fiskerätt i Bäsingen/Dalälven.

Den produktiva skogsmarken uppgår till 170 ha med ett virkesförråd om ca 30 100 m³sk och en årlig tillväxt om 1287 m³sk. Fastighetens åkermarker om 27 ha är fördelade på flera områden varav två är belägna alldeles intill sjökanten. Resterande områden är lokaliserade till fastighetens centrum och vackert omslutna av den egna skogen.

På fastigheten bedrivs jakt med väl underhållna jakttorn med tillgång till älg, vildsvin och småvilt.

Denna obebyggda fastighet är en god investering med tillväxtskogar och mark i naturskönt läge endast 20 minuters bilfärd från Avesta och Stockholm nås inom två timmar med bil. Är du intresserad av mer information så kontakta ansvarig mäklare.

Kontakta Areal

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare

Mesta

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-995 75 35

Bilder

Visa alla 33 bilder
Visa alla 33 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark har en väldigt god arrondering i form av ett större sammanhållet skifte och närhet till större väg. Välskött medelålders blandskog med hög tillväxt. Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 170 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 30 146 m³sk, vilket motsvarar ca 177 m³sk/ha. Av trädslagen står tall för 43 % av virkesförrådet medan gran har 38% och löv 19%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 1287 m³sk. Inga fler åtgärder kommer utföras av nuvarande ägare, inklusive återplantering. För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättats i oktober 2022 av Foran Forest AB.

Åkermark

Åkermarken om ca 27 ha är fördelad på fem områden på fastigheten varav två områden beläget mot sjön Bäsingen. De andra områdena är lokaliserade till fastighetens centrum och vackert omslutna av den egna skogen. God väldränerad åkermark med i huvudsak lättlera.

Av åkermarken är för tillfället 22 ha utarrenderad.

Jakt

Ingår i Folkärna Östra viltvårdsområde. Jaktbar areal om ca 1524 ha enligt länsstyrelsen. Jakten är utarrenderad till Folkärna VVO på ett jaktår i taget.
Som fastighetsägare ingår en jakträtt per påbörjad 50 ha jaktbar mark. Alla som jagar betalar en avgift till viltvårdsområdet för jakträttsbevis, för närvarande 1000 kr för all jakt. Jaktbart vilt är älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt. Tilldelning på älg var under årets jaktsäsong två plus två.

Kontaktperson: Börje Achren, 070-683 39 91

Fiske

Ingår i Bäsinge fiskevårdsområdesförening. Området erbjuder bra sportfiske i ett flertal sjöar med Dalälven och Bäsingen som största vatten. Vanligast förekommande fiskarter är gädda, gös, abborre samt vitfisk. Bestånd av lake, sutare, ål och öring förekommer också. Som markägare ingår även kräftfiske.

Se www.visitdalarna.se/fiskekort-basinge-fiskevardomrade för mer information.

Vägar

Länsväg 707 sträcker sig genom fastigheten och bidrar till att göra det lätt att ta sig in på dess olika delar. På den södra delen av fastigheten som vetter mot sjön finns en nyligen uppförd väg med vändplan. Vägen är belagd med bom.

För att nå fastighetens delar som är på den norra sidan av länsväg 707 finns det två stycken väl underhållna infartsvägar som går direkt in på fastigheten, båda belagda med bom och kodlås.

Åker och skogsmarkerna i de nordligaste delarna nås genom att använda väg som har infart från länsväg på intilliggande fastighet öster om Avesta Mesta 3:5, vägen leder sedan genom den egna marken till en vändplan i kanten på den egna åkermarken.

För mer information – se bifogade kartor eller kontakta ansvarig mäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Avesta Mesta 3:5

Ägare

Lars-Olof Ödlund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 196,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 170,1 ha
Myr/kärr/mosse 1,3 ha
Berg/hällmark 0,6 ha
Inägomark 26,8 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 199,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 761 000 kr
Skogsmark 6 090 000 kr
Summa: 6 851 000 kr

Inteckningar

Fastigheten belastas av tre inteckningar med ett sammanlagt värde av 1 500 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-995 75 35

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Mesta & vill bli kontaktad

Mäklaren för Mesta kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier