Österrå

Skog i Resele
Areal: 44 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 200 000 SEK
Med jakt i VVO på 7 500 ha.

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte belägen i Österrå, Resele om totalt 44 ha. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 7 500 m³sk där övervägande del är medelålders- och äldre skog. Jakt i Resele nedre VVO som omfattar 7 500 ha.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Österrå

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Foto: Åsa G. Torell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Österrå 6:5 är belägen i Resele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2024 av Thomas Sandin på Sandins Natur och Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Fastigheten består av ett skifte med totalt ca 41 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 7 500 m³sk, med stor andel gallringsskog.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är normala för området och större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Boniteterna är relativt goda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper. Höjden över havet är ca 275 m.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 40 % av virkesförrådet, gran 31 %, löv 18 % och contortatall 11 %. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot gallringsskog och äldre slutavverkningsbar skog.
Ungefär 17 %, (7 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 1 500 m³sk.

Avverkning
Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 2 400 m³sk under planperioden. Detta ligger i nivå över tillväxten på fastigheten, men möjlig avverkningsnivå är högre.

Jakt

Fastigheten ingår i Resele nedre VVO som omfattar 7 500 ha. Området är i sin tur uppdelat i två stycken jaktlag. Tilldelning för det jaktlag som denna fastighet ingår i är 4 vuxna djur och 4 kalvar. Antal jägare ligger på ca 15 st. Avgifter för att vara med i jaktlaget är första året ca 5 000 kr och därefter ca 1 500 kr per år.
För mer information om jakten kontakta jaktledare Mikael Selling telefon 070-340 19 52.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns registrerade fångstgropar på fastigheten. Objekten är utmarkerade på skogskartan.

Vägar

Fastigheten har del i två vägar. Den första delen Brattbergsvägen är en vägförening. Utdebitering sker vid behov.
Den andra delen är en SCA-väg. Vägavgift utgår enligt SCA's priser om 5,30 kr /m³fub och kilometer. Max 30 kr /m³fub.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan
kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Österrå 6:5

Ägare

Lars Johan Åge 1/2
Daniel Åge 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 43,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 0,2 ha
Skogsimpediment 2,5 ha
Skogsmark 41,1 ha
Vatten 0,4 ha
Summa: 44,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Summa: 1507000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Österrå & vill bli kontaktad

Mäklaren för Österrå kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier