Överbyn

Virkesrikt i ett skifte. Jakt i VVO.
Areal: 138 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 18/10 2018
Välarronderat och virkesrikt på den östra sluttningen av Hovfjället. Nästan all mark är produktiv skogsmark med rörligt markvatten. En fastighet med god substanstillväxt lämplig för dig som bedriver rationellt skogsbruk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Virkesförrådet bedöms vara 25 000 m3sk och boniteten 6,5. En stor andel av skogen befinner sig i åldrarna 40-70 år. Av virkesförrådet 25 000 m3sk är 7 000 m3sk i huggningsklass S1 och S2. Trädslagen fördelar sig på tall 48%, följt av gran 46% och löv 5%. Skogsbruksplanen upprättades 2017 av Torgny Nygren.

Naturreservat

På området finns Hovfjället Naturreservat som berör cirka 29 hektar i den västra delen. Reservatet har inriktning mot friluftsliv och har inte medfört restriktioner i skogsbruket.

Jakt

Området ingår i Överbyns viltvårdsområde som omfattar 3 100 hektar.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Överbyn 2:4, 2:45

Ägare

Anders Eriksson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 136,5 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Summa: 137,6 ha

Taxeringsvärde

Fastighetsbildning har nyligen skett. Området saknar taxeringsvärde.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för person boende utanför glesbygdsförsamling i Torsby kommun.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Överbyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning