Stenkelås

Skogsskifte för tillköp
Areal: 14 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Prisidé: 975 000 SEK
Anbudsdag: 29/6 2023
Obebyggt skifte som utgörs av vackra lövskogar som växer på omväxlande marker.

Genom Areal i Göteborg ges möjligheten att genom tillköp förvärva ett skogsskifte i Västra Hagen. Skogsskiftet är obebyggt och utgörs av vackra lövskogar som växer på omväxlande marker. Områdets totala areal är 13,9 hektar varav 12,8 hektar produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om ca 1 600 m³sk. Skiftet utgör ett område av en större lantbruksfastighet och kan inte bilda en egen fastighet. Köparen måste därför äga en lantbruksfastighet i närheten och genom fastighetsreglering överföra skogsskiftet till sitt tidigare innehav.

Kontakta Areal

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Stenkelås

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Jacob Nord

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsskiftet omfattar 13,9 hektar varav 12,8 hektar produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan som upprättats i april 2023 av Häger Skogskonsult och Förvaltning AB. Försäljningsobjektet utgörs av ett skifte, se karta. Skogsmarken har en bedömd virkesvolym om totalt 1 633 m3sk och ett medelvirkesförråd som uppgår till 128 m3sk per hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet fördelar sig på tall (15%), ek (55%) och björk (30%). För mer information se bilagda utdrag ur skogsbruksplan.

Skogsmarken bjuder på vackra lövskogar av ek och björk som växer på kuperade marker. Här finns möjligheter till jakt, rekreation och ett aktivt friluftsliv.

Nyckelbiotoper

Enligt Skogsstyrelsens inventering finns områden med naturvärdesskog på försäljningsobjektet. Inga nyckelbiotoper finns registrerade (Källa www.skogsstyrelsen.se).

Jakt

Jakträtten är upplåten årvis och därmed tillgänglig för en ny köpare från den 1 juli 2024.

Övrigt

Kostnad för nödvändig lantmäteriförrättning genom fastighetsreglering bekostas av köparen.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Kungsbacka Stenkelås 3:2

Ägare

Carolina Elofsson 1/2
Carl Elofsson 1/2

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av en fastighet och saknar eget taxeringsvärde.

Inteckningar

De penninginteckningar som finns i stamfastigheten kommer inte följa försäljningsobjektet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Göteborg

Torpavallsgatan 11
416 73   Göteborg
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier