Stenshemmet

Virkesrik jord- och skogsgård
Areal: 26 ha
Kommun: Hjo
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 750 000 SEK
Anbudsdag: 19/6 2024
Gård i vackert landskap som erbjuder boende, jord- och skogsmark.

Nu ges möjligheten att förvärva denna lagom stora jord- och skogsgård som är belägen ca 4 km väster om Vättern, i höjd med Visingsö i ett kulturpräglat och mycket vackert landskap. På gården finns ett boningshus, garage/maskinhall, en mindre oinredd stuga, traktorgarage och äldre ladugård. Till gården hör ca 7 ha jordbruksmark som ligger samlat runt gårdens byggnadsbestånd. Därutöver ingår ca 19 ha skogsmark som utgörs av både virkesrika och högproducerande granbestånd men även pelarsalar av ståtlig tallskog. Med en föreslagen föryngringsavverkning om ca 2 400 m³sk under planperioden ger gården möjlighet till avkastning i närtid.

Boka plats på visning

30Maj
Tors 16:30 - 18:30
Anmälan krävs. Välkommen på visning!
Kontakta Areal

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Stenshemmet

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Jacob Nord, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Omgärdad av jordbruksmark ligger det enkla och charmiga bostadshuset som är uppfört i 1 1/2 plan med oinredd vind. I en rogivande omgivning ligger huset som omsluts av trädgård och det kringliggande jord- och skogslandskapet vilket för med sig känslan av att detta är en enda stor trädgård. Huset vilar på en torpargrund och har en stomme och bjälklag av trä med en eternitfasad samt tegeltak. Huset har enligt taxeringsuppgifter en boyta om 80 kvm.

På entréplan finns en möblerbar hall med inbyggda garderober, kök, vardagsrum med en elegant kakelugn, badrum, ett sovrum, groventré från baksidan samt ett
mindre rum/kontor. Med trappa från hallen nås den oinredda vinden.

Värmesystemet är vattenburet via värmepump (luft/vatten) kopplat till radiatorer. Vatten och avlopp är enskilt. Vatten fås från en egen grävd brunn.

Lillstugan

Stugan är oinredd och har en öppen spis.

Energideklaration

Säljaren avser inte att upprätta energideklaration.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård uppförd i trä med ett täckande plåttak. Arean uppgår till ca 200 kvm. El finns indraget. Byggnaden utgörs av vagnbod, loge, fähus med ränne ovanpå, vedbod samt utrymmen för förvaring.

Traktorgarage

Byggnaden har en bedömd area om ca 50 kvm och är uppförd i trä med ett täckande plåttak. Garaget har ett gjutet golv och robusta skjutportar.

Garage/maskinhall

Robust garage med stora ytor. Byggnaden har en bedömd area om ca 100 kvm och inrymmer pumphus och garage/ maskinhall. Byggnaden är uppförd på en gjuten platta och har väggar av resta betongelement och är uppförd för ca 20 år sedan. El och vatten finns indraget. I byggnaden finns luft/vattenvärmepumpen som värmer bostadshuset.

Hönshus m.m.

På gården finns även hönshus, uthus och förrådsutrymmen i varierad omfattning och beskaffenhet.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen inägomark till 6,9 ha. Inägomarken utgörs av åkermark där det tas vall. Åkermarken är muntligt upplåten enligt överenskommelse men fri för köparen för odlingssäsongen 2025. Åkermarken ligger samlat intill gårdscentrum.

Skogsmark

Gårdens skogsmark uppgår till 18,7 ha enligt skogsbruksplanen som upprättats av Lars Densborn i mars 2024. Den bedömda virkesvolymen uppgår till totalt ca 3 800 m³sk vilket ger ett medelvirkesförråd om 202 m³sk per hektar produktiv skogsmark. Trädslagsfördelningen är tall (48%), gran (39%) och löv (13%). Marken har en god produktionsförmåga där medelboniteten uppgår till 8,6 m³sk per ha och år. Föreslagen avverkning för planperioden uppgår till ca 2 600 m³sk varav ca 2 400 m³sk genom föryngringsavverkning. Detta innebär möjlighet till god direktavkastning och bra kassaflöde.

På fastighetens skogsmark växer bl.a. högproducerande granskogar och ståtliga tallskogar. Skogsmarken fördelar sig på flera områden som omsluter jordbruksmarken men med en koncentration till de norra delarna av fastigheten.

Jakt

För den jaktintresserade finns goda möjligheter till jakt i denna omväxlande terräng mellan jordbruksmark och skogsmark. Småviltsjakten är muntligt upplåten till och med 30 juni och sedan fri för köparen. Älgjakten bedrivs tillsammans med större älgjaktslag. Utrustning i form av jakttorn och tillbehör för åtelplatser ingår inte i försäljningen utan tillhör nuvarande jakträttsinnehavare.

Rättsförhållande

Fastighet

Hjo Stenshemmet 1:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 25,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,7 ha
Inägomark 6,9 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 26,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 445 000 kr
Skogsmark 2 244 000 kr
Tomtmark 250 000 kr
Ekonomibyggnader 180 000 kr
Bostadsbyggnader 470 000 kr
Summa: 3 589 000 kr

Inteckningar

Det finns uttaget sju penninginteckningar om totalt 650 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Göteborg

Torpavallsgatan 11
416 73   Göteborg
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Jacob Nord
Jacob Nord
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-652 22 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier