Tommarp

Åkermark på Österlen
Areal: 46 ha
Kommun: Simrishamn
Objektstyp: Åker
Prisidé: 25 000 000 SEK
Anbudsdag: 1/2 2023
Lättillgänglig åkermark av bästa sort.

Lättillgänglig åkermark om knappt 43 hektar av bästa sort på Österlen, som varit i samma släkts ägo sedan 1600-talet. Åkermarken är i sin helhet belägen i klass 10 i jord- och skogsklassificeringen i Skåne län. Åkermarken är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2023-03-01. Därtill drygt 3 hektar betesmark utmed Tommarpsån.

Fastigheten tillträds tre veckor efter att fastighetsbildningsbeslutet registrerats. Ansökan om fastighetsbildning inlämnad till lantmäteriet april 2022.

Kontakta Areal

Martin Lindskog

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Tommarp

Martin Lindskog

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Martin Lindskog, Areal och Sven Andersson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken är i sin helhet belägen i klass 10 i jord- och skogsklassificeringen i Skåne län. Åkermarken är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2023-03-01. Vid tidpunkten är 12,5 ha insått med höstraps, 12,5 ha insått med höstvete och resterande areal är höstplöjd. Köparen erlägger inget vederlag från 2023-03-01 till tillträdesdagen för brukandet av fastigheten. Den åkermark som kommer att ingå i styckningslotten tillsammans med gårdens byggnader må brukas av köparen under 2023 mot erläggande av avgift.

Samtliga stödrätter i säljarens besittning överlåts till köparen före 2023-03-01. Markkartering genomförd av Hushållningssällskapet november 2021. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för att ta del av resultaten därav.

Betesmark

Betesmarken har varit muntligen upplåten på ettårsbasis för betesdrift.

Jakt

Tillgänglig fr.o.m. tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Simrishamn Tommarp 144:4, del av och Tommarp 15:5

Ägare

Sven Andersson 1/1

Areal

Åkermarksareal enligt SAM 42,7 ha, Betesmarksareal enligt SAM 3,4 ha, Summa 46,1 ha.

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Penninginteckningar om 8 miljoner kr följer fastigheten, förutsatt att överlåtelsen i sin helhet inte genomförs genom fastighetsreglering. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Simrishamn

Gyllebo Borgväg 12
272 97   Gärsnäs
Alla objekt från Simrishamn

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier