Tornby

Såld
Byggnadsbestånd i gott skick, 96 ha åkermark, 83 ha skogsmark och ca 40 ha övrig mark.
Areal: 219 ha
Kommun: Motala
Objektstyp: Gård
Tornby är en välarronderad fastighet i Fornåsa socken sydöst om Motala. Gårdens 219 ha fördelar sig på 96 ha god åkermark, 83 ha bördig skogsmark och ca 40 ha bete och övrig mark. Gårdscentrum belägen på den östra delen av fastigheten erbjuder en vacker mangårdsbyggnad uppförd i slutet av 1800-talet med omgivande park samt äldre ekonomibyggnader i gott skick. Utöver mangårdsbyggnaden finns ytterligare åtta bostäder, både åretruntbostäder och torp på fastigheten. Samtliga i väl underhållet skick. På de västra delarna av fastigheten finns det gamla stenhuggeriet med enklare industribyggnader samt det numera vattenfyllda stenbrottet.

Tornby erbjuder god arrondering, ett representativt boende, bördiga åker- och skogsmarker samt ett väl underhållet byggnadsbestånd med bra hyresintäkter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Senast inkomna fastigheter till försäljning