Tornby

Byggnadsbestånd i gott skick, 96 ha åkermark, 83 ha skogsmark och ca 40 ha övrig mark.
Areal: 219 ha
Kommun: Motala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 45 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/10 2019
Tornby är en välarronderad fastighet i Fornåsa socken sydöst om Motala. Gårdens 219 ha fördelar sig på 96 ha god åkermark, 83 ha bördig skogsmark och ca 40 ha bete och övrig mark. Gårdscentrum belägen på den östra delen av fastigheten erbjuder en vacker mangårdsbyggnad uppförd i slutet av 1800-talet med omgivande park samt äldre ekonomibyggnader i gott skick. Utöver mangårdsbyggnaden finns ytterligare åtta bostäder, både åretruntbostäder och torp på fastigheten. Samtliga i väl underhållet skick. På de västra delarna av fastigheten finns det gamla stenhuggeriet med enklare industribyggnader samt det numera vattenfyllda stenbrottet.

Tornby erbjuder god arrondering, ett representativt boende, bördiga åker- och skogsmarker samt ett väl underhållet byggnadsbestånd med bra hyresintäkter.

För komplett presentation av gården se prospektet nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (21)

Foto: Mats Nilsson, Areal och Husfoto

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Göran Hellqvist
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 64
070-520 88 30

Jag är intresserad av fastigheten Tornby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning