Torups-Mjöhult

Gård i naturskönt enskilt läge. Boende i toppskick, välskötta skogar och jakt.
Areal: 86 ha
Kommun: Hylte
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/6 2022
Skogsgård i naturskönt enskilt läge. Gården har en totalareal på ca 86 ha varav 72 ha produktiv skogsmark. Fastigheten har välskötta och lättåtkomliga skogar med bra skogsbilvägar. Äldre bostadshus som under 2000-talet byggts till och renoverats till toppskick. Vid den kringbyggda gårdsbildningen finns även ladugård, verkstad, garage och äldre sågverk. Här har du fina jaktmöjligheter i viltrikt område.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (21)

Foto: Mikael Axelsson och Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Äldre bostadshus som är uppfört i slutet av 1800-talet i 1 ½ plan och som renoverats och byggts till i omgångar och senast i början av 2000-talet. Bostaden har en boyta på drygt 100 kvm och biyta på 7 kvm enligt taxering och håller idag en hög klass. På bottenvåning finns rymlig hall med golvvärme, modernt kök med hög standard, badrum med tvättmaskin, bibliotek/vardagsrum med utgång till altan, TV-rum, två sovrum varav ett större samt en ljus och härlig inglasad veranda. På övervåning finns oinredd kallvind samt ett enkelt inrett sovrum. Uppvärmning sker med direktverkande el. Det är eget vatten från djupborrad brunn (2006) samt eget avlopp till äldre tvåkammarbrunn.

Energideklaration

Det finns ingen energideklaration upprättad för bostaden.

Driftskostnader

Försäkring ca 11 000 kr/år. El ca 7 500 kWh​​

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård om ca 300 kvm som är byggd i trä med delvis liggande timmer och med plåtfasad och plåttak. I byggnaden finns stora utrymmen som idag bland annat inrymmer loge, äldre stalldel, förrådsutrymmen och garage för traktor.

Vedbod/sågverk

Vid gården finns en förrådsbyggnad i trä som är ihopbyggd med gårdens gamla sågverk.

Garage

Mindre garagebyggnad med plats för traktor eller bil. Byggd i trä med plåtfasad och eternittak.

Snickarbod/potatiskällare

I änden av gårdsplanen ligger en snickarbod som är byggd i trä med plåtfasad. Under del av byggnaden finns en potatiskällare.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Vid uppfarten till gården finns den öppna marken som enligt skogsbruksplanen omfattar 1,7 ha jordbruksmark.

Skogsmark

Fastigheten har en välskött skog med genomgående bra drivningsförhållande. Det finns ett väl utbyggt skogsbilvägnät som ger bra åtkomst både vid skogsbrukande och jakt. För skogen finns en skogsbruksplan från Sydved som upprättats i februari 2019. Sydved har genom AL:s skogsdataprodukter AB i februari 2022 uppdaterat skogsbruksplanen med teoretisk beräknad tillväxt och utförda åtgärder fram till och med februari 2022. Idag bedöms virkesförrådet uppgå till drygt 8 500 m³sk med trädslagsfördelning bestående av gran 58%, tall 30%, löv 10% samt ek 2%. Fastigheten har en medelbonitet på 8,0 m³sk/ha och år. Enligt skogsbruksplanen är den aktuella årliga löpande tillväxten ca 400 m³sk. Den höga löpande tillväxten gör att fastigheten har en årlig tillväxt motsvarande ca 4,7 % av virkesförrådet.

För ytterligare information om skogen se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Naturvärden

Det finns inga av Skogsstyrelesen registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden. För mer information se bilagda skogsbruksplan.

Jakt

Jakträtten är fri till ny ägare på tillträdesdagen. Fastigheten har omväxlande och viltrika marker med god tillgång på älg och rådjur samt övrigt småvilt. Älgjakten bedrivs i mindre jaktlag ihop med grannar.

Rättsförhållande

Fastighet

Hylte Torups-Mjöhult 1:4

Ägare

Lena Egnell 1/2
Peter Egnell 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 86,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 72,1 ha
Impediment 9,9 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Inägomark 1,7 ha
Övrigmark 1,8 ha
Summa: 86,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 25 000 kr
Skogsmark 3 695 000 kr
Tomtmark 135 000 kr
Skogsimpediment 37 000 kr
Ekonomibyggnader 21 000 kr
Bostadsbyggnader 584 000 kr
Summa: 4 497 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns tre pantbrev uttagna om sammanlagt 2 500 000 kr. Det är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Torups-Mjöhult och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning