Viby Gård

Stockholmsnära egendom
Areal: 217 ha
Kommun: Vallentuna
Objektstyp: Gård
Prisidé: 45 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/11 2023
Vackert belägen med representativt boende, jord och skog i ett böljande kulturlandskap.

Med fullständigt enskilt och ostört läge på den bördiga slätten i Markims socken i Vallentuna tornar Viby gård upp sig på en höjd i landskapet. Egendomen ligger samlad i ett skifte om drygt 217 hektar med ett vackert gårdscentrum strategiskt beläget i mitten av markerna, södra delarna utgörs av rationell åker och betesmark och norr om gårdscentrum övergår åkermarken till produktiv och välskött skogsmark. Viby gård erbjuder såväl representativt och vackert boende i ett böljande kulturlandskap som möjligheter till rationellt lantbruksföretagande och löpande kassaflöde från bland annat god utdelning från häradsallmänning. Därtill präglas egendomen av fina jaktmarker som bjuder på spännande möten med vilt.

Kontakta mäklaren för tryckt prospekt.

Kontakta Areal

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Viby Gård

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder

Visa alla 48 bilder
Visa alla 48 bilder

Foto: Victor Vretlund, August Häger och Patrik Lindholm

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Historia

Viby har en lång och rik historia som bland annat fornlämningar från sen bronsålder och tidig järnålder vittnar om. Gården omnämns första gången redan år 1288 i skrift, då kung Magnus Ladulås skänker de första godsen till Sankta Klara Kloster i Stockholm. Flera gårdar i socknen låg under klostret för att efter Gustav Vasas reformation tillhöra Danvikshemman, där många av gårdarna låg kvar i modern tid, vilket gjort att gårdsstrukturen sett relativt oförändrad ut sedan 1500-talet. Nuvarande ägares släkt kom till Viby 1922 och är nu fjärde generationen på gården, de vill nu lämna över till ny ägare att driva och förvalta gården vidare.

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är placerad centralt vid gårdscentrum omgärdad av en trädgård och uppvuxna ädellöv och med vacker utsikt över gårdens åkermark. Den är uppförd 1872 och många av ursprungsdetaljerna finns bevarade i form av punchveranda, kakelugnar och snickerier. För den byggnadsvårdsintresserade är detta ett mycket spännande hus som bara väntar på att väckas ur sin Törnrosasömn. Rummen har genomgående högt i tak vilket bidrar till en stor känsla av rymd. Byggnaden har en taxerad boyta om 255 kvm och 39 kvm biyta.

Entré genom punchveranda till stor hall, till vänster passage med tvättmaskin och torktumlare samt pannrum med toalett. Vidare genom passagen nås köket med köksingång, köket har ett äldre men funktionsdugligt skick. Kyl, frys, spis med spiskåpa samt diskmaskin. Äldre vedspis som dock är obesiktigad. Vidare förbi köket finns en stor kammare med fönster i två väderstreck.

Från punchverandan och hallen finns rakt fram en stor sal med kakelugn och golv av massiv gran. Salen är sammanlänkad med en matsal i västlig riktning med kakelugn. Norr om matsalen finns ett kontor med kakelugn samt förvaring genom serveringsgång.

Från trappa i hallen når man övervåningen. Där finns ett vardagsrum med utsikt över gårdsplanen. Till höger från trappen finns en sal med massivt trägolv samt en öppen spis. I västra änden av övervåningen finns två sovrum, varav ett har en kakelugn, vidare finns ett badrum med wc, tvättställ samt badkar. I östra delen finns ett stort sovrum med kakelugn och på vardera sida stora kattvindar.

Huset vilar på en torpargrund med timmerstomme under ett sadeltak klädd i falsad plåt (2011). Utvändigt är byggnaden klädd i stående träpanel (2010). Fönster består av kopplade 2-glasfönster. Ventilation genom självdrag. Uppvärmning genom bergvärmepump med vattenburen värme. Vatten tas genom djupborrad brunn (2022), vattenanalys visar på att vattnet är tjänligt utan anmärkning efter att uranfilter installerats. Avloppet sker via trekammarbrunn med infiltration som gjordes 2017. Internet finns via fiber. Överlåtelsebesiktning för byggnaden finns att tillgå av mäklaren på begäran.

Arrendatorsbostaden

Cirka 60 meter väster om mangårdsbyggnaden finns det så kallade arrendatorsbostaden. Byggnaden är uppförd på 1700-talet. Byggnaden har en uppmätt boarea om 202 kvm och 36 kvm biyta. Byggnaden har liksom mangårdsbyggnaden ett trevlig enskilt läge med utsikt över de egna markerna och har omsorgsfullt renoverats från 2015 och framåt, huset ger ett verkligt välkomnande och ombonat intryck.

Från gårdsplanen så tar man sig in i till en stor inbjudande hall med förvaringsutrymmen. Rakt fram finns matsalen med betsade trägolv och delikata väggmålningar. I förlängningen av salen till vänster finns en kammare, och vidare vänster finns ett biliotek/arbetsrum. Från hallen och genom passage till höger finns det rymliga köket som genomgick en fullständig renovering 2015, då även alla vitvaror byttes ut. I köket finns ett skafferi samt köksingång. Från köket når man tvättstugan där även trapp till källaren nås. På källarplan finns hobbyutrymme, ett badrum med dusch, wc, tvättställ samt bastu. Vidare finns även pannrum. Källaren går även att nå genom källaringång.

Från trappen i hallen så når man övervåningen där återfinns en övre hall, badrum samt tre rymliga sovrum. Goda förvaringsutrymmen finns då kattvindarna är värmeisolerade och utgör garderober och förvaringsutrymmen. Från hallen på övervåningen når man även en trevlig balkong.

Byggnaden är rest på torpargrund med senare utgrävd källare med timmerstomme under ett brutet sadeltak belagt med betongpannor (1960-tal). Utvändigt är fasaden klädd i stående locklistpanel (2015). Fönster består av kopplade 2-glasfönster (2015–2017). Ventilation genom självdrag. Uppvärmning genom bergvärmepump med vattenburen värme. Vatten tas genom djupborrad brunn (2022), vattenanalys visar på att vattnet är tjänligt utan anmärkning efter att uranfilter installerats. Avloppet sker via trekammarbrunn med infiltration som gjordes 2017. Internet finns via fiber. Överlåtelsebesiktning för byggnaden finns att tillgå av mäklaren på begäran.

Drängstugan

Beläget emellan mangårdsbyggnaden och arrendatorsbostaden finns den före detta drängstugan som numera är ett nyrenoverat gästhus. Uppförd på torpargrund med timmerstomme. Utvändigt har tak belagts med tegelpannor och fasad klädd i stående träpanel. Fönster består av kopplade 2-glasfönster.

Byggnaden utgörs av ett mysigt kök, ett fräscht nyrenoverat sovrum och tillika badrum med dusch och WC. Byggnadsmåtten uppgår uppskattningsvis till 8X6 meter, invändig area är inte uppmätt.

Arbetarbostaden

Cirka 100 meter öster om arrendatorsbostaden finns arbetarbostaden som är rest på torpargrund med trästomme under ett brutet sadeltak av plåt. Byggnaden utgörs på nedervåning av hall, vardagsrum och kök samt ovanvåning med hall, sovrum och badrum med dusch och wc. Den taxerade boarean uppgår till 40 kvm. Byggnaden är för närvarande uthyrd tills vidare.

Vatten tas genom djupborrad brunn (2022), vattenanalys visar på att vattnet är tjänligt utan anmärkning efter att uranfilter installerats. Avloppet sker via trekammarbrunn med infiltration som gjordes 2017. Internet finns via fiber.

Energideklaration och byggnadsbesiktning

Energideklaration är ej upprättade och kommer ej att upprättas av säljaren innan överlåtelsen.

Byggnadsbesiktning finns för arrendatorsbostaden och mangårdsbyggnaden, kontakta mäklaren för att ta del av byggnadsbesiktningar.

I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul som gör att köparen ej kan upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad efter fastighetsköpet.

Ekonomibyggnader

Magasin mangårdsbyggnad

Äldre spannmålsmagasin i två plan, uppfört i liggande timmer på stenplintar. På taket ligger betongtegelpannor. Byggnaden används i dag till förvaring. På västra sidan av byggnaden finns två jordkällare. Byggnadsmåtten uppskattas till 12X9 meter.

Gamla ladugården

Strax norr om mangårdens magasin finns en äldre ladugårdsbyggnad. Uppförd på stensatt grund med stolpverk i trä. Utvändigt klädd i stående träpanel och tak av plåt. Byggnaden utgörs av äldre stalldel med gjutet golv och skulle på ovandel. Används i dagsläget till förvaring men är i behov av översyn. Byggnadsmåtten uppskattas till 20x10 meter.

Ligghall

Norr om mangårdsbyggnaden finns en ligghall för nötkreatur uppförd 1992 på gjuten platta med stomme av trä. Klädd i stående träpanel och tak beklädd i plåt. Byggnaden har en öppen långsida med foderbord och vattenkoppar. Gödselbrunn på västra kortsidan. Byggnadsmåtten uppskattas till 10X35 meter. Ligghallen med anslutande gödselbrunn ingår i arrendet avseende betesmark.

Lilla garaget

Mellan arrendatorsbostaden och ligghallen finns ett garage uppförd på stensatt grund med murad stomme. Fasaden är delvis putsad och delvis klädd i träpanel. Tak klädd i plåt. Byggnadsmåtten uppskattas till 12X7 meter.

Magasin arrendatorsbostaden

Framför arrendatorsbostaden finns ett äldre spannmålsmagasin. Uppförd på plintgrund med timmerstomme och tak belagd med betongtegelpannor. Byggnadsmåtten uppskattas till 12X7 meter.

Gamla stallet

Strax norr om arrendatorsbostaden finns en ekonomibyggnad uppförd på stensatt grund med timmerstomme. Utvändigt klädd i stående träpanel och tak av plåt. Byggnaden utgörs av delvis äldre vagnslider och före detta ladugård/stall som idag fungerar som förråd. Byggnadsmåtten uppskattas till 12X30 meter.

Garage/Verkstad

Söder om logen finns ett garage/verkstad. Byggnaden är uppförd på plintgrund med timmerstomme med tak av plåt. Invändigt finns en verkstad med gjutet golv samt förvaringsutrymmen. Byggnadsmåtten uppskattas till 18X8 meter.

Tork

Söder om grisstallarna finns en äldre spannmålstork, uppförd på gjuten platta med stomme i trä 1974. Utvändigt har byggnadens fasad och tak klätts i plåt. Torken har gjutet golv invändigt med tippgrop och 4 spannmålsfickor samt två utlastningsfickor. Utanför torken finns en äldre spannmålssilo, silon har ej använts på länge och skicket är oklart. Torken nyttjas i dagsläget av åkermarksarrendatorn för i- och urlastning.

Grisstall

Nordväst om mangårdsbyggnaden finns ett äldre grisstall som stått oanvänt en längre tid. Byggnaden är uppförd på gjuten platta med trästomme 1976. Utvändigt klädd delvis med plåt och delvis med träpanel samt tak i korrugerad plåt. Invändigt utgörs byggnaden av två avdelningar, inredningen från grisproduktionen finns fortfarande kvar. I östra delen av byggnaden finns kontor och ombytesrum samt styrningsenhet till foderkök. Byggnadsmåtten uppskattas till 53X15 meter exklusive kontorsdelen.

Maskinhall

Öster om grisstallarna finns en rejält tilltagen maskinhall. Uppförd 1984 på gjuten platta med stålstomme. Utvändigt klädd i plåt på fasaden och på taket. Maskinhallen är i dagsläget uthyrd. Byggnadsmåtten uppskattas till 36X18 meter och har rejäla portar om 4 meters höjd. Vidare finns på gården flertalet mindre komplementbyggnader såsom jordkällare, vedbod, mjölkrum etcetera.

Skog och mark

Åker- och betesmark

På Viby är uppdelningen mellan skog och inägomarken tydlig. Inägomarken ligger samlad i fina skiften i södra delen samt runt gårdscentrum, för att i norr övergå till skog. Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 76,9 ha, där dock en stor andel övrig mark bedöms utgöra betsmark. Av inägomarken uppgår ca 74,39 ha till åkermark enligt arrendekontraktet sam baserts på samansökningar. Enligt arrendekontraktet för betesmark uppgår den samlade arealen till ca 14 ha. Åker- och betesmarken är för närvarande utarrenderad till två olika arrendatorer. Enligt uppgift från en av arrendatorerna är större delen av åkermarken täckdikad och fungerande. Enligt SGUs jordartskarta består jordarna i huvudsak av finlera.

Skogsmark

Skogsmarken ligger samlad i norra delen av egendomen, marken är kuperad och en skogsväg går igenom skiftet vilket skapar bra förutsättningar för att sköta skogen rationellt men också kunna bedriva jakt effektivt inom egendomen. Skogensmarken består av både magrare hällmarker på höjderna till mycket bördigare skiften i dalarna, vilket ger en trevlig och varierad skog att vistas i. Skogen på egendomen utgörs av de flesta åldersklasser, men en stor andel består av G1-skog, vilket borgar för fin tillväxt under kommande år.

En inventering har gjorts av skogen och en ny skogsbruksplan är upprättad av Foran Forest under sommaren 2023. Den produktiva skogsmarkens areal uppgår till 115,7 ha och det totala virkesförrådet bedöms uppgå till 14 763 m³sk vilket ger ett medeltal om 128 m³sk / ha. Medelboniteten är bedömd till 6,2 m³sk per ha och år. Den förväntade tillväxten under planperioden är 593 m³sk per år om föreslagna åtgärder följs. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 4 421 m³sk, varav 2 570 m³sk avser föryngringsavverkning och 1 851 m³sk gallring. Trädslagsfördelning består av tall 46 %, gran 41 % och löv 13 %. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper och naturvärden

På egendomen finns en nyckelbiotop registrerad, den återfinns i östra delarna i mitten av skogsmarken och utgörs av blandskog på bergbunden hällmark om ca 5,5 ha. Det finns även två områden i norra delarna som är registrerade med höga naturvärden. Källa: Se Skogsstyrelsen, skogens Pärlor. Se avdelning 26 i skogsbruksplanen.

Jakt

Att få jaga på en egendom som denna, med både öppna fält och skogsmark borgar för många trevliga jakttillfällen på många olika sorters vilt. Dess goda arrondering, där all mark finns samlad i ett och samma skifte skapar även goda förutsättningar att jaga med hund. I området finns förutom sedvanligt småvilt även vildsvin, älg och sporadiskt med kronhjort.

Jakten har varit upplåten till ett lokalt jaktlag, men kan vara tillgängligt för ny ägare från och med 2024-07-01.

Rättsförhållande

Fastighet

Vallentuna Viby 1:1 m.fl

Ägare

Sara Herner 1/3
Anna Stannow 1/3
Maria Johansson 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 115,7 ha
Inägomark 76,9 ha
Övrigmark 25,3 ha
Summa: 217,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 4 985 000 kr
Betesmark 419 000 kr
Skogsmark 9 140 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Tomtmark 4 418 000 kr
Bostadsbyggnader 6 049 000 kr
Ekonomibyggnader 1 233 000 kr
Summa: 26 260 000 kr

Inteckningar

Fastigheterna är intecknad med sju pantbrev om totalt 1 700 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) alltid kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Fastighetsmäklare

Mathias Fröstad
Mathias Fröstad
Lantmästare
08-678 40 82
070-625 98 88

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier