Alekull

Skogsgård i Korsberga
Areal: 111 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 9 000 000 SEK
Anbudsdag: 5/6 2024
Gård i Alekull, vackra omgivningar och ostörda skogsmarker. Äldre bostad, jaktstuga mm.

Gården Alekull utgör en skogsgård i ett skifte med tillhörande jordbruksmark och byggnader, belägen i vackra omgivningar i Korsberga socken, Vetlanda kommun, Småländska Höglandet. Arealen uppgår till totalt 111 ha varav 90 ha produktiv skogsmark med stor tillväxtpotential och ett virkesförråd om 9 800 m³sk samt 10 ha jordbruksmark innefattande åker, bete och vackra hagmarker. Äldre Mangårdsbyggnad i 2 plan, jaktstuga, ladugård samt uthus och bodar. Jakt- och fiskerätt!

Endast 4,5 km till Korsberga, ett levande samhälle med bl.a. affär, skola, bensinstation och matservering samt ett aktivt föreningsliv och flera företag.

Fastigheten är belägen i södra delen av Vetlanda kommun. Avstånd till centrala Vetlanda ca 20 km och Åseda ca 24 km.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Alekull

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 26 bilder
Visa alla 26 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Rejäl Mangårdsbyggnad i trevlig stil i 2 plan, troligen uppförd under slutet av 1800-talet med timmerstomme. Källare under del av byggnaden. Fasad med eternit, tak med betongpannor och torpargrund. Boyta om 173 m² samt biyta om 7 m² enligt fastighetstaxeringen. Uppvärmning via vattenburet värmesystem från äldre vedpanna samt elpatron. Vatten från grävdbrunn, ca 8 m djup, enskilt avlopp till godkänd avloppsanläggning från 2016 med trekammarbrunn och infiltration. Fiber är installerat, äldre fönster. Bostaden har underhålls- och renoveringsbehov.

Nedervåningen innefattar entré/hall via veranda, anslutande toalett/wc, vardagsrum med garderober, sal/salong med parkettgolv och öppen spis (ej ok), kök med enklare standard och vedspis (funktion okänd), köksentré, skafferi med lucka i golv till litet förvaringsutrymme samt pannrum med äldre vedpanna och elpatron.

Övervåningen innefattar hall, rum med anslutande garderob, större rum, mindre sovrum/kammare med anslutande garderob, toalett/wc med dusch, grovkök/förvaringsrum med lucka i taket till vinden samt sovrum.

Källare under del av huset, ingång på norra gaveln. Innefattar matkällare och f.d. potatisförråd etc.

Värmesystemet i huset tömt och ej nyttjat på flera år, vattenförsörjningen ej i drift sedan några år och måste åtgärdas. Kontroll krävs av eldstäder innan nyttjande.

Stuga

Jaktstugan ”Nötadalen” utgör ett enklare fritidshus trevligt beläget strax norr om gården, omgärdat av hagar och beten. Uppfört i trä/lösvirke på plintar 1991/1992. Fasad med röd träpanel, tak med plåt. Ej el eller vatten. Innefattar kök/matrum med vedspis, två sovrum samt vardagsrum. Ingång via altan/veranda. I anslutning till stugan finns byggnad innefattande utedass och redskapsbod samt ett fristående vedförråd.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Utifrån dagens nyttjande är driftskostnaderna följande, försäkring 11 500 kr/år (avser byggnader och skog), fast kostnad för el om 750 kr/månaden, sopor 300 kr/år, utdebiterad moms från två vägsamfälligheter 13 650 kr samt kommunal fastighetsavgift om ca 5 000 kr. Tillkommer kostnad för slamtömning och sotning.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugård i trä/timmer samt fähusdel i tegel, tak av eternit. Delvis gjutet golv, delvis trägolv. El och vatten. Innefattar äldre fähus med gjutet golv och äldre inredning, f.d. tvättstuga, mjölkrum med vattenanläggningen, loge och hölada med trägolv, utrymme med jordgolv samt vagnsbod med trägolv och trapp till loft. Byggnaden är i dagsläget ej anpassad för modern djurhållning.

Bod/Uthus

Uppförd i trä/timmer med eternitak. Ej el eller vatten. Innefattar vedbod i två utrymmen, redskapsbod/f.d. kokhus med gjutet golv och trapp till loft, garage med gjutet golv samt hönshus med trägolv.

Skog och mark

Åker- och betesmark

All jordbruksmark ligger väl samlad i anslutning till gårdscentrum och byggnader och innefattar såväl åkermark som betesmark och fina hagmarker. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till totalt 10,2 ha klassad som inäga/åker. Tillkommer gör ca 3,5 ha hagmarksskog som också kan nyttjas för bete. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 6 ha med normal produktionsförmåga och tillfredsställande dränering samt 2 ha betesmark med normal avkastning och kvalitet.
Marken är tillgänglig för Köparen från tillträdesdagen.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är samlad i ett skifte, från gården sträcker sig marken ca 2,8 km mot sydost. Skogen domineras arealmässigt av ungskogar och gallringsskogar, totalt 63 % av arealen. Barrskogsbestånden dominerar men i anslutning till gårdscentrum och jordbruksmarken finns en del lövskogar och blandskogsbestånd.
På fastigheten finns en ursprunglig skogsbruksplan från augusti 2020 upprättad av SÖDRA. Inför försäljningen har den räknats upp med 3 års teoretisk tillväxt. Inga åtgärder är gjorda i skogen sedan planen upprättades 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 90,2 ha med ett virkesförråd om totalt 9 802 m³sk, (109 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 53 %, gran 39 %, björk 5 %, ek 2 % och asp 1 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,3 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till 350 m³sk.
2019-05-06_LN
Av virkesförrådet utgör ca 2 950 m³sk skog i huggningsklass S1 och S2 samt ca 4 100 m³sk skog i huggningsklass G1.
Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Fastighetens skogsmark innefattar större områden av ostörda torvmarker som utgör en utmärkt älgbiotop. Jakträtten på fastigheten tillfaller Köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Södra Njudungs älgskötselområde och Haga älgjaktslag vilket omfattar ca 1 000 ha. Förekommande vilt på fastigheten är främst älg, rådjur, hare och vildsvin.

Fiske

FiskeFastigheten har fiskerätt i Knottorpasjön, sedvanligt insjöfiske.

Övrigt

För mer information om Korsbergabygden med omnejd, se www.korsberga.eu eller www.vetlanda.se.

I södra delen av fastigheten passerar Höglandsleden med en sträcka om ca 600 m.
Haga jaktlag har vindskydd och grillplats belägen på fastigheten, muntlig upplåtelse.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Alekull 1:2

Ägare

Krister Karlsson 1/2
Gunilla Karlsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 107,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 90,2 ha
Myr/kärr/mosse 9,5 ha
Inägomark 10,2 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 111,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 274 000 kr
Betesmark 46 000 kr
Skogsmark 4 124 000 kr
Tomtmark 165 000 kr
Skogsimpediment 119 000 kr
Ekonomibyggnader 137 000 kr
Bostadsbyggnader 501 000 kr
Summa: 5 366 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 6 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier