Bjärabygget - Lemmeshult

Skog och mossmark
Areal: 68 ha
Kommun: Örkelljunga
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Fly undan stadens stress och fördjupa dig i den enastående lugnet av skogsliv. Oavsett om du söker en helgutflykt med familjen eller några dagars jakt med vännerna så är detta din möjlighet att omfamna ett liv av enastående skönhet och fridfullhet.

Strax norr om Örkelljunga finns denna fastighet med stor naturvariation, här varvas tät skog med ett öppet mosslandskap där det tidigare brytits torv.

På denna idylliska plats finns en gemytlig och genuin stuga som fungerar lika bra för en helgs avkoppling i ensamhet som för en trevlig retreat för ditt jaktsällskap. Kliv in och känn värmen från den vedeldade öppna spisen som omfamnar dig. Stugan erbjuder sovplats för fyra-fem personer, kök och matplats. Stugan har inte elektricitet men det i sig är också en faktor som bidrar till att man känner sig närmare naturen och att man kopplar av ytterligare från civilisationens brus.

Intill stugan väntar en fristående bastu med hänförande utsikt över den vidsträckta mossmarken.

Utomhus finns fina möjligheter för både jakt och friluftsliv. Utforska slingrande stigar som mejslar sig genom det varierande skogslandskapet. Oavsett om du är en utomhusentusiast eller helt enkelt söker tröst i vildmarkens skönhet, erbjuder denna fastighet något för alla.

Den produktiva skogsmarken uppgår till 33,5 ha med ett totalt virkesförråd om 3 815 m³sk enligt skogsbruksplan.

Intill väg 24 ligger den byggnad som tidigare varit produktionsbyggnad för den torvtillverkning som skedde på fastigheten fram till 1960-talet.

Kontakta Areal

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Bjärabygget - Lemmeshult

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder

Visa alla 46 bilder
Visa alla 46 bilder

Foto: Attila Mag

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Stuga

Byggnad uppförd i trästomme med fasad klädd med panel av lärk. Byggnaden står på stengrund under sedumtak. Invändigt har stugan putsade väggar och ett vackert tegelgolv. Uppvärmning genom braskamin. Stugan rymmer 4-5 övernattande. Elektricitet finns ej. Vatten från egen brunn, dock ej inkopplat.

Som komplementbyggnad finns en bastu uppförd för ca 3 år sedan, uppförd i trästomme, utvändigt klädd med lärk under tak av cembonit. Bastun är vedeldad och bjuder på en hänförande utsikt från bastulaven. Det finns även ett utedass samt ett vedförråd.

Hall

Hall om ca 850 kvm uppförd för torvindustri. Byggnaden är uppförd på trästomme, utvändigt klädd med plåt under tak av plåt. Invändigt är byggnaden asfalterad och används idag för husvagnsuppställning.

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan upprättad 2024 av Sydved uppgår den produktiva skogsarealen till 33,5 ha. Det totala virkesförrådet bedömdes vid planens upprättande till 3 815 m³sk vilket motsvarar 114 m³sk per ha. Medelboniteten bedöms till 5,6 m³sk per ha och år. Tall är det dominerande trädslaget med 45 % av virkesförrådet följt av gran med 29% och 26% löv, främst björk. Avverkningsförslaget i skogsbruksplanen uppgår till ca 1500 m³sk i form av gallring och föryngringsavverkning under planperioden. Skogsmarken är väl samlad, lättillgänglig från allmän väg och har bra vägnät på fastigheten.

Torvmark

Enligt skogsbruksplan utgörs 32,9 ha av mossmark. På fastigheten har bedrivits torvtäkt fram till 1960-talet.

Jakt

Förekommande vilt på fastigheten är främst rådjur, vildsvin och älg samt övrigt i trakten förekommande småvilt. Jakten är ej upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

Vandringsled

Skåneleden går genom fastighetens norra del.

Naturvärden

Fastigheten har inga registreringar av nyckelbiotoper eller naturvärden i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Det finns inte heller några registreringar angående biotopskydd, vattentäkter, vattenskyddsområde eller Natura 2000 områden som berör fastigheten. Inga fornlämningar finns registrerade.

Rättsförhållande

Fastighet

Örkelljunga Örkelljunga-Bjärabygget 3:17, 3:12, Örkelljunga Lemmeshult 3:23, 3:25, 3:27, 3:47,

Ägare

Göran Gangefors 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 63,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,5 ha
Myr/kärr/mosse 32,9 ha
Inägomark 0,4 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Summa: 68,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2023
Skogsimpediment 243 000 kr
Skogsmark 540 000 kr
Ekonomibyggnader 282 000 kr
Summa: 1 065 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 700 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Helsingborg

Stortorget 9
252 20   Helsingborg
Alla objekt från Helsingborg

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier