Borrebo

Växtligt vid Stråken
Areal: 159 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 22 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/5 2024

Fem kilometer norr om Bottnaryd ligger Borrebo 2:1. En skogsfastighet om 159 ha med god tillväxt och mark som ansluter till sjön Stråken. Fastigheten saknar byggnader och arealen är fördelad på 151 ha skogsmark och 4 ha jordbruksmark. Skogsmarken är till viss del belägen i en bördig sluttning och har ett virkesförråd om ca 24 100 m³sk. Boniteten är goda 9,4 m³sk/ha. Fastigheten innefattas även i den planerade Tokebo Vindpark.

Välkommen till Borrebo!

Kontakta Areal

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Borrebo

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har fin skogsmark där viss del är belägen i en bördig sluttning ner mot Stråken. Den västra delen av fastigheten är högt belägen med relativt flack mark och delvis lägre bonitet. Skogsmarken är över lag lättåtkomlig via bra skogsvägar.

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats i november 2023 av Sydved. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 151,2 ha och virkesförrådet 24 081 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 20 %, gran 68 % samt löv 12 %.
Bonitet 9,4 m³sk/ha. Se vidare i bifogad skogsbruksplan.

Avdelningarna som redovisas som K1 i skogsbruksplanen kommer planteras under våren, vilket säljaren bekostar. Plantering kommer ske med i huvudsak gran.
Eventuella kvarvarande risvältor ingår ej i köpet av fastigheten.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken består av ca 4,3 ha huvudsakligen åker.

Jakt och fiske

Jakträtten står till köparens förfogande. På fastigheten finns sedvanligt vilt som älg, rådjur, hare, räv och vildsvin.

Fastigheten har del i Stråkens Fiskevårdsområdesförening (andel 1,11 %). Fiskekort gäller för spöfiske i sjön.

Vindkraft

Säljaren har tecknat arrendeavtal avseende vindkraftsetablering med företaget EnBW Sverige AB. Projektet benämns Tokebo Vindpark och avser flera verk. Inga verk är planerade att uppföras på fastigheten. Dock hamnar s.k. vindfångstområden inom fastigheten, vilket i så fall ger rätt till ersättning för ägaren av fastigheten. För att ta del av arrendeavtalet kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Jönköping Borrebo 2:1

Ägare

David Svenn 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 157,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 151,2 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Inägomark 4,3 ha
Berg/hällmark 0,4 ha
Väg och kraftledning 2,7 ha
Summa: 159,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 13 382 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Åkermark 516 000 kr
Summa: 13 921 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 18 000 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier