Vissleskogen

Skog och del av Vänern!
Areal: 127 ha
Kommun: Kristinehamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 000 000 SEK
Unikt skogsobjekt vid Vänerns östra stand på gränsen mellan Skaraborg och Värmland! 90 ha skog, 24 ha impediment och ca 77 ha vattenområden i Vänern och ytterligare sjöar. Virkesförråd ca 16 700 m3sk.

I ostörd natur, ca 7 km sydväst om värmländska Visnums-Kil ligger detta unika skogsobjekt med öar och eget vatten i Vänern.
Total landareal enligt skogsbruksplanen är 117 ha varav produktiv skogsmark 90 ha. Tillkommer vattenområden om ca 77 ha.

Fastigheten var tidigare ägarens skötebarn och har brukats under lång tid med motormanuell avverkning
och försiktiga uttransporter vilket skapat fina stamrika bestånd utan körskador.

Skogen är talldominerad med 83 % av virkesförrådet, resterande förråd fördelas jämt mellan gran och löv.

Välkommen att besöka Vissleskogen!

Kontakta Areal

Håkan Schörling

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Vissleskogen

Håkan Schörling

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Foto: Alexander von Sydow

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog och skogsmark

Den produktiva skogsmarken omfattar 89,9 ha enligt skogsbruksplan upprättad i sept. 2016 av Foran AB. Efter planens upprättande har endast en avverkning skett på fastigheten. (Avd 11 och 13 om totalt 485 m3sk. ) Dessa 2 bestånd har omklassats till K2-bestånd. I övrigt har planen framskrivits med 7 års tillväxt och fastigheten beräknas idag ha ett totalt virkesförråd på ca 16 700 m3sk. (Observera att huggningsklasserna inte har justerats i planen så förändringar kan ha skett mellan tex R1 och R2.)

Fastigheten är talldominerad med 83 % av virkesförrådet och boniteten är beräknad till 6 m3sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen from 2024-07-01. Befintliga jakttorn tillhör nuvarande arrendator och ingår inte i försäljningen.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällt fiske (50%) i Vänern, Visselbotten och mindre del i Borgbottnen. (Se karta). Som delägare i enskilt vatten får man fiska kräftor i det egna vattnet. Vad gäller fisket efter lax, öring mm finns en hel del bestämmelser att följa. Information finns att hämta på Länsstyrelsen i Värmlands hemsida.

Vägar

Fastigheten har andel i Källviken ga:1. Statligt driftsbidrag utgår så någon uttaxering för underhåll har inte skett på senare år.

Byggnad på ofri grund

På Lillön finns en friggebod uppförd. Boden och plankdäck ägs och nyttjas av en yrkesfiskare i området. Skriftligt avtal saknas och någon ersättning har inte utgått.

Naturvärden

Fastigheten gränsar till Dyröns naturreservat som är ett Natura2000 område. Det finns inga nyckelbiotoper eller fornlämningar registrerade på fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

KRISTINEHAMN VISSLE 1:2

Ägare

Maria Karlsson 1/2
Annica Nilsson 1/2

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 6 074 000 kr
Skogsimpediment 55 000 kr
Summa: 6 129 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 100 000 kr

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Örebro

Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Alla objekt från Örebro

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Vissleskogen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Vissleskogen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier