Bosjöns gård

Kommande gårdsförsäljning!
Areal: 89 ha
Kommun: Lindesberg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 9 500 000 SEK
Idyllen invid Bosjöarna är en kommande försäljning. Mer information om fastigheten kommer att presenteras under augusti 2023. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för att anmäla intresse redan nu.

Strax norr om Frövi, i Lindesbergs kommun, ligger Bosjöns gård smakfullt placerad på en höjd med utsikt över omkringliggande inägomark samt även över Övre och Nedre Bosjön. Nordost om gården finns den egna skogen som bäddar in gårdscentrum på ett trevligt vis. Fastighetens byggnation är i huvudsak beläget kring ett gårdscentrum och utgörs av ett bostadshus samt intilliggande ekonomibyggnader och uthus. Därtill finns en stuga uppförd precis intill strandkanten på Övre Bosjön. Fastigheten gränsar även mot Vågaren i norr som är en del av Arbogaån. Arealen enligt upprättad skogsbruksplan fördelar sig över ca 60 ha produktiv skogsmark, ca 15 ha inägomark samt dryga 13 ha vatten. Skogen är överlag välskött med en god bonitet. Dominerande är gallringsskogar och fastigheten har gran som huvudträdslag. Åkermarken brukas i dagsläget av jordägaren själv utan flerårsåtaganden. Även jakten sker i egen regi med jaktbart vilt i form av älg, kronhjort, vildsvin, rådjur och annat småvilt.

Kontakta Areal

Mats Fröjdenstam

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bosjöns gård

Mats Fröjdenstam

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Prospekt & Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Mäklare

Areal | Örebro

Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Alla objekt från Örebro

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Bosjöns gård & vill bli kontaktad

Mäklaren för Bosjöns gård kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier