Brännmora

Tillväxtfastighet i Brännmora
Areal: 139 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 900 000 SEK
Större tillväxtfastighet i Björbo med jakt i vvo.

Denna välarronderade obebyggda skogsfastighet består till övervägande del av yngre skog som kommer att generera en god värdetillväxt för en köpare. All kalmark är återbeskogad. Utöver det stora sammanhängande skiftet på ca 135 ha finns ytterligare mindre skiften i fäbodmiljö och ett i utkanten av centrala Björbo. Tillgången till väg är mycket god. Jakten sker i Björbo vvo om 11 700 ha.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Brännmora

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jacob Rappe Nilsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark har en god arrondering i form av ett större sammanhängande skifte om ca 135 ha samt tre stycken mindre skiften om ca 1-1,5 ha vardera.

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 128,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 12 584 m³sk. Varav ca 2515 m³sk utgör avverkningsförslag i form av gallring och slutavverkning under planperioden. Av trädslagen dominerar tall med 80 % av virkesförrådet medan gran har 15 % och löv 5%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,5 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 653 m³sk.

För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättats i juni 2023 av Foran Forest AB.

Vägar

Längs det stora skiftes södra kant löper Brännmoravägen vilken även har en avstickare in i skiftet som ger en god tillgänglighet till hela området. Brännmoravägen förvaltas av Björbo södra samfällighetsförening. Uttaxering sker årligen samt efter behov.

Jakt

Fastigheten ingår i Björbo VVO med en jaktbar areal på småvilt om totalt 11 700 ha. Älgjakten bedrivs i 5 olika jaktlag. En jakträtt per 50 ha, markägare jagar på påbörjad areal. För frågor gällande jakten kontakta ordförande Tomas Bustad 070- 291 29 89.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Floda-Björbo fvof. Som fiskerättsinnehavare räknas du som ortsbo, se vidare på flodafiske.se

Övrigt

Ansökan om prospektering av vindpark berör fastigheten.
Fastighetsägarna har tecknat ett nyttjanderättsavtal för vindkraftsetablering. Nyttjanderättsavtalet är undertecknat under 2022 och sträcker sig 7 år, med en möjlighet att förlänga två gånger med två år i taget, sammanlagt 11 år. Ingen kostnadsersättning utgår inom nyttjanderättsavtalets tid.

Vid eventuell fortsättning och etablering av vindparken tecknas ett 35 årigt nyttjanderättsavtal med ersättning. Enligt tidiga studier skulle en eventuell placering av turbiner beröra fastighetens nordvästliga del.

Försäljning av Gagnef Björbo S:1
Fastigheten har andelstal i Gagnef Björbo S:1 vilket för tillfälle är under försäljning. Gagnef Björbo S:1 består av skogs och vägområden vid Lövbergets fäbodar, kvarnplats vid gryssån och badplats vid gryssen. Arealen omfattar totalt 17 ha och förvaltas av Lövbergets fäbodelags samfällighetsförening. Andelstal 2,8501%.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Björbo 37:36

Ägare

Hans-Olov Steneholm 1/3
Charles Sundin 1/3
Erik Perntz 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 139,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 128,8 ha
Myr/kärr/mosse 9,3 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 139,6 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) och har ett taxeringsvärde avseende 2023 enligt följande:   Skogsmark: 3 961 000 kr  Skogsimpediment: 26 000 kr Totalt: 3 987 000 kr

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad med ytterligare två andra fastigheter. Utredning pågår. För mer detaljerad information – vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Falun

Stallgränd 7
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Brännmora & vill bli kontaktad

Mäklaren för Brännmora kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier