Dikartorp

Skog och boende vid Mälaren
Areal: 118 ha
Kommun: Järfälla
Objektstyp: Gård
Anbudsdag: 23/5 2024
Via Areal i Stockholm erbjuds nu denna sällsynta möjlighet att förvärva en skogsegendom om 118 hektar med representativt boende invid Mälarensstrand. Här erbjuds ett lantligt lugn endast 30 minuter från Stockholms stadspuls, välkommen till Dikartorp!

Via Areal i Stockholm erbjuds nu denna sällsynta möjlighet att förvärva en skogsegendom i Stockholms direkta närhet och vackert belägen invid Mälarens strand. På denna skogsegendom om totalt 118 hektar finns det full jakträtt. Omgärdad av öppna åkermarker och ädellövsbevuxen skogsmark ligger brukningscentrum med en stilfull mangårdsbyggnad och ett flertal komplementbyggnader, samt egen brygga i Mälaren!
Markerna utgörs i huvudsak av omväxlande skogsmark där bördiga gallringsbestånd varvas med bergbundna tallmarker, genomgående finns ett stort antal stigar som inbjuder till rekreation. Här erbjuds ett lantligt lugn endast 30 minuter från Stockholms stadspuls, som även nås med 15 minuters promenad till Kallhälls pendelstation. Försäljningsobjektet består av tre fastigheter varav en bostadsfastighet och två skogsfastigheter där det finns möjlighet att köpa skogen och boendet för sig eller som en helhet.
Är du intresserad av att veta mer eller vill boka en visning? Kontakta någon av handläggarna.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Dikartorp

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 38 bilder
Visa alla 38 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin, Gunnar Boglind och Björn Malmberg

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden har ett sagolikt vackert läge intill Mälarens strand. Huset är uppfört 1995 i två plan på hel källare. Boytan anges till 234 m² med 170 m² biyta. Byggnaden har en stomme av trä och putsad fasad, taket utgörs av ett valmat mansardtak belagt med tegel. Fönstren utgörs av kopplade treglasfönster och uppvärmningen sker via ett vattenburet system kopplat till en bergvärmeanläggning. Vatten tas från egen borrad brunn, avloppet utgörs av godkänd infiltrationsanläggning.

En pampig stentrapp leder in till entréplanets hall. Innanför hallen finns en ljus och trevlig sal med utsikt över trädgården och sjön, här finns även en rejäl öppen spis. Mot den södra gaveln finns ett arbetsrum och i den norra gaveln ligger byggnadens matsal. Via matsalen leds man in i ett luftigt och funktionellt kök som utöver normala bekvämligheter även rymmer en vedspis. Köket nås även via ingång från husets groventré, i anslutning till groventrén finns en stor sval samt direktingång till garaget. Vidare finns ett sovrum med egen kaklad dusch, en toalett samt flera förvaringsutrymmen på våningsplanet.

På det övre planet finns ett stort allrum med braskamin, två sovrum varav ett har en generös utsikt över sjön. I anslutning till allrummet finns ett stort badrum med badkar och toalett. Garderober och kattvindar erbjuder bra förvaringsmöjligheter.
Källarplanet är delvis inrett med en stor gillestuga och ett generöst badrum. Vidare finns ett stort rum med direktutgång till trädgården för förvaring, ett kombinerat pannrum och tvättstuga samt en vinkällare. Från vinkällaren finns en varuhiss till groventrén ovan.

Trädgården erbjuder goda möjligheter för den odlingsintresserade, här finns befintliga odlingsland och ett tjugotal äppel- och päronträd. Framför huset finns en stenläggning där man kan njuta av solnedgångar över sjön, samt ett fristående inglasat orangeri.

Mangårdsbyggnaden har ett sagolikt vackert läge intill Görvelns strand. Huset är uppfört 1995 i två plan på hel källare. Boytan anges till 234 m² med 170 m² biyta. Byggnaden har en stomme av trä och putsad fasad, taket utgörs av ett valmat mansardtak belagt med tegel. Fönstren utgörs av kopplade treglasfönster och uppvärmningen sker via ett vattenburet system kopplat till en bergvärmeanläggning. Vatten tas från egen borrad brunn, avloppet utgörs av godkänd infiltrationsanläggning.

En pampig stentrapp leder in till entréplanets hall. Innanför hallen finns en ljus och trevlig sal med utsikt över trädgården och sjön, här finns även en rejäl öppen spis. Mot den södra gaveln finns ett arbetsrum och i den norra gaveln ligger byggnadens matsal. Via matsalen leds man in i ett luftigt och funktionellt kök som utöver normala bekvämligheter även rymmer en vedspis. Köket nås även via ingång från husets groventré, i anslutning till groventrén finns en stor sval samt direktingång till garaget. Vidare finns ett sovrum med egen kaklad dusch, en toalett samt flera förvaringsutrymmen på våningsplanet.

På det övre planet finns ett stort allrum med braskamin, två sovrum varav ett har en generös utsikt över sjön. I anslutning till allrummet finns ett stort badrum med badkar och toalett. Garderober och kattvindar erbjuder bra förvaringsmöjligheter.
Källarplanet är delvis inrett med en stor gillestuga och ett generöst badrum. Vidare finns ett stort rum med direktutgång till trädgården för förvaring, ett kombinerat pannrum och tvättstuga samt en vinkällare. Från vinkällaren finns en varuhiss till groventrén ovan.

Trädgården erbjuder goda möjligheter för den odlingsintresserade, här finns befintliga odlingsland och ett tjugotal äppel- och päronträd. Framför huset finns en stenläggning där man kan njuta av solnedgångar över sjön, samt ett fristående inglasat orangeri.

Sjöstugan

Ett stenkast från Mälaren och i direkt anslutning till den egna bryggan ligger en liten bostadsbyggnad om två rum. Stommen utgörs av timmer och fasaden är klädd med stående träpanel. Kopplade tvåglasfönster och uppvärming sker med fristående elradiatorer eller eldning i befintliga eldstäder. Kammaren har ett vackert stensatt golv och en pampig kakelugn, i det andra rummet finns en täljstenskamin med kokmöjligheter.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats i samband med försäljningen.

Ekonomibyggnader

Maskinbod

Uppförd 2014 på gjuten platta i träkonstruktion, sadeltak belagt med tegel. Utmärkt byggnad för föravring av mindre maskiner exv fyrhjuling. Byggnadsarea om ca 48 m².

Garage

Direkt vid infarten till fastigheten ligger ett garage uppfört 1995. Byggnaden står på gjuten platta och har en stomme av trä, fasad av stående träpanel och taket utgörs av ett sadeltak belagt med tegel. På taket finns solceller installerade.

Carport

Invid mangårdsbyggnaden finns en carport med plats för två bilar. Konstruktion av trä och taket utgörs av ett tegeltak. Byggnadsarea om ca 33 m².

Vedlider

Strax bakom garaget ligger ett vedlider med ett uppskattat byggnadsmått om 12x 3 meter. Uppfört i träkonstruktion med tak av plåt.

Skog och mark

Inägomark

Åkermarken är belägen i direkt anslutning till gårdscentrum och uppgår enligt skogsbruksplanen till 1,5 hektar. Markerna brukas inte men har slagits av årligen för att bibehålla ett öppet landskap.

Skogsmark

Den omväxlande skogsmarken erbjuder såväl bördiga granbestånd som senvuxna tallbestånd på bergbundna marker, här finns goda möjligheter att kombinera ett produktiv skogsbruk med tätortsnära rekreation. Skogen är väl skött och erbjuder skog i alla åldersklasser, därtill lätt åtkomlig med ett vägnät som underlättar framtida skötsel.

Skogsbruksplanen är upprättad av Holmen Skog i juli 2022, och uppdaterad i september 2023. Enligt planen uppgår egendomens produktiva skogsmark till 109,5 ha och virkesförrådet bedöms till 16 215 m³sk eller 148 m³sk/ha. Medelboniteten är bedömd till 6,3 m³sk per ha.
Trädslagsfördelningen domineras av tall 52%, gran 25%, löv 20% samt ek och övrigt ädellöv 3,6%

Naturreservat

Hela egendomen är belägen inom Görvelns naturreservat men med tillåtelse att bruka skogen med förstärkt naturhänsyn. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Nyckelbiotop

Enligt Skogsstyrelsen finns en registrerad nyckelbiotop på egendomen. Den uppgår till 1,3 ha och utgör avd 3 i skogsbruksplanen.

Jakt

Dikartorp erbjuder jakt på sedvanligt småvilt men även vildsvin finns på markerna. Jakten kommer finnas tillgänglig för ny ägare f.r.o.m Juli 2024. Åtlar på fastigheten tillhör nuvarande jaktarrendator.

Häradsallmänning

Dikartorp 3:19 och 3:20 äger andel i Sollentuna Järfälla Häradsallmänning S:1 om 0,66 mantal totalt. Den årliga utdelningen brukar vara kring 500 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

Järfälla Dikartorp 3:11, 3:19; 3:20

Ägare

Alice Kempe
Carl Kempe Db

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 109,6 ha
Berg/hällmark 4,5 ha
Inägomark 1,5 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 2,3 ha
Summa: 118,4 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jägmästare

Gunnar Boglind
Gunnar Boglind
Jägmästare
073-672 51 06

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Dikartorp & vill bli kontaktad

Mäklaren för Dikartorp kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier