Fröstenshult

Naturskönt belägen egendom
Areal: 176 ha
Kommun: Svenljunga
Objektstyp: Skog
Prisidé: 22 400 000 SEK
Anbudsdag: 2/5 2024
Skogsegendom med vacker och välhållen byggnation.

I den södra delen av Svenljunga kommun, där landskapet präglas av en rogivande miljö med välväxta skogar och flera små sjöar, ligger Fröstenshult. Egendomen är uppdelad i en gårdsdel om ca 20 ha med ett vackert och välskött byggnadsbestånd som omges av den egna inägomarken och sjön i det västra blickfånget. Skogen omfattar ca 122 ha som ligger väl samlar i ett skifte och i direkt anslutning till gården. De ostörda omgivningarna lockar gott om klövvilt till området och möjligheterna till spännande jakt- och fiskeupplevelser är många.

Skogen och gården säljs i första hand som en sammanhållen egendom. Säljaren är dock öppen för möjligheten att dela försäljningen i en gårdsdel och en skogsdel om intresset för detta finns och säljaren finner en sådan lösning som den mest lämpliga.

Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Fröstenshult

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder

Visa alla 50 bilder
Visa alla 50 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Vacker mangårdsbyggnad med bevarad karaktär, uppförd i 1,5 plan med en taxerad boarea om 178 kvm samt 50 kvm biarea. Byggnaden bär timrad stomme, träfasad samt ett tak av tegelmönstrad plåt på framsidan och korrigerat plåttak på baksidan. Byggnaden står på stenfot med torpargrund. Uppvärmning sker med luft/luftvärmepump, eldstäder samt direktverkande el. Enskilt vatten från djupborrad brunn. Avloppet är en äldre anläggning med trekammarbrunn. Fiber finns.
År 2008 renoverades kök och badrum. Då byttes även fönstren till nya med isolerglas och verandan på bostadens ena gavel glasades in. I övrigt är byggnaden löpande underhållen och bedöms vara i bra skick.

I markplan finns huvudentré via veranda till rymlig entréhall med trapp till övre plan. Till höger finns ett rum och rakt fram från huvudentrén ligger det stora och ljusa vardagsrummet med en värmande braskamin. Köket sattes in år 2008 med vitmålade köksluckor, fullutrustat med vitvaror samt den gamla järnspisen och spiskupan bevarade. Köket har även plats för matbord m.m. Via den inglasade terassen utmed norra gaveln når man groventrén med tillhörande hall och förrådsutrymme. Badrum med toalett, handfat, duschplats och tvättmaskin. På övre plan finns en möblerbar hall, två stora sovrum samt två mindre rum och en del som idag är oinredd vind och har nyttjats som förvaringsyta.

Flygelbyggnaden

Mangårdsbyggnaden flankeras av en flygelbyggnad som är renoverad och inredd för boende. Byggnaden har timrad stomme, träfasad och tegelmönstrad plåt på taket. Uppvärmning sker med direktverkande el och VA är gemensamt med mangårdsbyggnaden. Denna bostad renoverades i början av 2000-talet och inrymmer idag entré till mindre hall med ett sovrum till höger. Till vänster finns rymligt kök med matplats. Hall och vardagsrum i öppen planlösning med sällskapsdel i burspråket samt uppgång till övre plan som utgörs av ett sovloft. I tillbyggd del finns en större tvättstuga med duschplats samt toalett med handfat och en groventré. Utanför bostaden finns en terass med trägolv och överbyggt tak.

Ekonomibyggnader

Ladugården

Ladugården om ca 525 kvm är av sedvanlig och höghusbyggd modell med djurdel, ovanliggande ränne samt logdelar. Djurdelen renoverades för mjölkproduktion på 80-talet, men har ej varit i drift sedan dess. Övriga delar av ladugården används för förvaring/logutrymmen samt en iordningställd festlokal i del av logen. Byggnaden är uppförd med trästomme, träfasad samt putsade väggar kring djurdelen och tak av plåt. På ladugården finns en solcellsanläggning om 13 kW som installerades och togs i drift år 2022.

Maskinhall

År 2018 uppfördes maskinhallen på gjuten platta med trästomme, träfasad och plåttak. Väggar och tak är förberedda för att kunna isoleras. Port på gaveln. Byggnaden omfattar ca 55 kvm och används för maskinuppställning, redskapsförvaring m.m.

Övriga byggnader

Fröstenshult omfattas av ytterligare flertalet byggnader såsom magasinsbyggnad med vällingklocka, garage, vedbod och traktorgarage. Dessa byggnader är väl underhållna med omlagda plåttak, målade träfasader och invändigt underhållna. På tomten finns en större stensatt jordkällare i fint skick med nylagt tak av betongpannor. Vid sidan om jordkällaren finns en hundgård med hundhus. I beteshagen strax intill gården finns ytterligare en äldre jordkällare. Denna är ej använd på många år.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 122,6 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 23 000 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 188 m³sk/ha. Skogen är väl samlad och med ett vägnät som ger tillgänglighet till samtliga delar av skogen. Medelboniteten är beräknad till 8,3 m³sk och den löpande tillväxten uppgår till ca 840 m³sk/år. Trädslagsfördelningen är gran 70 %, tall 25 % och löv 5 %. Åldersfördelningen är tilltalande med en relativt jämn fördelning mellan samtliga åldersklasser mellan 5 - 65 år, men även med skog inom de äldre åldersklasserna. Skogen är välskött med endast få föreslagna åtgärdsbehov inom det snaraste. Se vidare i bifogad skogsbruksplan som avser Fröstenshult 1:1. Till Fröstenshult 1:6 finns ca 0,6 ha löv- och talldominerad skogsmark i anslutning till betesmarken och gårdscentrat.

Impediment

Fastigheten omfattas totalt ca 22,5 ha impediment som huvudsakligen utgörs av mossmark.

Åker- och betesmark

Åkermarken omfattar 11,8 ha stödberättigad mark med för området bra skiftesindelning. Jorden är lättare med tillfredsställande dräneringsförmåga och beskaffenhet. Åkermarken finns i direkt anslutning till gården och ner mot sjön. Betesmarken omfattar ca 5,3 ha som består av naturbetesmark i anslutning till gårdscentrum. Brukningen av åker- och betesmarken kommer utföras av ägaren under kommande brukningssäsong (2024). Åkermarken överlåtes i vall efter årets sista skörd.

Övrig mark och vatten

Försäljningsobjektet omfattar sammanlagt ca 10,3 ha övrig mark såsom kraftledningsgator, gårdsplan, vägar, strand och annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag. Vattenarealen i Fröstenshultssjön omfattar ca 3,5 ha samt tillhörande strandlinje. I den norra kanten av sjön finns en fin sandstrand och badplats. I anslutning till sjön finns även en grillstuga med eldstad

Jakt och fiske

Jakt- och fiskerätt är ej upplåtna och överlåtes således till köparen på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Svenljunga Fröstenshult 1:1, Fröstenshult 1:6

Ägare

Elisabeth Danielsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 160,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 122,6 ha
Impediment 22,5 ha
Åkermark 11,8 ha
Betesmark 5,3 ha
Övrigmark 10,3 ha
Vatten 3,5 ha
Summa: 176,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 422 000 kr
Betesmark 79 000 kr
Skogsmark 11 008 000 kr
Skogsimpediment 59 000 kr
Tomtmark 235 000 kr
Bostadsbyggnader 1 495 000 kr
Ekonomibyggnader 145 000 kr
Summa: 13 443 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 1 200 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person på grund av glesbygdsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för ansökningsavgiften.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Ulricehamn

Strandgatan 42
523 31   Ulricehamn
Alla objekt från Ulricehamn

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Fröstenshult & vill bli kontaktad

Mäklaren för Fröstenshult kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier